Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Zakupy online - kto pomoże w razie problemów?

Zakupy online - kto pomoże w razie problemów?

Zakupy przez internet są wygodne, szybkie i łatwe. W większości przypadków są również bezpieczne – wystarczy wybrać sprawdzonego sprzedającego, z którym będziemy mogli zawrzeć korzystną transakcję. Co powinniśmy zrobić jednak w sytuacji, gdy nasze zakupy nie okazały się w pełni udane?

Przez internet możemy zakupić wiele różnych przedmiotów – często decydujemy się na zakupienie sprzętu AGD, RTV, odzieży, butów, książek, aby wspomnieć tylko o niektórych propozycjach. Przez internet możemy zakupić nawet jedzenie z dostawą tego samego dnia albo meble do całego domu.

Jeśli chcemy zdecydować się na zakupy przez internet, powinniśmy pamiętać o tym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze należy od nas. Jednak nawet wtedy, gdy popełnimy błąd, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie.

Gdzie możemy otrzymać pomoc?

Kupujący może narazić się na różne konsekwencje, jeśli nie uda mu się trafić na rzetelnego sprzedającego. Przykładowe problemy mogą dotyczyć między innymi braku zgodności produktu z jego opisem, braku dostawy przedmiotu, problemów z uznaniem reklamacji czy zwrotem produktu. Jeśli zatem stykamy się z tymi problemami, warto wiedzieć, gdzie uzyskać poradę.

Przede wszystkim klient powinien na początku spróbować skontaktować się ze sprzedającym i spróbować rozwiązać problem. Jeśli jednak nie uda nam się rozwiązać problemu, możemy skorzystać z pomocy powiatowego albo miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub z pomocy organizacji pozarządowych, na przykład takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów. pożyczka na lato

Pracownicy tych instytucji i organizacji pomagają konsumentom w kontaktach ze sprzedającym oraz w przygotowywaniu pism. Jeśli jednak okaże się, że podjęte działanie nie przynoszą oczekiwanych efektów, wówczas mamy możliwość wejścia na ścieżkę sądową, czyli skierowania sprawy do sądu. Powyższe instytucje i organizacje również mogą nam w tym pomóc.

Jak zmniejszyć ryzyko przy zakupach online?

  • dokładnie sprawdź sprzedającego przed dokonaniem zakupu – sprawdź opinie na różnych stronach internetowych
  • nie kupuj w sklepach, które nie mają żadnych opinii albo mają negatywne opinie
  • uważaj na prywatnych sprzedających na portalach ogłoszeniowych oraz aukcyjnych – ryzyko bycia oszukanym jest wtedy znacznie większe
  • sprawdź, skąd odbywa się dostawa produktów – niektórzy sprzedający są tylko pośrednikami pomiędzy kupującym a dostawcą, najczęściej z Chin
  • w internecie można trafić na różne podróbki, szczególnie ubrań, perfum, ale również produktów elektronicznych – najlepiej zamawiać je u sprawdzonych sprzedających, aby nie narazić się na bycie oszukanym
  • najlepiej zapłacić z wykorzystaniem systemu płatności on-line albo karty – możemy wtedy skorzystać z dodatkowej ochrony transakcji

Zatem jeśli chcemy zdecydować się na zakupy przez internet, pamiętajmy o tym, żeby dokładnie zapoznać się ze sprzedawcą i dochować wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jednak nawet wtedy, gdy spotkamy się z problemami, możemy zwrócić się do odpowiednich organów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.