Chwilówka i pożyczka ratalna – plusy i minusy

Chwilówka i pożyczka ratalna – plusy i minusy

Aktualnie możemy korzystać z szeregu różnych pożyczek zarówno w bankach, jak i w firmach pożyczkowych. Do dyspozycji mamy te krótkoterminowe, tak zwane chwilówki, a także pożyczki długoterminowe zawierane na dłuższe okresy. Każda z tych ofert ma swoje plusy i minusy. Co warto o nich wiedzieć?

W poszukaniu dodatkowych pieniędzy powinniśmy przede wszystkim określić, jaka suma będzie nam potrzebna. Aktualnie możemy sfinansować zarówno swoje mniejsze, jak i większe wydatki – od zakupu telewizora aż do mieszkania. Kluczem jest wybranie odpowiedniej oferty, która będzie mogła spełnić nasze oczekiwania i, oczywiście, nie będzie zbyt droga.

Po pożyczki krótkoterminowe oraz długoterminowe możemy wybrać się zarówno do banków, jak i do firm pozabankowych. Co więcej, formalności możemy załatwić też przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu, co jest dużym udogodnieniem. Jednak nie zawsze pożyczka na krótki czy długi termin może być stosowana zamiennie – czasami lepiej zdecydować się na konkretną z nich. Co wybrać? Zapraszamy do sprawdzenia naszych porad!

Pożyczki krótkoterminowe:

• szybkie i łatwe do zaciągnięcia

• możemy otrzymać je 100% przez internet

• minimum formalności

• kwoty zwykle od 1 000 do 3 000 złotych

• czas spłaty od 14 dni do 3 miesięcy

• najlepsze wtedy, gdy potrzebujemy szybkiej gotówki

Na pożyczkę krótkoterminową najlepiej zdecydować się w sytuacji, gdy nie mamy wystarczających oszczędności na pokrycie wydatków, które pojawiły się nagle. Jak widać powyżej, suma, którą możemy pożyczyć, nie będzie bardzo wysoka, co powoduje, że są to pożyczki najlepsze na mniejsze wydatki, na przykład na wykonanie małego remontu, zakupienie sprzętu AGD, przygotowanie świąt.

Pożyczki krótkoterminowe są najłatwiejsze do uzyskania przez internet, ale również możemy skorzystać z nich w stacjonarnych placówkach firm pożyczkowych. To właśnie one oferują pożyczki krótkoterminowe najczęściej. W większości banków minimalny okres pożyczki gotówkowej to 3 miesiące. Co ważne, pożyczkę krótkoterminową zwykle spłacamy w jednej racie lub w kilku ratach. Pamiętajmy o tym, żeby dobrze przeliczyć, czy poradzimy sobie z uregulowaniem zobowiązania.

Pożyczki długoterminowe:

• zwykle więcej formalności niż w przypadku pożyczek krótkoterminowych

• wymagają odpowiedniej zdolności kredytowej – może pojawić się wymóg przedstawienia zaświadczeń o zarobkach

• może pojawić się potrzeba przedstawienia zabezpieczenia – poręczenie, hipoteka, podpisanie weksla

• czas spłaty od 3 miesięcy do kilkudziesięciu lat

• kwoty od 5 000 złotych do kilkuset tysięcy złotych

• idealne wtedy, gdy potrzebujemy większej gotówki

Gdy będziemy potrzebowali większej gotówki, najlepsza będzie długoterminowa pożyczka ratalna. Tego rodzaju pożyczka pozwoli nam na łatwe sfinansowanie większych zakupów, których koszty mogą iść nawet w setki tysięcy złotych – wtedy najczęściej stosuje się pożyczki hipoteczne. Gdy chodzi o pożyczki gotówkowe, zwykle oferowane są one na kwoty zależne od zdolności kredytowej klienta. Pożyczki długoterminowe dostaniemy w bankach i firmach pożyczkowych.

W Aasa Polska przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną pożyczkę pozabankową, która pozwą na pożyczenie do 10 000 złotych na dowolny wydatek. Maksymalny czas spłaty to 24 miesiące. Wniosek można złożyć już teraz przez internet!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.