Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Nagłe wydatki – jak sobie z nimi radzić?

Nagłe wydatki – jak sobie z nimi radzić?

Jak wskazują eksperci zajmujący się finansami osobistymi zbudowanie tak zwanej poduszki finansowej pozwala na znacznie lepsze radzenie sobie przy nagłych wydatkach. W celu zbudowania poduszki finansowej niezbędne jest gromadzenie oszczędności. Regularne oszczędzanie pozwala na stopniowe budowanie kapitału, który może przydać się przy nagłych potrzebach finansowych.

Nieprzewidziane wydatki mogą zdarzyć się każdemu.

Jeśli buduje się oszczędności znacznie łatwiej poradzić sobie nawet z niespodziewanymi wydatkami. Z tego powodu gromadzenie oszczędności jest tak ważne. Przyzwyczajenie się od oszczędzania pozwala w dłuższym okresie czasu zbudować na tyle duże oszczędności, że nawet duże a nieprzewidziane wydatki nie będą stanowiły problemu.

Gdy posiada się odpowiednio duże oszczędności znacznie łatwiej jest pozyskać dodatkowe środki finansowe w formie pożyczki czy kredytu. Wielkość środków, które chce się pożyczyć jest znacznie mniejsza a im mniejsze pieniądze się pożycza tym znacznie łatwiej jest dostać kredyt czy pożyczkę. Pieniądze pożyczyć można przy znacznie mniejszych formalnościach co znaczenie skraca czas, po którym będzie można uzyskać pieniądze.

Planowanie wydatków

Im lepiej planuje się wydatki tym znacznie łatwiej uniknąć nagłych wydatków. Oczywiście nie da się przewidzieć takich sytuacji jak awarie sprzętu domowego czy choroba w rodzinie, ale zawsze można się na nie znacznie lepiej przygotować, gdy rozważą się różne ryzyka, które mogą w przyszłości się pojawić.

Wiele wydatków jedynie wydaje się nagłymi wydatkami, gdy się pojawią, ale w rzeczywistości przy właściwym planowaniu przyszłych wydatków można je przewidzieć. Warto zatem maksymalnie ograniczać takie wydatki, które mogą nas zaskoczyć. jesienna-pozyczka

Oszczędności na nagłe wydatki

Budowanie oszczędności można realizować różnymi metodami. Gdy oszczędza się pieniądze za pośrednictwem jedynie funduszy inwestycyjnych trzeba brać pod uwagę, że takie oszczędności nie są elastyczne. Warto jest decydować się również na wybór takich metod oszczędzania, które są bardziej elastyczne.

Do takich metod można zaliczyć regularne oszczędzanie, odkładanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych. Z takiego konta można wypłacić pieniądze w dowolnym momencie co ułatwia przeznaczenie takich pieniędzy na nagłe wydatki.

Dlaczego konta oszczędnościowe są lepsze od ROR?

Wiele osób nie potrafi nie wydawać wszystkich pieniędzy, które wpływają na konto rozliczeniowe w formie wypłaty. Eksperci od finansów osobistych wskazują, że założenie konta oszczędnościowego znacznie ułatwia regularne oszczędzanie.

Pieniądze regularnie wpłacane na konto oszczędnościowe nie kuszą i nie są dostępne tak jak środki zgromadzone na koncie rozliczeniowym, które można dowolnie wypłacić z karty debetowej czy też wydać używając karty płatniczej.

Gdy buduje się oszczędności można również ustalić regularne wpłaty na konto oszczędnościowe. Obecnie banki ułatwiają takie rozwiązania poprzez wbudowane w konta rozliczeniowe opcje pozwalające na ustawienie stałego przesyłania środków finansowych na konto oszczędnościowe. Pozwala to na gromadzenie oszczędności bez konieczności stałego o tym pamiętania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.