Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ubezpieczenie mieszkania – ile to kosztuje?

Ubezpieczenie mieszkania – ile to kosztuje?

Skorzystanie z ubezpieczenia mieszkania pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami. Koszt ubezpieczenia mieszkania może być bardzo różny co oczywiście zależy od wybranego zakresu polisy ubezpieczeniowej. W wielu przypadkach można zdecydować się a podstawowe wersje polis, których koszt nie jest wysoki.

Na rynku ubezpieczeniowym można korzystać zarówno z tanich polis a także bardzo kosztownych. Zanim wybierze się polisę ważne jest zapoznanie się z możliwym do wybrania zakresem ochrony ubezpieczeniowej mieszkania.

Nawet dla tego samego mieszkania można spotkać się z kosztem polisy ubezpieczeniowej, który będzie różnił się cenowo o kilkaset złotych.

Najlepszym rozwiązaniem jest indywidualne dopasowanie wariantu ochrony ubezpieczeniowej. Wymaga to jednak porównania ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają na krajowym rynku ubezpieczeniowym.

Podstawowy zakres ubezpieczenia

Decydując się na podstawowy zakres ubezpieczenia, który pozwala na zabezpieczenie mieszkania przed standardowymi ryzykami można spodziewać się znalezienia polis ubezpieczeniowych, których koszt nie będzie przekraczał trzystu złotych. jesienna-pozyczka

Takie polisy ubezpieczeniowe obejmują najczęściej ubezpieczenie od ognia, zdarzeń losowych, dewastacji, stłuczenia szyb. Jednocześnie takie polisy chronią na wypadek kradzieży z włamaniem a także można korzystać z dodatkowego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Taka polisa będzie chroniła między innymi przez konsekwencjami zalania mieszkania przez sąsiadów czy pozwala na korzystanie ze wsparcia fachowca przy występowaniu awarii co obejmowane jest polisą home assistance.

Jednak nawet podstawowe ubezpieczenie może znacznie przekraczać pięćset złotych w przypadku najdroższych ofert u niektórych ubezpieczycieli. Wynika to między innymi od lokalizacji mieszkania, ale również od konkretnych ofert firm ubezpieczeniowych. Wybranie odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej, która jest renomowana i gwarantuje sprawną realizację obsługi w przypadku odszkodowań, usuwanie awarii również ma znaczenie.

Doradztwo ubezpieczeniowe

Zamiast samodzielnie szukać ofert ubezpieczeń można zdecydować się na skorzystanie z usług firm doradztwa ubezpieczeniowego. W przypadku niezależnych agentów ubezpieczeniowych można liczyć na zapewnienie uzyskania indywidualnie dopasowanych polis. W wielu przypadkach agenci odpowiednio znając rynek ubezpieczeń są w stanie znaleźć polisy, przy których znacznie łatwiej jest negocjować warunki ubezpieczenia.

Negocjowanie zakresu polisy ubezpieczeniowej pozwala na korzystanie jedynie z takiego zakresu ochrony zapewnianej przez polisę ubezpieczeniową, która jest w pełni dopasowana.

Gdy samodzielnie szuka się odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej ważne jest również decydowanie na wstępne sprawdzenie oraz porównanie ofert na rynku.

Pozwala to na zorientowanie się jakie są przeciętne warunki cenowe oferowane przez firmy ubezpieczeniowe na rynku. Można również zdecydować się na takie polisy, które pozwalają na zapewnienie niższych warunków cenowych. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.