Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Inwestowanie na Forex - czy to się opłaca?

Inwestowanie na Forex - czy to się opłaca?

Forex jest największym rynkiem walutowym na świecie. To także sposób na atrakcyjne zarobki także dla inwestorów indywidualnych. Czy jednak warto zdecydować się na taką formę pomnażania naszych pieniędzy?

Do wyboru mamy obecnie pełną gamę różnych metod inwestycyjnych – możemy wybrać fundusze inwestycyjne, możemy grać na polskiej giełdzie, możemy kupić nieruchomość lub dzieła sztuki, a to tylko kilka propozycji. Wśród nich znajduje się również inwestowanie na rynku Forex.

Na czym polegają inwestycje Forex?

Specyfika rynku walutowego Forex, który pozwala na globalną wymianę walut, nie zakłada samodzielnych inwestycji indywidualnych. W tym przypadku musimy korzystać z pomocy brokerów – teraz to bardzo proste, ponieważ możemy robić to także całkowicie przez internet.

Gra na Foreksie polega przede wszystkim na obstawianiu wzrostów lub spadków cen walut. Wobec tego nie kupujemy wtedy realnie walut i nie sprzedajemy ich, ale wskazujemy, jak będą zmieniały się w specjalnych parach walutowych. Gdy uda nam się trafić, wtedy zarabiamy, w przeciwnym przypadku trafimy zainwestowane przez nas pieniądze.

Forex cieszy się tak dużym zainteresowaniem głównie ze względu na możliwość tak zwanego lewarowania. Oznacza to, że możemy zarobić spore sumy przy zainwestowaniu niewielkiej kwoty. Przykładowo, gdy zainwestujemy tysiąc złotych, poprzez lewarowanie możemy zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście, lewarowanie działa też w drugą stronę – możemy stracić równie duże kwoty. pożyczka na lato

Granie na Foreksie – dobry wybór dla każdego?

Inwestowanie na rynku Forex rządzi się swoimi prawami – w tym przypadku przede wszystkim liczy się wiedza oraz rozsądne podejmowanie decyzji. Nie możemy zapominać też o odrobinie szczęcie, ponieważ bez niego możemy łatwo utracić swoje środki.

Forex jest jednak rynkiem skierowanym do określonych inwestorów – tak zwanych traderów. Musimy mieć przede wszystkim stalowe nerwy, ponieważ decyzje w tym przypadku podejmuje się błyskawicznie. To inwestycje krótkoterminowe, ponieważ obstawiamy tu i teraz, nie kupujemy akcji jak w przypadku innych giełd. To powoduje, że osoby mające problemy z opanowaniem swoich nerwów i podejmowaniem racjonalnych decyzji mogą szybko stracić swoje pieniądze.

Wiedza i rozwaga to podstawa

Wobec tego inwestowanie na Forex jest dobrą propozycją dla tych, którzy chcą zarobić szybko i dużo, ale jednocześnie nie boją się dużego ryzyka związanego z tą metodą inwestycyjną. Nie powinniśmy zaczynać od sporych sum – najlepiej obracać na początku niewielkimi kwotami lub korzystać ze specjalnych kont demo, które udostępniają nam wirtualne pieniądze do nauki.

Na rynku Forex nie powinniśmy również inwestować w ciemno – tutaj liczy się szeroka wiedza, ponieważ to dzięki niej będziemy mogli podejmować przyszłościowe decyzje dotyczące obstawienia, czy dana waluta pójdzie w górę czy w dół.

Podsumowując, warto spróbować, ale Forex nie jest metodą inwestycyjną dla każdego – to duże ryzyko utraty pieniędzy nawet w ciągu kilku minut, gdy nie uda nam się trafić w dziesiątkę z naszymi typami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.