W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zakupy online - kto pomoże w razie problemów?

Zakupy online - kto pomoże w razie problemów?

Zakupy przez internet są wygodne, szybkie i łatwe. W większości przypadków są również bezpieczne – wystarczy wybrać sprawdzonego sprzedającego, z którym będziemy mogli zawrzeć korzystną transakcję. Co powinniśmy zrobić jednak w sytuacji, gdy nasze zakupy nie okazały się w pełni udane?

Przez internet możemy zakupić wiele różnych przedmiotów – często decydujemy się na zakupienie sprzętu AGD, RTV, odzieży, butów, książek, aby wspomnieć tylko o niektórych propozycjach. Przez internet możemy zakupić nawet jedzenie z dostawą tego samego dnia albo meble do całego domu.

Jeśli chcemy zdecydować się na zakupy przez internet, powinniśmy pamiętać o tym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze należy od nas. Jednak nawet wtedy, gdy popełnimy błąd, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie.

Gdzie możemy otrzymać pomoc?

Kupujący może narazić się na różne konsekwencje, jeśli nie uda mu się trafić na rzetelnego sprzedającego. Przykładowe problemy mogą dotyczyć między innymi braku zgodności produktu z jego opisem, braku dostawy przedmiotu, problemów z uznaniem reklamacji czy zwrotem produktu. Jeśli zatem stykamy się z tymi problemami, warto wiedzieć, gdzie uzyskać poradę.

Przede wszystkim klient powinien na początku spróbować skontaktować się ze sprzedającym i spróbować rozwiązać problem. Jeśli jednak nie uda nam się rozwiązać problemu, możemy skorzystać z pomocy powiatowego albo miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub z pomocy organizacji pozarządowych, na przykład takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów. wiosenna-pozyczka

Pracownicy tych instytucji i organizacji pomagają konsumentom w kontaktach ze sprzedającym oraz w przygotowywaniu pism. Jeśli jednak okaże się, że podjęte działanie nie przynoszą oczekiwanych efektów, wówczas mamy możliwość wejścia na ścieżkę sądową, czyli skierowania sprawy do sądu. Powyższe instytucje i organizacje również mogą nam w tym pomóc.

Jak zmniejszyć ryzyko przy zakupach online?

  • dokładnie sprawdź sprzedającego przed dokonaniem zakupu – sprawdź opinie na różnych stronach internetowych
  • nie kupuj w sklepach, które nie mają żadnych opinii albo mają negatywne opinie
  • uważaj na prywatnych sprzedających na portalach ogłoszeniowych oraz aukcyjnych – ryzyko bycia oszukanym jest wtedy znacznie większe
  • sprawdź, skąd odbywa się dostawa produktów – niektórzy sprzedający są tylko pośrednikami pomiędzy kupującym a dostawcą, najczęściej z Chin
  • w internecie można trafić na różne podróbki, szczególnie ubrań, perfum, ale również produktów elektronicznych – najlepiej zamawiać je u sprawdzonych sprzedających, aby nie narazić się na bycie oszukanym
  • najlepiej zapłacić z wykorzystaniem systemu płatności on-line albo karty – możemy wtedy skorzystać z dodatkowej ochrony transakcji

Zatem jeśli chcemy zdecydować się na zakupy przez internet, pamiętajmy o tym, żeby dokładnie zapoznać się ze sprzedawcą i dochować wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jednak nawet wtedy, gdy spotkamy się z problemami, możemy zwrócić się do odpowiednich organów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.