Smog – jak walczyć ze smogiem w domu?

jak walczyć ze smogiem w domu?

Co roku, gdy nadchodzi sezon zimowy, pojawia się temat smogu. Powietrze w Polsce zalicza się do jednych z najgorszych w całej Unii Europejskiej i szacuje się, że jest powodem kilkudziesięciu tysięcy zgonów w ciągu roku. Jak możemy walczyć ze smogiem w swoim domu?

Smog zagraża naszemu zdrowiu i jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego oraz układu krwionośnego, astmy, alergii. Przebywanie w miejscach, które są mocno zanieczyszczone powoduje skrócenie życia. Niestety, w Polsce powietrze jest bardzo złej jakości – możemy sprawdzić to na dostępnych przez internet mapach, które na bieżąco podają odczyty ze stacji monitorujących rozmieszczonych w różnych miastach.

Walka ze smogiem nie jest możliwa bez kompleksowych rozwiązań, między innymi w zakresie wymiany pieców na nowe, zablokowanie sprzedaży złej jakości opału, karnie osób, które palą w piecach śmieciami oraz innymi nieprzeznaczonymi do tego przedmiotami. Tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia. Skupmy się jednak na powietrzu w domu. Czy możemy zabezpieczyć się przed smogiem?

Oczyszczanie powietrza w domu

Powietrze w domu również narażone jest na zanieczyszczenie. Otwieranie okien oraz szczeliny w stolarce wpuszczają do wnętrza szkodliwe pyły, które określane są jako PM2.5 oraz PM10. Pyły te zawierają rakotwórcze substancje, które wdychane są przez nas i mogą przedostawać się również do naszych narządów, ponieważ im mniejszy pył, tym łatwiej przekracza barierę krew – mózg.

Do oczyszczania powietrza możemy podejść dwojako – możemy zakupić specjalne oczyszczacze albo możemy kupić rośliny doniczkowe, które oczyszczają powietrze. Oczywiście, możemy zastosować każdą z tych metod. wiosenna-pozyczka

Domowe oczyszczacze powietrza

Urządzenia te są coraz popularniejsze w związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Oczyszczacze zbudowane są z wentylatora zasysającego powietrze i filtrów, które zatrzymują znajdujące się w nim zanieczyszczenia, w tym te najmniejsze pyłki PM2.5 dzięki filtrom HEPA. Niektóre oczyszczacze wyposażone są też w filtry węglowe wyłapujące zapachy, filtry jonowe, lampy UV, które zabijają drobnoustroje, nawilżacze powietrza.

Oczyszczacz powietrza nie jest niskim wydatkiem – za dobrej klasy urządzenie do pomieszczenia o metrażu do 21 metrów kwadratowych zapłacimy około 500-700 złotych. Gdy chcemy kupić oczyszczacz do większych pomieszczeń, będziemy musieli zapłacić nawet około 2 000 złotych. Zwróćmy też uwagę, jak części będziemy musieli wymieniać filtry – to dodatkowy koszt.

Rośliny oczyszczające powietrze

Nie każdy z nas wie, że jakość powietrza w domu możemy również poprawić dzięki zastosowaniu odpowiednich roślin. Naukowcy dowodzą, że już kilka kwiatów doniczkowych odpowiedniego gatunku jest w stanie zmniejszyć stężenie szkodliwych substancji w powietrzu.

Do roślin najbardziej skutecznych w oczyszczaniu powietrza zaliczają się palma kencja, dracena, skrzydłokwiat, nefrolepis oraz pipremnum złociste (scindapsus). Uważajmy, ponieważ niektóre z tych roślin są toksyczne dla człowieka i dla zwierząt, dlatego najlepiej trzymać je w trudnodostępnym miejscu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.