Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Umowa kredytu a umowa pożyczki – czym się różnią?

Umowa kredytu a umowa pożyczki – czym się różnią?

Podstawowym dokumentem pożyczki czy kredytu jest umowa podpisywana pomiędzy dwoma stronami. Pożyczkodawca lub kredytodawca zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty na dany czas pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy, który z kolei zobowiązuje się do jej oddania wraz ze wskazanymi w umowie kosztami. Jednak umowa pożyczki i kredytu różni się pomiędzy sobą. Na czym polegają te różnice?

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze, możemy poprosić o to kogoś z rodziny lub znajomych. Możemy również udać się do banku albo do firmy pozabankowej, gdzie także otrzymamy pieniądze na nasze wydatki. Oczywiście, w tym drugim przypadku musimy spełnić określone wymagania.

Przede wszystkim pożyczka czy kredyt dostępne są dla tych osób, które posiadają określoną zdolność kredytową, niemniej dostępne są też pożyczki dla osób bez regularnych dochodów. Warto jednak wskazać, że kredytu, na przykład hipotecznego czy samochodowego nie otrzymamy bez wcześniejszego sprawdzenia naszej zdolności kredytowej – banki zobowiązane są do tego, aby sprawdzić naszą zdolność i na niej bazować swoją decyzję.

Pożyczka i kredyt coś innego

Tutaj dochodzimy do pewnej ważnej kwestii, a mianowicie do tego, że zarówno pożyczka, jak i kredyt to całkowicie inne produkty bankowe i pozabankowe. Często terminy te stosowane są zamiennie, ale warto wskazać, że zgodnie z prawem są one czymś innym.

Kredyt może być udzielony jedynie przez bank i to na zasadach Prawa bankowego. Konieczne jest zatem zbadanie zdolności kredytowej klienta. Kredyty są też celowe, czyli przeznaczamy je na z góry wiadomy cel, przykładowo zakup samochodu czy wybudowanie domu. Ponadto kredyt zgodnie z prawem musi być potwierdzony pisemną umową. jesienna-pozyczka

Z kolei pożyczki nie są już tak wymagające – pożyczkę możemy wziąć na dowolny cel zarówno w banku, jak i w firmach pożyczkowych działających pozabankowo. Możemy ją także otrzymać od osób prywatnych, na przykład od rodziny, sąsiada czy nieznanej nam bliżej osoby przez serwisy pożyczek społecznościowych. Pożyczka może być też darmowa w przeciwieństwie do kredytu, który ma określone koszty. Co więcej, w przypadku pożyczek na mniejsze sumy – do 500 złotych, nie ma potrzeby przygotowywania umowy pożyczkowej.

Wobec tego w przypadku kredytów umowę musimy zawrzeć, z kolei dla pożyczek nie jest to niezbędne. Warto jednak podpisać ją nawet wtedy, gdy suma pożyczki jest niższa niż 500 złotych. Wtedy umowa stanowi poświadczenie transakcji pomiędzy stronami.

Jak wygląda umowa kredytowa, a jak umowa pożyczki?

Generalnie, zarówno w umowie pożyczki, jak i kredytu znajdziemy takie same informacje. Są to dane stron umowy, jej przedmiot, czyli pożyczka wraz ze wskazaniem jej sumy, okresu spłaty, sposobu spłaty – raty równe czy malejące, terminu spłaty poszczególnych rat. Także w przypadku kredytów znajdziemy informacje dotyczące przeznaczenia pożyczki.

Umowy kredytowe są na ogół dłuższe od pożyczkowych, ponieważ zawierają one dokładnie sprecyzowane zapisy zgodnie z Prawem Bankowym. W przypadku pożyczek często umowa jest krótsza – jeżeli jakieś kwestie nie są poruszone w umowie, wówczas rozpatrywane są one zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.