Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

Wypadek w drodze do pracy albo z pracy do domu może przydarzyć się każdemu. W takiej sytuacji pracownik może ubiegać się o otrzymanie odszkodowania. Jednakże, aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie określonych warunków zapisanych w prawie. O czym musimy pamiętać?

Większość z nas dojeżdża do pracy – tylko nieliczni pracują w domu. Do pracy dostajemy się głównie z użyciem własnego samochodu, ale również komunikacji miejskiej, roweru czy też piechotą, gdy nasz zakład pracy znajduje się niedaleko.

Jakie warunki musi spełnić zdarzenie?

Zarówno w drodze do pracy, jak i w drodze z pracy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo – wypadek może zdarzyć się zarówno z winy innych uczestników ruchu, jak i nas samych. Gdy dochodzi do takiego zdarzenia, warto sprawdzić, czy możemy uzyskać za nie odszkodowanie i inne świadczenia.

Aby można było mówić o wypadku w drodze do pracy, musi on odbyć się wtedy, gdy wybieramy się do pracy, a także wtedy, gdy wracamy z pracy do domu – wtedy mówimy o wypadku w drodze z pracy.

Zdarzenie takie dotyczy przemieszczania się do miejsca albo z miejsca:

• zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych jesienna-pozyczka

• innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego

• zwykłego spożywania posiłków

• odbywania nauki lub studiów

Ofiara wypadku powinna także podlegać ubezpieczeniu chorobowemu – dotyczy to świadczeń z ZUS-u, a także konieczne jest udowodnienie odpowiedzialności cywilnoprawnej po stronie osoby odpowiedzialnej za skutki wypadku. Wobec tego musi nastąpić przyczyna zewnętrzna, czyli nie możemy sami spowodować wypadku.

Najkrótsza i nieprzerwana droga – czy zawsze?

Aby zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako wypadek w drodze do pracy albo z pracy, droga ta powinna być nieprzerwana oraz najkrótsza. Niemniej jednak ustawa przewiduje w tym przypadku wyjątki. Wskazuje ona, że wtedy, gdy „przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych”, także możemy mówić o wypadku w drodze do pracy albo z pracy.

W związku z tym, nawet wtedy, gdy pracownik przerwał drogę do pracy, na przykład odwoził dziecko do szkoły, albo wybrał inną drogę, która nie jest najkrótsza, ale pozwala na szybszy dojazd, wtedy także mowa o takim wypadku. jesienna-pozyczka

Możliwe świadczenia po wypadku:

• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

• zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy albo z pracy wypłacany przez ZUS

• odszkodowanie, w tym zwrot kosztów leczenia, specjalnej diety, dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, sprawowanej przez inne osoby opieki i pielęgnacji

• renta z tytułu zwiększonych potrzeb, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pogorszenia perspektywy na przyszłość

Zasadniczo ZUS jest w stanie pomóc nam tylko w zakresie wypłaty zasiłku chorobowego. O odszkodowania oraz o renty będziemy musieli zawalczyć z wykorzystaniem kodeksu cywilnego – wtedy konieczne będzie wykazanie odpowiedzialności sprawcy wypadku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.