Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Opłata przygotowawcza przy pożyczce – co to jest?

Opłata przygotowawcza przy pożyczce – co to jest?

Przy zaciąganiu pożyczek jesteśmy narażeni na różne opłaty. Przede wszystkim pożyczki kojarzymy z oprocentowaniem, ale powinniśmy pamiętać, że to jeszcze nie wszystkie koszty, które będziemy musieli pokryć. Jedną z opłat tego rodzaju jest opłata przygotowawcza. Czym dokładnie jest i ile może wynieść?

Żeby otrzymać pożyczkę, musimy złożyć wniosek. Jednak nawet wniosek nie gwarantuje, że otrzymamy pieniądze. Musimy również spełnić wymagania banku pod kątem naszej zdolności i wiarygodności kredytowej. Darmowe pożyczki wprawdzie istnieją, ale musimy pamiętać o tym, że większość z nich związana jest z poniesieniem konkretnych opłat.

Do opłat związanych z pożyczką zaliczamy:

• oprocentowanie

• prowizję

• opłaty przygotowawcze jesienna-pozyczka

• opłaty za rozpatrzenie wniosku

• ubezpieczenia

• i inne opłaty, na przykład związane z weryfikacją

Skupmy się tutaj na jednej z nich, a mianowicie na opłatach przygotowawczych. Jaka sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z opłatami ponoszonymi w związku z przygotowaniem pożyczki.

Warto przy tym wskazać, że są to opłaty ponoszone dopiero wtedy, gdy już otrzymamy pożyczkę. Gdy instytucja pożyczkowa chce, abyśmy na początku wpłacili pieniądze w celu rozpatrzenia wniosku czy przygotowania pożyczki, zrezygnujmy z takiej oferty – to najczęściej oszustwa.

Co wchodzi w skład opłaty przygotowawczej?

Pod pojęciem opłaty przygotowawczej banki i inne instytucje mają na myśli różne koszty. Najczęściej są to koszty dotyczące przygotowania pożyczki – wypłaty pieniędzy, przekazania ich do klienta, koszty związane ze sprawdzeniem klienta. Banki i instytucje pozabankowe nie wskazują zasadniczo, co wchodzi w skład tej opłaty. jesienna-pozyczka

Nie powinniśmy też utożsamiać opłaty przygotowawczej z prowizją. Są to dwie różne opłaty. W przypadku prowizji płacimy za udzielenie kredytu, z kolei opłata przygotowawcza ma inne zadanie. Prowizja może być także zwrócona wtedy, gdy zrezygnujemy z pożyczki zgodnie z zapisami umowy. Opłata przygotowawcza w takiej sytuacji nie jest oddawana klientowi.

Ile kosztuje opłata przygotowawcza?

Opłata tego rodzaju może być dość wysoka – dochodzić nawet do 1/4 czy 1/3 pożyczki. Dotyczy to głównie pożyczek pozabankowych, ponieważ nie wszystkie banki stosują opłaty przygotowawcze.

Aby dowiedzieć się, ile wyniesie nas tego rodzaju opłata, powinniśmy sprawdzić to w kalkulatorze pożyczkowym firmy. Możemy zrobić to bardzo łatwo przez internet, gdy chcemy wziąć chwilówkę albo pożyczkę ratalną on-line. Wówczas wybieramy odpowiedni okres pożyczki i kwotę, a potem możemy zobaczyć, jakie opłaty wchodzą w skład danej pożyczki.

Czy opłatę przygotowawczą można ominąć?

Zasadniczo nie jest to możliwe. Jest to opłata wchodząca w skład wszystkich opłat pożyczkowych i jest ona również jednym ze źródeł dochodu dla firm udzielających pożyczki. W związku z tym nie będziemy mogli otrzymać pożyczki pomijającej określone opłaty.

Właśnie dlatego warto poświęcić więcej czasu na to, aby zapoznać się z różnymi ofertami firm pożyczkowych i wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej korzystna pod kątem cenowym.

 

***Uwaga: artykuł opisuje przeciętne warunki opłat przygotowawczych biorąc pod uwagę pożyczki bankowe i pozabankowe w sierpniu 2017 roku

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.