Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy lepiej nie mieć karty kredytowej?

Kiedy lepiej nie mieć karty kredytowej?

Karta kredytowa to bardzo wygodna opcja dla każdego, kto chciałby uzyskać szybki dostęp do pieniędzy. Dzięki niej możemy pożyczać je zawsze wtedy, gdy zajdzie taka konieczność. Są jednak sytuacje, gdy lepiej nie brać karty kredytowej. Na co powinniśmy uważać?

Dzisiaj w niemalże każdym banku możemy wziąć kartę kredytową. To produkt bankowy kwalifikowany jako kredyt, chociaż mamy do czynienia z kartą płatniczą. Za pomocą tego rodzaju karty możemy brać krótkoterminowe kredyty – bez żadnych opłat, jeśli tylko spłacimy je w terminie.

Podobnie jak inne instrumenty płatnicze, karty kredytowe mają swoje zalety i wady, dlatego warto pamiętać o tym, że nie zawsze są one perfekcyjną metodą zapłaty. Posiadanie karty kredytowej może wędzić nas w naprawdę spore długi, ale musimy pamiętać o tym, że może być ona także bardzo wygodną płatniczą, jeśli tylko będziemy korzystali z niej odpowiedzialnie.

Kiedy karta kredytowa będzie kosztowała najmniej?

Jeśli chcemy skorzystać z karty kredytowej, powinniśmy pamiętać o tym, aby dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Nie każda karta jest tania, a w celu uniknięcia wielu opłat będziemy musieli spełnić określone wymogi.

Najczęściej wydanie karty kredytowej jest darmowe, ale już za korzystanie z karty musimy płacić – banki pobierają najczęściej opłaty raz na rok, ale niektóre co miesiąc – to właśnie tutaj zasadzają się główne koszty, nawet jeśli korzystamy z karty przykładnie i zawsze spłacamy długi w terminie. Dług na karcie kredytowej musimy spłacić zwykle w około 50 dni – w tym czasie kredyt jest nieoprocentowany, ale jeśli przekroczymy ten termin, narazimy się na odsetki. Musimy pilnować okresów rozliczeniowych, aby nie przekroczyć terminu spłaty. jesienna-pozyczka

Zatem jeśli będziemy zawsze spłacali zobowiązania w terminie z karty kredytowej, a także wybierzemy bank z kartą o jak najniższych opłatach, wtedy nasze wydatki w związku z jej używaniem nie będą bardzo wysokie. Musimy jednak pamiętać, że każda karta może mieć inne opłaty, dlatego musimy zapoznać się z nimi dokładnie.

Czy karta kredytowa to dobry wybór dla mnie?

Takie pytanie warto zadać sobie wtedy, gdy myślimy o złożeniu wniosku. Większość osób w Polsce korzysta z kart płatniczych – debetowych, czyli pozwalających nam na płacenie środkami zgromadzonymi na naszym koncie.

Gdy chcesz mieć kartę kredytową i lubisz dużo wydawać, musisz przeliczyć, czy jej posiadanie będzie dla ciebie opłacalne. Zbyt duży dług na karcie, który nie będzie spłacony w terminie, stanie się naprawdę sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Zatem kartę kredytową powinniśmy traktować podobnie jak kredyt czy pożyczkę bankową – długi muszą być spłacone, ponieważ w przeciwnym przypadku narazimy się na wysokie wydatki.

Musimy też wskazać, że nie każdy z nas będzie mógł otrzymać kartę kredytową.

Podobnie jak w przypadku pożyczek i kredytów, także w tym przypadku musimy posiadać odpowiednią zdolność kredytowa. Bank bierze pod uwagę między innymi nasze dochody i wydatki, wiarygodność kredytową, dlatego jeśli mamy niespłacone długi, bank może odmówić nam przyznania karty kredytowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.