Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Remont domu – ile kosztuje nowa podłoga?

Remont domu – ile kosztuje nowa podłoga?

Koszt wykonania podłogi w ramach prac wykończeniowych w nowym domu czy mieszkaniu jak też prac remontowych zależy przede wszystkim od wybranych materiałów stosowanych do wykonania podłogi. Postawienie na tańsze materiały pozwala na zapewnienie znacznego ograniczenia łącznych kosztów wykonania podłóg. Jednocześnie materiały wpływają na czas, który firma budowlana musi poświęcić na wykonanie podłogi co znów przekłada się na koszty robocizny.

Na koszty wykonania pokrycia podłogowego największy wpływ na wybór określonego typu materiałów. Jednak ważne jest branie pod uwagę, że poszczególne materiały oferują również odmienną jakość wykonania podłogi a także komfort jej użytkowania.

Postawienie na nieco droższe materiały, ale oferujące większą odporność na zużywanie się czy mechaniczne uszkodzenia pozwala na zapewnienie znacznie dłuższego czasu użytkowania podłogi. W dłuższym okresie czasu pozwala to na uzyskanie oszczędności pomimo większych, jednorazowych wydatków.

Jakie koszty będą wchodziły w wykonanie podłóg?

Na koszt zrealizowania podłóg wpływają między innymi takie rodzaje materiałów jak wykończeniowe, izolacyjne oraz podkłady. Jednocześnie koszty wykonania podłóg to również wszelkie koszty dodatkowe. Do takich kosztów zaliczyć można między innymi te związane z ekspertyzami czy oględzinami. Z większymi kosztami muszą liczyć się osoby, które chcą wykonać wymianę podłóg, gdyż wówczas niezbędne jest wykonanie prac rozbiórkowych.

Przygotowanie prac wykonania podłóg

Zanim podłoga będzie mogła być realizowana niezbędne jest wykonanie oględzin. Nie są to bardzo duże koszty, ale trzeba się z nimi liczyć. W ramach oględzin wykonywany jest również kosztorys, a często techniczna ekspertyza. Jednocześnie przy pracach remontowych niezbędnych do wykonania nowej podłogi trzeba również liczyć się z kosztem prac demontażu. jesienna-pozyczka

Przygotowanie podłoża

Materiały podłogowe nie mogą być położone, gdy nie zostaną wykonane prace polegające na przygotowaniu podłoża. Zakres takich prac może być bardzo różny. Wykonywany może być z jednej strony tradycyjny podkład podłogowy a także realizowane mogą być prace z wykorzystaniem mas szpachlujących, folii izolacyjnych. Największych kosztów można spodziewać się przy realizowaniu ogrzewania podłogowego.

Układanie materiałów podłogowych

W zależności od tego na jakie materiały postawiło się przy realizowaniu posadzek można spodziewać się odmiennych kosztów związanych z ich układaniem. Na mniejsze koszty można liczyć w przypadku decydowania się na podłogi wykonywane z różnych materiałów drewnianych jak parkiety jednowarstwowe czy lite drewno.

Natomiast przy decydowaniu się na bardziej rozbudowane parkiety jak dwuwarstwowe czy trójwarstwowe trzeba spodziewać się nawet dwukrotnie wyższych kosztów. Podobne ceny związane są z układaniem desek podłogowych, które zaliczają się jednych z grubszych pokryć podłogowych. Wysokie ceny związane są również z układaniem płytek ceramicznych. Natomiast na zacnie mniejsze ceny można liczyć przy decydowaniu się na sztuczne wykładziny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.