Weź pożyczkę online i nie rezygnuj ze swoich planów!

Sprawdź!

Szczepionki przed wyjazdem za granicę

Szczepionki przed wyjazdem za granicę

W trakcie zagranicznych podróży, zwłaszcza tych wiodących do egzotycznych krajów, jesteśmy narażeni na różne choroby. Właśnie dlatego zaleca się poddawanie szczepieniom ochronnym, które zabezpieczają przed niebezpiecznymi przypadkami. Jakie szczepionki będziemy musieli odbyć przed wycieczka zagraniczną?

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy w celach wypoczynkowych czy też służbowych, w innych krajach możemy być narażeni na zachorowanie na choroby, które u nas nie występują. W tym celu polecane są szczepienia – to bezpieczna i skuteczna forma profilaktyki podczas podróży.

Wykaz szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami określa w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Szczepienia obowiązkowe dla podróżujących

Aktualnie jedynym szczepieniem obowiązkowym, w którym należy wziąć udział przed zagranicznym wyjazdem według Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółtej febrze). Muszą odbyć je osoby wyjeżdżające do krajów tropikalnych – Afryki oraz Ameryki Południowej.

Warto także wskazać, że niektóre kraje mają także wykaz innych szczepień na podstawie własnych przepisów. Przykładowo osoby wyjeżdżające do Arabii Saudyjskiej powinny odbyć szczepienie przeciwko meningokokowym. Warto więc dowiedzieć się więcej o obowiązkowych szczepieniach w kraju, do którego się wybieramy. pożyczka_online_wiosna

Potwierdzeniem odbycia szczepień obowiązkowych jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Bez takiego potwierdzenia możemy nie dostać zgody na wjazd!

Szczepienia zalecane dla podróżujących

Oprócz obowiązkowych szczepień możemy też wziąć udział w szczepieniach zalecanych. Ich wykonanie zależne jest od celu podróży, miejscu pobytu, odporności, wieku osoby, sytuacji epidemiologicznej w danym kraju.

Do szczepień zalecanych zaliczamy te przeciwko:

• wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

• błonicy pożyczka_online_wiosna

• durowi brzusznemu

• cholerze

• kleszczowemu zapaleniu mózgu

• meningokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych

• poliomyelitis

• tężcowi

• wściekliźnie

Musimy też pamiętać o tym, że w przypadku niektórych szczepień czas odporności nie utrzymuje się przez wiele lat i trzeba je powtarzać.

Planowanie szczepień osób udających się w podróż zagraniczną

Osoby chcące wyjechać za granicę i zaszczepić się przed wyjazdem, powinny odpowiednio wcześnie zgłosić się na konsultację lekarską w sprawie szczepień. Musimy wówczas udać się do lekarza medycyny podróży albo lekarza chorób tropikalnych. Udanie się na konsultacje zaleca się w terminie od 4 do 8 tygodni przed wyjazdem.

Podczas wizyty lekarskiej otrzymamy dokładne informacje o tym, kiedy i jak powinniśmy się zaszczepić.

Otrzymamy także dokument potwierdzający odbycie szczepień – to Międzynarodowa Książeczka Szczepień, czyli „żółta książeczka” (International Certificates of Vaccination).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.