Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Samochód używany z ukrytymi wadami

Samochód używany z ukrytymi wadami

Zakupienie samochodu używanego to zdecydowanie najbardziej popularny sposób na pozyskanie czterech kółek. Na rynku znajdziemy wiele różnych pojazdów w pełnej gamie cen. Wybranie tego odpowiedniego może być jednak poważnym wyzwaniem. Gdy nie znamy się na motoryzacji zbyt dobrze, w takim przypadku istnieje ryzyko, że kupimy samochód z wadami. Co powinniśmy wtedy zrobić?

Zanim zdecydujemy się na zakupienie samochodu używanego, powinniśmy pamiętać o tym, żeby dokładnie sprawdzić jego stan techniczny. Niestety, nie każdy pojazd znajdujący się w sprzedaży odpowiada swojemu opisowi. Zdarza się, że handlarze próbują specjalnie wprowadzić klienta w błąd. Może również pojawić się sytuacja, gdy sam sprzedający nie wie, że samochód ma jakąś wadę.

Sprawdź auto przed zakupem!

Jako klient powinniśmy wtedy dokładnie zbadać pojazd, aby trafić na taki, który będzie tani i dobry. Najlepiej wtedy, gdy znamy się na samochodach, szczegółowo sprawdzić stan pojazdu – zajrzeć we wszystkie ważne miejsca, wykonać pomiar specjalnym testerem lakieru. Gdy jednak nie znamy się motoryzacji, możemy poprosić kogoś znajomego, kto ma większe oświadczenie. Także możemy skorzystać z pomocy firm, które zajmują się świadczeniem takich usług.

Wobec tego poprzez dokładne sprawdzenie upatrzonego przez nas samochodu przed zakupem możemy zmniejszyć ryzyko, że kupimy taki pojazd, który nie będzie odpowiadał nam w pełni i będzie nawet stwarzał poważne problemy.

Co wtedy, gdy stan auta nie pokrywa się z zapewnieniami sprzedającego?

Jednak zawsze może zdarzyć się, że zakupimy taki samochód, którego stan techniczny niekoniecznie będzie odpowiadał opisowi czy zapewnieniom sprzedającego. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Oszukane osoby mogą w takim przypadku skorzystać z tak zwanej rękojmi, czyli zareklamować wadliwy towar. Rękojmia obejmuje wszystkie towary konsumpcyjne, w tym także samochody. Gdy wobec tego wykryjemy jakąś wadę, o której wcześniej nie wiedzieliśmy przy zakupie, wtedy możemy złożyć u sprzedającego reklamację, a w niej określić swoje oczekiwania.

Jako konsument mamy możliwość zażądania od sprzedającego następujących działań:

• wymiana samochodu

• naprawa samochodu na koszt sprzedającego

• odstąpienie od umowy, czyli oddanie samochodu

• obniżenie ceny samochodu

Wybór konkretnego rodzaju żądania zależny jest od sprzedającego. Warto jednak pamiętać o tym, że obniżenie ceny i odstąpienie od umowy nie jest możliwe wtedy, gdy sprzedawca niezwłocznie i bez niedogodności dla kupującego wymieni niesprawne elementy pojazdu.

Jeżeli sprzedający nie odpowie na naszą reklamację w terminie 14 dni, wówczas prawo przewiduje, że jest ona uznana. Gdy sprzedawca nie spieszy się z naprawami usterki, wtedy kupujący może także wyznaczyć ostateczną datę do naprawy. Po tej dacie może on zażądać odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny.

Pamiętajmy o tym, że odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady wynosi 2 lata. W przypadku samochodów używanych okres ten może być skrócony do roku, ale wtedy kupujący musi być o tym poinformowany.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.