Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zakupy online – jaka przesyłka będzie najlepsza?

Zakupy online – jaka przesyłka będzie najlepsza?

Gdy dokonuje się zakupów internetowych można decydować się na bardzo różne formy dostawy. Obecnie większość sklepów oferuje szeroki zakres opcji dostawy do wyboru przez klientów. Pozwala to na wybranie takich form dostarczenia przesyłki, które będą najbardziej odpowiadały w zakresie kosztów i czasu dostawy klientom.

Dokonując zakupów w profesjonalnych sklepach internetowych można decydować się na takie formy przesyłek, które są indywidualnie dopasowane.

Poszczególne formy przesyłek są dostępne w różnych cenach.

Jeśli kupuje się produkty, które nie są wartościowe a nie chce się przepłacać można decydować się na zwykłe listy. Gdy produkt nie przekracza jednego kilograma a także ma odpowiednie wymiary można go dostarczyć za pośrednictwem listu ekonomicznego. Jest to zdecydowanie najtańsza forma dostarczenia przesyłki.

Obecnie nie trzeba również czekać nadmiernie długo na otrzymanie przesyłki gdyż nawet listy ekonomiczne realizowane przez Pocztę Polską są dostarczane maksymalnie w ciągu trzech dni od daty nadania w większości przypadków. Oczywiście może zdarzyć się znacznie dłuższy czas dostawy, gdyż nie jest on gwarantowany. Jednak gdy nie ma znaczenia przy zakupach czas dostawy wówczas zwykły list będzie najtańszym rozwiązaniem.

Elastyczna forma dostawy przez kuriera

Dostarczenie przesyłki przez kuriera pozwala to kosztowne rozwiązanie. Z drugiej strony można liczyć na dostawę niemal każdego rodzaju zamówionego produktu, co dotyczy również dużego sprzętu domowego użytku. Jednak najważniejszym atutem korzystania z dostaw przez firmy kurierskie jest możliwość indywidualnego ustalenia miejsca dostawy. Jeśli jest się osobą aktywną, która może znajdować się w ciągu dnia w różnych miejscach warto postawić na dostawy przez firmy kurierskie.

Z kurierem można umówić się w ramach telefonicznego kontaktu na dostawę nie tylko do domu, ale również do miejsca pracy a nawet do hotelu, w którym przebywa się w wybranej miejscowości. Trzeba jednak pamiętać, że po nieudanych próbach kontaktu czy dostarczenia przesyłki pod wskazany adres przesyłka realizowana przez firmę kurierską zostanie odesłana z powrotem do nadawcy. Natomiast przy decydowaniu się na przesyłki listowne czy z wykorzystaniem paczek przesyła czeka w oddziale pocztowym na odbiór przez kilkanaście dni.

Samodzielny odbiór paczek

Obecnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z samodzielnego odbioru paczek. Różne firmy oferujące usługi pocztowe posiadają paczkomaty, które znajdują się w dogodnych miejscach w miastach.

W większych miastach można korzystać z paczkomatów zlokalizowanych w bardzo różnych miejscach co również pozwala na dogodne wybranie adresu dostarczenia paczki. Atutem dostarczenia paczek w takiej formie jest to, że można zyskać na kosztach przesyłki.

Ze względu na samodzielny odbiór przesyłki można liczyć na znaczne mniejsze koszty takich usług pocztowych. Dodatkowo internetowe serwisy pocztowe pozwalają na kontrolowanie miejsca znajdowania się przesyłki pocztowej od momentu jej nadania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.