Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Scoring BIK – jak zebrać więcej punktów?

Scoring BIK – jak zebrać więcej punktów?

 

 

Chcesz zaciągać pożyczki i kredyty bez problemów? W takim przypadku zadbaj o swój odpowiedni scoring BIK!

 

Od 192 o 631 punktów oraz od jednej do pięciu gwiazdek – takie noty możemy otrzymać od Biura Informacji Kredytowej, czyli BIK. Im wyższa nota, tym lepiej, ponieważ wtedy instytucje finansowe takie jak banki i firmy pożyczkowe mogą obdarzyć nas większym zaufaniem. Jak jednak możemy zebrać jak najwięcej punktów?

 

Co zrobić, żeby zwiększyć swoją ocenę w Biurze Informacji Kredytowej? Nie ma tutaj jednej, uniwersalnej recepty. System wykorzystywany przez BIK jest złożony i pod uwagę bierze różne informacje na temat pożyczkobiorców i kredytobiorców. System ten opiera się na informacjach zarówno sprzed lat, jak i tych najnowszych – na tej bazie wydaje ocenę, która nazywana jest scoringiem BIK.

 

Co wpływa na ocenę w BIK?

Jak wspomnieliśmy, trudno wskazać jednoznacznie, co pozwoli nam na uzyskanie jak największej liczby punktów, ale są pewne przesłanki, na których możemy się opierać. Na wpływ na liczbę punktów w BIK mają:

 

  • jakość kredytów
  • aktywność kredytowa
  • wykorzystanie limitów kredytowych
  • ubieganie się o kredyty

 

Co dokładnie kryje się pod tymi wskazaniami? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami, aby stworzenie optymalnego profilu w BIK z dobrą oceną było jeszcze łatwiejsze.

 

Jakość kredytów

Zacznijmy od jakości kredytów. Mowa tutaj przede wszystkim o terminowości ich regulowania. Gdy spłacamy raty w terminie, wtedy podniesie to naszą ocenę punktową. Gdy mamy opóźnienia, będzie to powodowało ich obniżenie.

 

W BIK opóźnienia zapisuje się w kilku przedziałach czasowych – 0-30, 31-90 lub 91-180 dni. Im dłuższe opóźnienie, tym większa liczba punktów będzie odjęta od konta. Warto jednak wskazać, że opóźnienia mają największy wpływ na liczbę punktów w ciągu pierwszego roku od momentu powstania zaległości.

 

Waga jakości kredytów to około 76 proc. ogólnej oceny w BIK.

 

Aktywność kredytowa

Kolejna kwestia to tak zwana aktywność kredytowa – za tym terminem kryje się liczba spłaconych do tej pory kredytów albo tych posiadanych obecnie. Gdy mamy kilka kredytów i spłacamy je regularnie, wtedy będziemy godnym zaufania klientem. Powinniśmy jednak pamiętać, że duża liczba zobowiązań w krótkim czasie też będzie powodowała obniżenie oceny punktowej.

 

Warto też wskazać, że osoby bez żadnych kredytów i pożyczek też są w gorszej sytuacji. Aby łatwiej dostać wyższą pożyczkę lub kredyt, na początku warto wziąć mniejszy, aby zbudować swoją zdolność kredytową.

 

Waga aktywności kredytowej to około 16 proc. ogólnej oceny w BIK.

 

Wykorzystanie limitów kredytowych

Dotyczy między innymi limitów na rachunkach osobistych – tak zwanych debetów. Jeśli są one wykorzystywane często, wówczas powoduje to obniżenie oceny punktowej.

 

Waga wykorzystania limitów kredytowych to około 8 proc. w ogólnej ocenie.

 

Ubieganie się o kredyty

Ma najmniejszy wpływ na zdolność kredytową – oznacza liczbę złożonych w ostatnim czasie wniosków o pożyczki i kredyty. Gdy składaliśmy ich w ostatnim czasie dużo, obniża to ocenę punktową.

 

Waga tego czynnika to około 5 proc.

Ten wpis znajduje się w kategorii