Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Na czym polega refinansowanie kredytu?

Na czym polega refinansowanie kredytu?

Posiadanie kilku kredytów w jednym czy różnych bankach może być uciążliwe. Niezbędne jest opłacanie wielu rat z różnymi terminami spłaty. Rozwiązaniem znacznie ułatwiającym spłacanie wielu kredytów jest zdecydowanie się na refinansowanie kredytów poprzez skorzystanie z kredytu konsolidacyjny.

Refinansowanie jest w stanie zapewnić nie tylko możliwość znacznie łatwiejszego spłacania wielu zobowiązań finansowych w formie kredytów czy pożyczek w ramach jednego, nowego produktu z jedną ratą. Kredyty konsolidacyjne czy refinansowe pozwalają również znacznie ułatwić spłacanie kredytów.

Nowy produkt kredytowy pozwala na uzyskanie nowych warunków kredytowania. Pozwala to między innymi na wydłużenie czasu spłacania kredytów co pozwala na zmniejszenie rat kredytowych, które płaci się w skali miesiąca. Można również uzyskać niższe oprocentowanie przy nowym kredycie refinansowym co pozwala na zapewnienie korzystniejszych warunków spłacania zobowiązań finansowych w długim okresie czasu.

Wybór refinansowania

Usługi refinansowania zobowiązań finansowych oferują zarówno banki jak też firmy finansowe. Refinansowanie może dotyczyć bardzo różnych produktów kredytowych począwszy od kredytów hipotecznych, poprzez zadłużenie w karatach kredytowych aż po pożyczki. Wybranie korzystnego produktu refinansowego pozwala na uzyskanie korzyści ekonomicznych. Nie zawsze refinansowanie może być korzystne.

Najlepszym okresem na refinansowanie pożyczek czy kredytów, gdy nie ma się problemów ze spłacaniem zobowiązań finansowych, jest okres gdy na rynku finansowym jest niskie oprocentowanie. Wówczas można zamienić raty kredytowe różnych kredytów z wyższym oprocentowaniem na niższą, jedną ratę nowego produktu kredytowego w formie kredytu refinansowego.

Trudności w spłacaniu kredytów

Wielu klientów decyduje się na refinansowanie kredytów gdy ma trudności w spłacaniu zobowiązań finansowych. Refinansowanie pozwala do pewnego stopnia ograniczyć wysokość rat miesięcznych. Wynika to z możliwości wydłużenia czasu spłaty nowego kredytu refinansowego w stosunku do czasu spłaty posiadanych kredytów. Przy jednoczesnym uzyskaniu niższego oprocentowania można zmniejszyć miesięczną sumę pieniędzy, który przeznacza się na spłatę kredytów. Niższe oprocentowanie przy nowej racie kredytowej pozwala również zapewnić korzyści finansowe w dłuższym okresie czasu, czyli ograniczyć ilość kapitału, który będzie się spłacało bankowi.

Kiedy refinansowanie nie będzie korzystne?

Trzeba brać pod uwagę, że refinansowanie nie zawsze będzie korzystne. Gdy pożyczało się pieniądze przy bardzo korzystnych warunkach na rynku finansowym w zakresie niskiego oprocentowania wówczas przy wyższym oprocentowaniu na rynku znacznie trudniej jest uzyskać korzyści z produktów refinansowych.

Dodatkowo kredyt refinansowy to nowy kredyt co znów wymaga zapłacenia od nowa kosztów kredytów w formie prowizji bankowej i innych kosztów dodatkowych. Gdy takie koszty będą wysokie może okazać się, że skorzystanie z kredytu refinansowego wcale nie przyniesie korzyści finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.