Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Źle wykonany remont. Co możemy zrobić?

Źle wykonany remont. Co możemy zrobić?

Większość z nas zleca wykonanie remontu innym osobom. W tym przypadku możemy znaleźć firmy remontowe przez portale ogłoszeniowe, możemy też zapytać innych, czy nie mogą polecić nam dobrej ekipy. Najlepiej, aby był to osoby sprawdzone. Może jednak zdarzyć się, że zlecone prace remontowe nie zostaną wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Co możemy wtedy zrobić?

Gdy pracownik firmy remontowej odstawi fuszerkę, wcale nie musimy godzić się na wcześniej uzgodnioną zapłatę. W takim przypadku możemy domagać się naprawienia wad na koszt wykonawcy lub obniżenia cen usługi. W jaki sposób powinniśmy wtedy postąpić, aby zawalczyć o swoje? Tutaj trzeba pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Źle położone kafelki w kuchni, niedokładnie nałożona tapeta, zniszczenia podczas remontu, na przykład uszkodzona podłoga – to tylko kilka przypadków, gdy możemy domagać się swoich praw od wykonawcy.

Odbiór remontu / prac budowlanych

Musimy zacząć od tego, na jakim etapie są prace remontowe. Gdy jeszcze nie odebraliśmy prac i nadal są one w toku, powinniśmy regularnie kontrolować postępy. Jeżeli zauważymy jakiekolwiek niedoróbki, powinniśmy natychmiast zawiadomić wykonawcę i wezwać go do dokonania poprawek.

Najlepiej wyznaczyć wtedy termin, w którym mają być one wykonane. Jeżeli poprawki nie będą wykonane w wskazanym terminie, wówczas mamy prawo do odstąpienia od umowy i przekazania pracy innej firmie na koszt obecnego wykonawcy.

Jeżeli wykonawca mówi, że prace już zakończył, ale widzimy niedoróbki, wtedy podobnie jak w poprzednim przypadku możemy wezwać go do ich naprawienia w ramach zapłaconej ceny. Powinniśmy także wyznaczyć termin napraw.

Gdy jednak wady nie są duże, na przykład widzimy, że fugi są położone nierówno, wtedy możemy zażądać od wykonawcy obniżenia ceny.

Rękojmia a wady

Oczywiście, pamiętajmy też o tym, że nawet po odbiorze remontu możemy skorzystać z rękojmi za wady. Dotyczy to tych wad, które ujawnią się po odbiorze, ale wcześniej nie były one widoczne. Czas rękojmi to 2 lata.

Opóźnienia w pracach

Gdy widzimy, że ekipa remontowa nie pracuje zgodnie z terminem i nie wywiąże się z wykonania prac punktualnie, wówczas możemy odstąpić od umowy.

Kodeks cywilny wskazuje wtedy: „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

Wyłączenia od odpowiedzialności

Pamiętajmy również o tym, że wykonawca nie odpowiada za wszystkie wady fizyczne dzieła, czyli wykonania remontu.

Dotyczy to poniższych sytuacji:

• wada powstała w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez klienta

• klient wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadzie w chwili odbioru i nie zgłaszał zastrzeżeń

• klient sam spowodował wadliwość dzieła, przykładowo wskazał wykonawcy, jak należy wykonać prace, które okazały się wadliwe

• wada powstała po wydaniu dzieła zamawiającemu, chyba że wada wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w wykonanym dziele

Ten wpis znajduje się w kategorii