W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczka bez umowy o pracę? Czy jest możliwa?

Pożyczka bez umowy o pracę? Czy jest możliwa?

Chcesz otrzymać pożyczkę, ale nie masz umowy o pracę? Czy w takiej sytuacji możliwe jest pożyczenie pieniędzy od banku czy firmy pożyczkowej? Jeżeli również znajdujesz się w takiej sytuacji, sprawdź odpowiedź z nami!

Dzisiaj umowa o pracę nie jest wcale taka łatwa w dostaniu. Pracodawcy preferują tańsze dla nich formy zatrudnienia pracowników, na przykład na umowę o dzieło czy umowę zlecenia. Nie są one jednak zbyt korzystne dla pracowników, którzy nie mogą wtedy podlegać pod przepisy Kodeksu pracy.

Gdy nie pracujemy na umowie o pracę, możemy mieć również trudności z uzyskaniem pożyczki albo kredytu. Wynika to głównie z faktu, że dla pracodawców umowa o pracę jest bardziej bezpieczną formą dochodów – szczególnie wtedy, gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony.

Dlaczego pożyczkodawcy nie lubią umów cywilnoprawnych?

Wielu Polaków pracuje na tak zwanych umowach cywilnoprawnych – umowie o dzieło oraz umowie zlecenia. Są to umowy, które zawierane są na określony czas albo do czasu wykonania zleconej pracy. W związku tym nie wiążą one długotrwale pracownika z pracodawcą. To powoduje, że pracownik sam często nie wie, czy otrzyma kolejną umowę. Ponadto pracodawca może zwolnić go właściwie w ciągu jednego dnia.

W związku z tym banki, a także wiele instytucji pożyczkowych nie przepada za umowami cywilnoprawnymi. Oczywiście, nie oznacza to wcale, że uzyskanie pożyczki nie jest możliwe w ogóle. Trzeba jednak spełnić określone wymagania. wiosenna-pozyczka

Jaką pożyczkę możemy otrzymać bez umowy o pracę?

Przede wszystkim dostępne są dla nas pożyczki gotówkowe, które możemy przeznaczyć na dowolny cel. Są to pożyczki oferowane zarówno przez banki, jak i przez firmy pozabankowe. Do dyspozycji mamy szybkie chwilówki, które zawieramy najczęściej na jeden miesiąc. Bankowo i pozabankowo możemy także wziąć pożyczki ratalne, które spłacamy w ratach comiesięcznych albo cotygodniowych.

Niego gorzej sprawa prezentuje się wtedy, gdy chodzi o pożyczki oraz kredyty na dość duże sumy, na przykład kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne. Wówczas nie każda instytucja będzie mogła zaproponować nam pieniądze na wydatki. Może być konieczne przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń, na przykład poręczenie.

Jakie wymogi musimy spełnić, aby otrzymać pożyczkę bez umowy o pracę?

Najlepiej sprawdzić je na stronie internetowej. W przypadku mniejszych sum zwykle nie musimy dostarczać żadnych dokumentów – wystarczy oświadczenie o naszych dochodach. Przy wyższych sumach bank albo instytucja pozabankowa mogą zażyczyć sobie naszych umów, wciągu z konta czy ostatniego dokumentu PIT, który złożyliśmy do urzędu skarbowego.

Pamiętajmy też o tym, że w przypadku umów cywilnoprawnych nie zawsze osiągane dochody liczą się tak samo do zdolności kredytowej. Często banki i inne instytucje biorą pod uwagę tylko połowę osiąganych dochodów, więc zdolność kredytowa będzie wtedy niższa.

Podsumowując, otrzymanie pożyczki albo kredytu bez umowy o pracę jest możliwe, ale nie uzyskamy ich w każdej instytucji. Co więcej, możemy być poproszeni o dodatkowe zabezpieczenie lub nasza zdolność kredytowa będzie obliczona jako niższa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.