Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zwrot towaru kupionego przez internet

Zwrot towaru kupionego przez internet

Lubisz kupować przez internet? W takim przypadku na pewno wiesz, że jako e-konsument masz możliwość dokonania zwrotu towaru. Nie każdy z nas jednak wie dokładnie, w jakich przypadkach jest to możliwe. Jak zwracać nieudane zakupy internetowe?

Zakupy w sieci są obecnie szybkie, proste i wygodne. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy zakup on-line może być w pełni udany. Przykładowo, może okazać się, że kolor kupionej w sieci bluzki nie odpowiada nam całkowicie albo poduszka ma nieprzyjemną fakturę.

W tych, a także w wielu innych przypadkach warto sprawdzić, czy mamy możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru.

Kiedy możemy zwrócić towar kupiony on-line?

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że opcja zwrotu obowiązuje tylko wtedy, gdy kupujemy od sklepu, czyli od firmy. Zakup od osoby prywatnej na aukcji internetowej czy przez portale ogłoszeniowe nie daje nam możliwości zwrotu – w tym przypadku będziemy mogli skorzystać jedynie z reklamacji.

Towar możemy zwrócić także w określonym czasie. Przepisy wskazują, że w terminie 14 dni kalendarzowych musimy wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Warto przy tym zaznaczyć, że zwrot towaru oraz złożenie oświadczenia to dwie różne czynności i nie muszą pokrywać się ze sobą. Na oddanie towaru mamy niezwłocznie maksymalnie 14 dni od dnia, w którym odstąpiliśmy od umowy.

W przypadku zakupu rzeczy przez internet, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została dostarczona.

Wobec tego możemy poinformować sklep o odstąpieniu od umowy 10. dnia od momentu otrzymania przesyłki, a potem w ciągu kolejnych 10. dni odesłać paczkę.

Pamiętajmy też o tym, że niektóre sklepy dają swoim klientom dłuższy czas na odstąpienie od umowy i dostarczenie rzeczy z powrotem – informacje znajdziemy na stronie internetowej sklepu.

Kto ponosi koszty związane z oddaniem towaru?

Przepisy wskazują, że konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy, chyba że sklep zgodził się je ponieść.

Warto także wskazać, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, wówczas sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.

Co ważne, konsument dodatkowo ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Gdy jednak oddajemy przedmiot w takim samym stanie, w jakim go otrzymaliśmy, nie będziemy ponosili żadnych dodatkowych kosztów.

Jakich towarów nie możemy oddać?

Warto przy tym wskazać, że istnieją także takie przedmioty, których nie możemy oddawać. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, gdy rozpakował on zapieczętowane opakowanie oraz w przypadku nagrań dźwiękowych, wizualnych, programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu.

Prawo zwrotu też nie obejmuje też rzeczy wykonanych na indywidualne zamówienie dla konsumenta, rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu i mających krótki termin przydatności do użycia, rzeczy nierozłącznie połączonych z innymi rzeczami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.