Pożyczka – jakie mogą być ukryte koszty?

Pożyczka – jakie mogą być ukryte koszty?

Przy wyborze odpowiedniej pożyczki gotówkowej zawsze powinniśmy zwracać uwagę na kompletne koszty – nie tylko te związane z oprocentowaniem. Niekiedy okazuje się, że są one tak wysokie, że nawet niskooprocentowana pożyczka jest droższa od tej z wyższymi odsetkami.

Banki i firmy pozabankowe zarabiają na pożyczaniu pieniędzy. Pożyczają je na określonych zasadach i za wskazaną opłatą, na którą składa się oprocentowanie dające odsetki, prowizja za udzielenie pożyczki, a także dodatkowe opłaty, na przykład przygotowawcze. Duże rozbieżności pomiędzy różnymi pożyczkami wynikają wobec tego ze zróżnicowania powyższych kosztów. Gdy zależy nam na tym, aby wziąć pożyczkę bezpiecznie, zawsze dokładnie sprawdźmy, z jakimi wydatkami będziemy musieli się liczyć.

Jednak oprócz tych kosztów mogą pojawić się też dodatkowe, ukryte, o których pożyczkodawca w ogóle nie wspomina. Na co powinniśmy uważać?

Jakie ukryte koszty znajdziemy w pożyczkach?

Każda firma pożyczkowa czy bank mają swoje własne zasady, na których oferują pożyczki gotówkowe, także innego rodzaju produkty. Najczęściej wtedy, gdy oglądamy reklamy takich pożyczek, możemy zapoznać się tylko z wybranymi opłatami – głównie jest to oprocentowanie, które wtedy, gdy jest niskie, może kusić do wzięcia pożyczki. Oczywiście, dopiero wtedy, gdy zagłębimy się w umowę oraz tabele opłat, możemy przekonać się, że oprocentowanie nie jest tutaj jedynym wydatkiem, z którym musimy się liczyć.

Oprócz wspomnianych opłat, w tym prowizji oraz opłaty przygotowawczej, mogą pojawić się też takie koszty jak: opłata za ubezpieczenie pożyczki, opłata weryfikacyjna – stosowana w przypadku pożyczek on-line. Także wtedy, gdy nie spłacimy pożyczki w terminie, pożyczkodawca może zacząć naliczać opłaty za wezwanie do zapłaty rat, w tym za monity telefoniczne i listowne, a nawet za e-maile oraz SMS-y, a także za wizytę windykatorów w związku z brakiem spłaty rat.

To jednak jeszcze nie wszystkie koszty dodatkowe, które mogą pojawić się w związku z pożyczką. Możemy narazić się na nie głównie wtedy, gdy skorzystamy z ofert nierzetelnych firm pożyczkowych. Wtedy pożyczkodawca może wymagać od nas sporej opłaty za rozpatrzenie wniosku, na przykład jako wysokopłatny SMS. Ponadto problemem są pożyczki hipoteczne, które wymagają poniesienia opłat notarialnych – do takich ofert pozabankowych powinniśmy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Wybierz bezpieczną pożyczkę bez ukrytych kosztów

Jeżeli zależy ci na tym, aby wziąć pożyczkę bezpiecznie i nie narażać się na żadne ukryte koszty, w takiej sytuacji zawsze dobrze sprawdzaj zapisy w umowie oraz dodatkowe dokumenty, na przykład regulaminy czy tabele opłat. Korzystaj tylko z usług firm pożyczkowych i banków mających pozytywne opinie.

Gdy interesuje cię szybka i wygodna pożyczka ratalna, w Aasa Polska przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną ofertę – to pożyczka w kwocie do 10 000 złotych na okres 24 miesięcy. Jest doskonałym wyborem dla każdego, kto potrzebuje dodatkowego zastrzyku finansowego. U nas pożyczkę weźmiesz na jasnych warunkach – koszty możesz już teraz sprawdzić w naszym kalkulatorze na stronie głównej. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.