Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Smog – jak walczyć ze smogiem w domu?

jak walczyć ze smogiem w domu?

Co roku, gdy nadchodzi sezon zimowy, pojawia się temat smogu. Powietrze w Polsce zalicza się do jednych z najgorszych w całej Unii Europejskiej i szacuje się, że jest powodem kilkudziesięciu tysięcy zgonów w ciągu roku. Jak możemy walczyć ze smogiem w swoim domu?

Smog zagraża naszemu zdrowiu i jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego oraz układu krwionośnego, astmy, alergii. Przebywanie w miejscach, które są mocno zanieczyszczone powoduje skrócenie życia. Niestety, w Polsce powietrze jest bardzo złej jakości – możemy sprawdzić to na dostępnych przez internet mapach, które na bieżąco podają odczyty ze stacji monitorujących rozmieszczonych w różnych miastach.

Walka ze smogiem nie jest możliwa bez kompleksowych rozwiązań, między innymi w zakresie wymiany pieców na nowe, zablokowanie sprzedaży złej jakości opału, karnie osób, które palą w piecach śmieciami oraz innymi nieprzeznaczonymi do tego przedmiotami. Tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia. Skupmy się jednak na powietrzu w domu. Czy możemy zabezpieczyć się przed smogiem?

Oczyszczanie powietrza w domu

Powietrze w domu również narażone jest na zanieczyszczenie. Otwieranie okien oraz szczeliny w stolarce wpuszczają do wnętrza szkodliwe pyły, które określane są jako PM2.5 oraz PM10. Pyły te zawierają rakotwórcze substancje, które wdychane są przez nas i mogą przedostawać się również do naszych narządów, ponieważ im mniejszy pył, tym łatwiej przekracza barierę krew – mózg.

Do oczyszczania powietrza możemy podejść dwojako – możemy zakupić specjalne oczyszczacze albo możemy kupić rośliny doniczkowe, które oczyszczają powietrze. Oczywiście, możemy zastosować każdą z tych metod.

Domowe oczyszczacze powietrza

Urządzenia te są coraz popularniejsze w związku z dużym zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Oczyszczacze zbudowane są z wentylatora zasysającego powietrze i filtrów, które zatrzymują znajdujące się w nim zanieczyszczenia, w tym te najmniejsze pyłki PM2.5 dzięki filtrom HEPA. Niektóre oczyszczacze wyposażone są też w filtry węglowe wyłapujące zapachy, filtry jonowe, lampy UV, które zabijają drobnoustroje, nawilżacze powietrza.

Oczyszczacz powietrza nie jest niskim wydatkiem – za dobrej klasy urządzenie do pomieszczenia o metrażu do 21 metrów kwadratowych zapłacimy około 500-700 złotych. Gdy chcemy kupić oczyszczacz do większych pomieszczeń, będziemy musieli zapłacić nawet około 2 000 złotych. Zwróćmy też uwagę, jak części będziemy musieli wymieniać filtry – to dodatkowy koszt.

Rośliny oczyszczające powietrze

Nie każdy z nas wie, że jakość powietrza w domu możemy również poprawić dzięki zastosowaniu odpowiednich roślin. Naukowcy dowodzą, że już kilka kwiatów doniczkowych odpowiedniego gatunku jest w stanie zmniejszyć stężenie szkodliwych substancji w powietrzu.

Do roślin najbardziej skutecznych w oczyszczaniu powietrza zaliczają się palma kencja, dracena, skrzydłokwiat, nefrolepis oraz pipremnum złociste (scindapsus). Uważajmy, ponieważ niektóre z tych roślin są toksyczne dla człowieka i dla zwierząt, dlatego najlepiej trzymać je w trudnodostępnym miejscu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.