Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka dla otrzymujących 500 plus

Pożyczka dla otrzymujących 500 plus

Wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ otrzymuje około 3,78 miliona dzieci w Polsce. Dzięki niemu poprawiła się sytuacja finansowa wielu rodzin. Wraz ze rozpoczęciem programu podwyższyła się również zdolność kredytowa Polaków.

Spis treści

Comiesięczny zastrzyk finansowy w postaci 500, 1000, 1500 złotych oraz większych sum to naprawdę duże wsparcie. Dzięki niemu w wielu rodzinach w Polsce zaczęto oszczędzać, inwestować w przyszłość dzieci, wyjeżdżać na wakacje czy prowadzić odkładane od dawna remonty.

W związku z wprowadzeniem programu Rodzina 500+ pojawiły się też głosy, że dzięki niemu Polacy zaczną rzadziej zaciągać krótkoterminowe pożyczki pozabankowe, w tym chwilówki.

Rzeczywiście, branża zauważyła kilkuprocentowe spadki Teraz rosnącym zainteresowaniem cieszą się pożyczki ratalne na wyższe kwoty i dłuższe terminy.

Pieniądze z  programu 500+ nie oznaczają wyższej pożyczki.

Aktualnie wiele banków, a także instytucji pozabankowych przy obliczaniu zdolności kredytowej nie bierze pod uwagę świadczeń otrzymywanych z programu 500+. Beneficjenci 500+ nie mogą więc liczyć na większy limit przy zaciąganiu pożyczek gotówkowych.

Przychody z programu "500+" tak samo jak z alimentów nie podlegają zajęciom komorniczym w przypadku windykacji, ani nie wpływają na podniesienie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Oczywiście, dyskusyjna pozostaje tutaj kwestia, czy spłata rat pożyczki zalicza się do potrzeb związanych z wychowaniem dziecka. Niemniej jednak w wielu przypadkach zaciągnięcie takiego zobowiązania także może wspierać potrzeby młodszych członków rodziny, na przykład w przypadku wykonania remontu, wyjazdu wakacyjnego, zakupienia komputera czy sprzętu RTV, AGD.

Program nie zakłada jednak dokładnego kontrolowania wydatków wszystkich rodzin, wobec tego pochodzące z niego środki mogą posłużyć do spłaty zobowiązań finansowych.

Gdzie po pożyczkę?

Po pieniądze możemy udać się do banku, ale pożyczka  może być udzielona też przez instytucje pozabankowe. Możemy wobec tego wybrać ofertę, która będzie odpowiadała nam najbardziej pod kątem kosztów, warunków oraz komfortu.

Dużą zaletą pożyczek pozabankowych, która decyduje o ich popularności, jest właśnie wygoda. To możliwość otrzymania pieniędzy bez wychodzenia z domu, bez dostarczania dokumentów i w krótkim terminie. Wystarczy tylko wypełnić i złożyć wniosek o pożyczkę – zostanie on błyskawicznie przeanalizowany, a w przypadku pozytywnej decyzji pieniądze będą przekazane nawet tego samego dnia na konto bankowe.

w Aasa osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna posiadać udokumentowany stały dochód w Polsce, na przykład z tytułu umowy o pracę, renty czy emerytury i nie figurować w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Aasa i zachęcamy do złożenia wniosku pożyczkowego całkowicie on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.