Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Problem ze spłatą pożyczki - co robić?

Problem ze spłatą pożyczki - co robić?

Gdy ma się problemy finansowe a jednocześnie pożyczyło się pieniądze w formie pożyczki warto jest podejmować działania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nie warto decydować się na unikanie spłacania pożyczki bez kontaktu z firmą, w której pożyczyło się pieniądze. Jest to bardzo ważne przede wszystkim z punktu widzenie unikania sytuacji, w której brak spłaty pożyczki będzie prowadził do windykacji należności.

Jeśli zaczyna się mieć problemy finansowe i nie będzie się miało możliwości spłacania pożyczki warto jest dokładnie ocenić swoją sytuację finansową. Problemy finansowe mogą być czasowe, co wynikać może z jakiś nagłych sytuacji życiowych, nagłych wydatków.

Jednocześnie problemy mogą być znacznie bardziej długotrwałe, choćby w przypadku utraty pracy. Jeśli oceni się sytuację finansową wówczas można zdecydować się na kontakt z firmą, w której pożyczyło się pieniądze. Pozwala to na podjęcie negocjacji w kontekście możliwych rozwiązań zaistniałej sytuacji braku możliwości spłaty pożyczki.

Negocjacje z firmami pożyczkowymi

Należy brać pod uwagę, że firmy udzielające pożyczek nie są zainteresowane stratą pieniędzy pożyczonych osobom, które wpadają w problemy finansowe. Oczywiście im większa może być strata tym takie firmy są bardziej zainteresowane do podejmowania negocjacji z klientami mającymi czasowe problemy finansowe. jesienna-pozyczka

Trzeba brać pod uwagę, że zarówno windykacja, a także ściąganie długów jest kosztowne, więc firmy starają się unikać takich sytuacji. Nie zawsze można liczyć na to, że firma będzie chętna do zawieszenia spłaty pożyczki na określony czas. Jednak zdarzają się sytuacje, że firmy decydują się na takie rozwiązanie, co pozwala na zawieszenie spłaty pożyczki choćby na kilka miesięcy.

Zmniejszenie rat

Jednym z rozwiązań, które może być pomocne przy spłacaniu pożyczki jest zmniejszenie stałej raty choćby na określony czas. Pozwala to na zmniejszenie comiesięcznych spłat. Jeśli problemy finansowe są czasowe lub wynikają z nagłej sytuacji życiowej może to być pomocne rozwiązanie.

Innym rozwiązaniem może być wydłużenie czasu spłacanie pożyczki. Takie rozwiązanie również pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty nawet kilkukrotnie. Wszystko zależy od tego, na jakie ustępstwa zdecyduje się firma pożyczkowa.

Zawieszenie naliczania odsetek

Nawet jeśli nie można spłacać rat to problemem przy pojawiającym się długu mogą być odsetki, które mogą znacząco zwiększać kwotę do spłacenia. Po pewnym czasie może okazać się, że spłacenie pożyczki staje się bardzo trudne, gdy suma znacząco urośnie. Warto jest próbować choćby na zawieszenie naliczania odsetek od niespłaconych sum. Wówczas można w momencie odzyskania płynności finansowej spłacać jedyne raty pożyczkowe.

Przy mniejszych ratach można spłacać dwie raty miesięcznie czy też zdecydować się na spłacenie większej kwoty jednorazowo. Jest to rozwiązanie dla osób, które choćby straciły pracę. Po znalezieniu nowej pracy można mieć znacznie łatwiej spłacić powstały dług w wyniku niespłacenie kilku lat miesięcznych gdy dług nie został powiększony o wysokie odsetki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.