Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Wiarygodność kredytowa – jak ją zwiększyć?

Wiarygodność kredytowa – jak ją zwiększyć?

Szanse na pozyskanie kredytu rosną przy większej wiarygodność kredytowej. Na wiarygodność kredytową wpływa przede wszystkim historia regulowania zobowiązań. Rzetelne spłacanie kredytów, limitów w rachunkach i na kartach kredytowych pozwala na znaczne zwiększenie wiarygodności kredytowej.

Im lepsza jest historia kredytowa tym większa wiarygodność kredytobiorcy. Wiarygodność przekłada się na warunki kredytowania. Liczyć można na uzyskanie znacznie lepszych warunków kredytowania w zakresie niższego oprocentowania. Jednocześnie można uzyskać możliwość pożyczenia znacznie większych sum pieniędzy w formie kredytu.

Dobra wiarygodność to niskie ryzyko dla banków

Dbanie o dobrą historię kredytową przekłada się na zwiększanie wiarygodności dla banków. Im większa jest wiarygodność tym klient oceniany jest jako znacznie mniej ryzykowny dla banku przy udzielaniu kredytów. Najczęściej przekłada się to na możliwość uzyskania znacznie bardziej korzystnych warunków cenowych przy różnego rodzaju zobowiązaniach kredytowych.

Dotyczy to nie tylko oprocentowania, ale również dodatkowych kosztów kredytowania jak prowizje. Nie tylko niekorzystna historia kredytowa, ale również brak historii kredytowej przekłada się zmniejszenie wiarygodności kredytowej. Dobrym rozwiązaniem przy braku historii kredytowej, ale także niekorzystnej historii kredytowej jest zdecydowanie się na korzystanie z kraty kredytowej. Wiarygodność w postaci oceny ryzyka kredytowego można sprawdzić przy wykorzystaniu raportów z Biur Informacji Kredytowej.

W raportach można sprawdzić również informacje prezentowane przez kredytodawców. Nie zawsze są to rzetelne informacje, które można korygować co przekłada się na znaczne uproszczenie formalności przy staraniu się o kredyty.

Wiarygodność w różnych bankach

Trzeba brać pod uwagę również, że w poszczególnych bankach można mieć odmienną wiarygodność. Nawet jeśli nie uzyska się kredytu w danym banku zawsze można próbować starać się o kredyt w innym banku.

W poszczególnych bankach odmiennie może być oceniana wiarygodność kredytowa. Jednocześnie banki w różnych okresach mogą realizować odmienne akcje kredytowe. Przekłada się to na udzielanie kredytów w różnej skali klientom o różnej wiarygodności.

Zmniejszanie ryzyka kredytowego dla banku

Gdy chce się pozyskać kredyt dobrze jest zmniejszyć ryzyko kredytowe, które jest w stanie wyliczyć bank. Wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe, które się posiada zwiększają ryzyko kredytowe dla banku. Dobrze jest pozbyć się zbędnych obciążeń. Jest to szczególnie ważne przy staraniu się o kredyty w większych kwotach oraz na dłuższe okresy.

Można między innymi zrezygnować z korzystania z limitów w rachunkach bankowych czy kart kredytowych. Wiele osób posiada kilka rachunków bankowych z limitami w rachunkach oraz wiele kart kredytowych co można znacznie zmniejszyć wiarygodność kredytową. Zrezygnowanie nawet z części takich produktów pozwala na zapewnienie lepszej wiarygodności. Jednocześnie przy posiadaniu innych kredytów warto jest konsolidować.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.