Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zmiana opodatkowania przy wynajmie

Zmiana opodatkowania przy wynajmie

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe przepisy dotyczące opodatkowania przy wynajmie mieszkań i domów – od początku 2019 roku podatnicy wynajmujący te nieruchomości mieliby płacić zryczałtowany podatek wynoszący 8,5% tylko wtedy, gdy ich przychody z poprzedniego roku nie będą wyższe ustawowego limitu.

Wynajmowanie mieszkań oraz domów jest dobrym pomysłem na regularne dochody. Wiele osób decyduje się na inwestycję w nieruchomości właśnie w tym celu. Zakupienie nieruchomości w dogodnej lokalizacji pozwala na uzyskanie sporych zysków w konsekwencji nawet kilkudziesięciu lat.

Opodatkowanie wynajmu dzisiaj

Osoby decydujące się na wynajmowanie mieszkań i domów powinny zgodnie z przepisami zgłosić osiągane w ten sposób dochody, które podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym dochody z najmu uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu według stawek 18% oraz 32% zgodnie ze skalą ustawy o PIT. Planowane są jednak zmiany.

Przychody te mogą być również opodatkowane zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zryczałtowanym podatkiem zgodnie ze stawką 8,5%. Podatnicy często decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ na ogół jest ono dla nich korzystniejsze od PIT, szczególnie w przypadku tych właścicieli nieruchomości, którzy nie osiągają sporych kosztów dotyczących wynajmowanych nieruchomości.

Plany Ministerstwa Finansów

Ministerstwo planuje zabrać możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% przychodów z tak zwanego najmu prywatnego, czyli prowadzonego poza działalnością gospodarczą tym podatnikom, których przychody z tego tytułu byłyby większe w poprzednim roku od sumy 100 000 złotych. Zamiast niego możliwe byłoby jedynie opodatkowanie 19% podatkiem liniowym. jesienna-pozyczka

Propozycja pojawiła się w projekcie ustawy o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiana ta miałaby wejść w życie na początku 2019 roku. W związku z tym o opodatkowaniu ryczałtem najmu prywatnego w 2019 roku decydowałaby suma przychodów osiągnięta w roku 2018.

Według Ministerstwa Finansów wprowadzenie limitu wynoszącego 100 000 złotych na rok, czyli miesięcznie około 8 333 złotych dla przychodów z najmu, poniżej którego będzie można korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, pozwoli na ograniczenie wykorzystywania tej formy opodatkowania jedynie do podatników, którzy tego typu zarobki traktują jako dodatkowe źródło swoich dochodów.

Warto przy tym wskazać, że nowy limit przychodów w wysokości 100 000 złotych na rok dotyczyć ma łącznie małżonków mających wspólność majątkową.

Warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów średni deklarowany roczny przychód z najmu w 2015 roku wyniósł 18 240 złotych. Na razie nie mamy jednak dokładnych informacji o tym, czy ta zmiana, która podwyższy obciążenia podatkowe dla wielu wynajmujących, wejdzie w życie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.