Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Programy lojalnościowe – jak mądrze z nich korzystać?

Programy lojalnościowe – jak mądrze z nich korzystać?

Programy lojalnościowe to okazja dla klientów by dokonywać zakupów korzystając z korzystnych rabatów cenowych. Jeśli chce się naprawdę zyskać na programach lojalnościowych ważne jest by rozsądnie wybierać te programy, z których zamiesza się korzystać. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na programy lojalnościowe w tych firmach, w których dokonuje się dużych zakupów.

Programy lojalnościowe najczęściej polegają na zbieraniu punktów za realizowane zakupy. Punkty zyskuje się za zakup określonych produktów, przekroczenie określonej kwoty płatności za zakupy jak też zdarzają się programy lojalnościowe gdzie każda kwota jest przeliczana na określoną liczbę punktów.

Dodatkowo zbieranie punktów w programie lojalnościowym może być realizowane zarówno w nieokreślonym czasie jak też może być związane z wyznaczonymi przez firmę datami. Ważne jest by sprawdzić takie informacje, gdyż w przeciwnym razie można utracić zbierane punktu, zanim zdąży się je wykorzystać. Jednocześnie w programach lojalnościowych można zarówno korzystać z różnych nagród, a także można również spotkać się z przeliczeniem punktów na pieniądze, które można wykorzystać na zakupy w firmie realizującej lojalnościowy program.

Wygodne korzystanie z lojalnościowych programów

Wiele firm oferuje programy lojalnościowe, które wymagają korzystania z kart, na których zbierane są punkty w programie. Najczęściej z taką formą prowadzenia programów lojalnościowych można spotkać się w stacjonarnych sklepach. Decydowanie się na korzystanie z wielu takich programów lojalnościowych może nie być wygodne.

Wiele kart z programów lojalnościowych, które trzeba nosić w portfelu nie jest wygodnym rozwiązaniem. Warto przy korzystaniu z takich programów lojalnościowych rozsądnie je wybierać, czyli stawiać na takie, które rzeczywiście pozwalają na uzyskanie dużych rabatów czy ciekawych nagród. Natomiast znacznie łatwiej korzystać z programów lojalnościowych oferowanych przez firmy działające za pośrednictwem Internetu.

Lojalnościowe programy przy zakupach internetowych

Gdy regularnie korzysta się z zakupów internetowych warto sprawdzać, czy w firmach gdzie realizuje się zakupy można liczyć na korzystanie z programów lojalnościowych. W internetowych sklepach naliczanie punktów w programach lojalnościowych realizowane jest za pośrednictwem kont klientów. Jest to znacznie bardziej wygodne rozwiązanie w stosunku do programów lojalnościowych, przy których punkty zbierane są na oddzielnych kartach lojalnościowych.

Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na takie programy lojalnościowe, które oferowane są w sklepach internetowych czy firmach oferujących sprzedaż w sieci, gdzie dokonuje się stałych zakupów.

Lojalnościowe programy można znaleźć również w bankach. Korzystać można w nich ze specjalnych zniżek przy korzystaniu z kart płatniczych. Banki podpisują umowy z różnymi sieciami sklepów, gdzie można realizować przy użyciu karty płatniczej w ramach internetowych zakupów znacznie tańsze zakupy poprzez korzystanie z różnego rodzaju zniżek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.