Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Umowa kredytu a umowa pożyczki – czym się różnią?

Umowa kredytu a umowa pożyczki – czym się różnią?

Podstawowym dokumentem pożyczki czy kredytu jest umowa podpisywana pomiędzy dwoma stronami. Pożyczkodawca lub kredytodawca zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty na dany czas pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy, który z kolei zobowiązuje się do jej oddania wraz ze wskazanymi w umowie kosztami. Jednak umowa pożyczki i kredytu różni się pomiędzy sobą. Na czym polegają te różnice?

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze, możemy poprosić o to kogoś z rodziny lub znajomych. Możemy również udać się do banku albo do firmy pozabankowej, gdzie także otrzymamy pieniądze na nasze wydatki. Oczywiście, w tym drugim przypadku musimy spełnić określone wymagania.

Przede wszystkim pożyczka czy kredyt dostępne są dla tych osób, które posiadają określoną zdolność kredytową, niemniej dostępne są też pożyczki dla osób bez regularnych dochodów. Warto jednak wskazać, że kredytu, na przykład hipotecznego czy samochodowego nie otrzymamy bez wcześniejszego sprawdzenia naszej zdolności kredytowej – banki zobowiązane są do tego, aby sprawdzić naszą zdolność i na niej bazować swoją decyzję.

Pożyczka i kredyt coś innego

Tutaj dochodzimy do pewnej ważnej kwestii, a mianowicie do tego, że zarówno pożyczka, jak i kredyt to całkowicie inne produkty bankowe i pozabankowe. Często terminy te stosowane są zamiennie, ale warto wskazać, że zgodnie z prawem są one czymś innym.

Kredyt może być udzielony jedynie przez bank i to na zasadach Prawa bankowego. Konieczne jest zatem zbadanie zdolności kredytowej klienta. Kredyty są też celowe, czyli przeznaczamy je na z góry wiadomy cel, przykładowo zakup samochodu czy wybudowanie domu. Ponadto kredyt zgodnie z prawem musi być potwierdzony pisemną umową. pożyczka na lato

Z kolei pożyczki nie są już tak wymagające – pożyczkę możemy wziąć na dowolny cel zarówno w banku, jak i w firmach pożyczkowych działających pozabankowo. Możemy ją także otrzymać od osób prywatnych, na przykład od rodziny, sąsiada czy nieznanej nam bliżej osoby przez serwisy pożyczek społecznościowych. Pożyczka może być też darmowa w przeciwieństwie do kredytu, który ma określone koszty. Co więcej, w przypadku pożyczek na mniejsze sumy – do 500 złotych, nie ma potrzeby przygotowywania umowy pożyczkowej.

Wobec tego w przypadku kredytów umowę musimy zawrzeć, z kolei dla pożyczek nie jest to niezbędne. Warto jednak podpisać ją nawet wtedy, gdy suma pożyczki jest niższa niż 500 złotych. Wtedy umowa stanowi poświadczenie transakcji pomiędzy stronami.

Jak wygląda umowa kredytowa, a jak umowa pożyczki?

Generalnie, zarówno w umowie pożyczki, jak i kredytu znajdziemy takie same informacje. Są to dane stron umowy, jej przedmiot, czyli pożyczka wraz ze wskazaniem jej sumy, okresu spłaty, sposobu spłaty – raty równe czy malejące, terminu spłaty poszczególnych rat. Także w przypadku kredytów znajdziemy informacje dotyczące przeznaczenia pożyczki.

Umowy kredytowe są na ogół dłuższe od pożyczkowych, ponieważ zawierają one dokładnie sprecyzowane zapisy zgodnie z Prawem Bankowym. W przypadku pożyczek często umowa jest krótsza – jeżeli jakieś kwestie nie są poruszone w umowie, wówczas rozpatrywane są one zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.