Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ubrania kupione przez internet - jak zwrócić?

Ubrania kupione przez internet - jak zwrócić?

Zakupy odzieży internetowej z punktu widzenia konsumenta są innymi zakupami w stosunku do zakupów w sklepach stacjonarnych. W prawie takie zakupy traktowane są jako zakupy na odległość a nie zakupy w siedzibie firmy. Kliencie mają zatem prawo do dokonania zwrotu ubrania.

Konsumenci realizujący zakupy w internetowych sklepach mają większe prawa dotyczące zwrotów zakupionych produktów. Klienci mogą korzystać z dokładnie tych samych przepisów prawnych, z których korzystają klienci w sklepach stacjonarnych. Korzystać można z prawa do reklamowania produktu, który nie jest zgodny z opisem.

Klienci mają również prawo do rękojmi. Dotyczy to sytuacji, w której produkt jest uszkodzony fabrycznie czy też jest niezgodny z opisem sprzedawcy. Natomiast przy zakupach w sklepach stacjonarnych ze względu na traktowanie takich zakupów z punktu widzenia prawa jako zakupy w siedzibie firmy nie można dokonać zwrotu.

Takie zwroty mogą być dopuszczone przez konkretny sklep, co powinna być zapisane w regulaminie sklepu. Jednak trzeba się liczyć z tym, że zwrot produktu, który jest zgodny z opisem nie będzie możliwy.

Zwrot w Internecie

Gdy zamawia się produkty odzieżowe za pośrednictwem Internetu można zgodnie z przepisami prawa dokonać zwrotu produktu w określonym czasie. Jeśli sprzedawca przedstawił formułę dotyczącą zwrotu wówczas taki zwrot może być realizowany przez czternaście dni od momentu dokonania zakupu. jesienna-pozyczka

Natomiast w przypadku gdy formuła o zwrocie nie została przedstawiona wówczas klient ma prawo zwrotu przez dłuższy czas, który wynosi najczęściej tyle ile rękojmia. Generalnie można dokonać zwrotu produktu zakupionego przez Internet w firmach bez podawania żadnej przyczyny.

Sprzedawca ma obowiązek przyjęcia takiego zwrotu oraz zwrócenia środków finansowych na rachunek wskazany przez klienta lub w innej formie. Na zwrot nie można natomiast liczyć w przypadku gdy dokonuje się zakupów u osób fizycznych, co zdarza się w przypadku zakupów na platformach sprzedażowych czy też poprzez serwisy ogłoszeniowe, choćby z używanymi produktami odzieżowymi.

Szybkie zwroty

Wiele sklepów odzieżowych bardzo szybko obsługuje zwroty. Wynika to ze specyfiki rynku odzieżowe. Na tym rynku trudno jest dokładnie ocenić czy dane ubranie będzie pasowało pod kątem rozmiaru. Można jedynie dokładnie sprawdzać poszczególne wymiary, ale zawsze może się okazać, że ubranie mimo wszystko nie pasuje. Duże oraz profesjonalne firmy na rynku odzieżowym z tego powodu bardzo często zapewniają klientom możliwość nawet zrealizowania darmowego zwrotu.

Przy zwrocie trzeba bowiem brać pod uwagę, że to klient zobowiązany jest na opłacenie przesyłki zwrotnej. Natomiast w wielu sklepach odzieżowych można spotkać się z ofertami, gdzie można liczyć na darmowe przesyłki czy brak konieczności opłacania zwrotnej przesyłki. Wówczas można ograniczyć koszty nawet nietrafionych zakupów.

Z tego powodu gdy dokonuje się szczególnie większych zakupów odzieży w Internecie warto wybierać takie sklepy, który oferują znacznie bardziej sprawną oraz korzystną finansowo formę obsługiwania zwrotów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.