Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ustawa o REIT – co to jest, co daje?

Ustawa o REIT – co to jest, co daje?

Real Estate Investment Trust (REIT) to rodzaj funduszu inwestycyjnego pozwalającego na lokowanie pieniędzy w nieruchomościach. Z takiej metody inwestowania można korzystać również w Polsce na podstawie nowej ustawy o REIT.

Fundusze REIT nazywane są również wehikułami inwestycyjnymi. Dzięki nim możemy zarabiać na czynszach płaconych przez osoby najmujące nieruchomości komercyjne. To metoda inwestycyjna skierowana w szczególności do drobnych inwestorów, którzy z jej wykorzystaniem mogą lokować środki zbiorowo.

Pierwsze fundusze tego rodzaju zaczęły działać w Stanach Zjednoczonych już w latach sześćdziesiątych. Od tego czasu powstały w ponad 40 krajach na całym świecie. Teraz zaczynają swoją działalność również w Polsce.

REIT – alternatywa dla kupna nieruchomości pod wynajem

Podmioty finansowe prowadzące REIT-y nabywają prawa własności do nieruchomości przynoszących dochody, na przykład hoteli, powierzchni biurowych, handlowych, mieszkaniowych czy magazynowych, które przeznaczone są do wynajęcia, a potem czerpią zyski z płaconych przez najemców czynszów. To forma inwestycji długoterminowej, a osiągnięty z najmu zysk przekazywany jest okresowo akcjonariuszom funduszy.

Ze względu na swoją charakterystykę fundusze Real Estate Investment Trust są bardzo atrakcyjną alternatywą dla zakupu nieruchomości pod wynajem. Przede wszystkim mają one specjalny status podatkowy – w większości krajów są zwolnione z większości podatków firmowych. To powoduje, że koszty ponoszone przy inwestycjach w REIT są niższe. jesienna-pozyczka

Ponadto plusem jest fakt, że nie musimy wykładać tak dużej sumy jak przy zakupie całej nieruchomości. Zyskujemy też dostęp do tych lokali i obiektów, które dla indywidualnego inwestora są niemalże niedostępne, na przykład można czerpać zyski z wynajmu prestiżowych biurowców. Oczywiście, nie musimy także zarządzać nieruchomością.

Ustawa o REIT-ach w Polsce

Pierwszy projekt ustawy o REIT-ach mających rozpocząć swoją działalność w Polsce spotkał się z dużą liczbą uwag ze strony ekspertów. W związku z tym Ministerstwo Finansów postanowiło przygotować drugi projekt w zmienionej wersji.

Uwagi między innymi odnosiły się do kwestii budynków, w które będą mogły inwestować fundusze. Początkowo ustawa obejmowała jedynie takie obiekty jak biurowce czy magazyny, z kolei nie włączała budynków mieszkalnych.

Resort finansów skłania się też do tego, aby oddzielić REIT-y od działalności deweloperskiej, dlatego nie będą mogły one budować własnych obiektów – mają kupować gotowe budynki. Ponadto zostaną wprowadzone regulacje związane z rozproszeniem akcjonariatu REIT-u. Być może wprowadzona zostanie zamiana wymogu 60 milionów złotych kapitału zakładowego na kapitał własny w tej samej sumie.

Pojawił się też pomysł oddzielenia statusu REIT-u od zwolnienia podatkowego. Jest to dość dziwna propozycja, biorąc pod uwagę fakt, że dla REIT-ów zwolnienie podatkowe jest jednym z charakterystycznych elementów, obecnym w prawodawstwie praktycznie wszystkich krajów na całym świecie.

Projekt nowej ustawy zgodnie z założeniami ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.