Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Jak zacząć oszczędzać? Odkładaj małe kwoty

Jak zacząć oszczędzać?

Oszczędzanie wydaje się dla wielu osób bardzo trudne. Dotyczy to szczególnie osób uzyskujących minimalne lub średnie wynagrodzenia. Jednak jak wskazują specjaliści zajmujący się finansami nawet przy niewielkich zarobkach można regularnie oszczędzać.

Regularne oszczędzanie wymaga przede wszystkim odpowiedniego planowania. Jak wskazują specjaliści od finansów osobistych oszczędzanie od kilku do nawet dwudziestu procent zarobków nie jest niemożliwe. Niezbędne jest jednak kontrolowanie wydatków pozwalające na ograniczenie niepotrzebnych wydatków.

Planowanie długoterminowych i istotnych wydatków z wyprzedzeniem pozwala na unikanie częstych, dużych i nieprzewidzianych wydatków. Ograniczenie również drobnych, codziennych a często niepotrzebnych wydatków pozwala na zwiększenie oszczędności.

Jak ułatwić sobie oszczędzanie małych kwot?

Jeśli chce się łatwiej oszczędzać regularnie małe kwoty pieniędzy dobrym rozwiązaniem jest stworzenie oddzielnego rachunku bankowego przeznaczonego na oszczędności. W bankach można obecnie bardzo wygodnie i szybko otworzyć rachunek oszczędności, gdy posiada się rachunek bankowy.

Wówczas można ustalić regularne przelewy określonej kwoty, które regularnie będą wpływały na rachunek oszczędnościowy. Pozwala to przyzwyczaić się do regularnego oszczędzania. Odkładnie małych sum pieniędzy przez dłuższy okres czasu pozwala na zgromadzenie większego kapitału. pożyczka na lato

Fundusze inwestycyjne

Zamiast decydować się na odkładanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym co jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem, ale nie pozwala na korzystanie z dużych odsetek od kapitału, można decydować się na kupowanie funduszy inwestycyjnych.

Wybrać można fundusze o niskim ryzyku inwestycyjnym, które oparte są na regularnym oszczędzaniu. Regularne kupowanie jednostek takich funduszy inwestycyjnych pozwala na stopniowe budowanie kapitału jak też na możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności w postaci zysków z inwestycji.

Dlaczego oszczędzanie małych kwot jest łatwiejsze?

Regularne odkładanie mniejszych kwot pieniędzy jest znacznie łatwiejsze, gdyż nie obciąża w znacznym stopniu domowego budżetu. Gdy uzyskuje się średnie zarobki w skali kraju można odkładać nawet kilkanaście procent w skali miesiąca w ramach regularnych oszczędności.

Przy niskich zarobkach można zawsze odkładać kilka procent w formie regularnych oszczędności. Jak wskazują doradcy od finansów osobistych najważniejsze przy oszczędzaniu jest przyzwyczajenie się do planowanego odkładania określonej sumy pieniędzy.

Najtrudniejsze przy oszczędzaniu jest rozpoczęcie oszczędzania.

Gdy zacznie się odkładać regularnie wówczas z czasem przychodzi nawyk oszczędzania. Po pewnym czasie nie zauważa się również zmniejszenia wydatków ze względu na regularne oszczędzanie. Jednocześnie oszczędzanie regularne pozwala na gromadzenie kapitału na przyszłość. pożyczka na lato

Taki kapitał przy dużych wydatkach pozwala na ograniczenie konieczności decydowania się na zaciąganie pożyczek czy kredytów. Pozwala to na realizowanie większych wydatków przy znacznie mniejszych kosztach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.