Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zrób porządek ze swoimi finansami!

Zrób porządek ze swoimi finansami!

Odpowiednie kontrolowanie a także regularne planowanie wydatków pozwala na znacznie lepsze dysponowanie posiadanymi pieniędzmi. Jednocześnie planowanie wydatków to również doskonały sposób na znalezienie środków finansowych, które mogą być oszczędzane regularnie. Z tego powodu tak ważne jest by odpowiednio i regularnie kontrolować stan finansów.

Gdy chce się znacznie lepiej dysponować uzyskiwanymi dochodami, a także posiadanymi środkami finansowymi ważne jest realizowanie odpowiednich działań w sposób regularny. Można również co pewien czas dokonywać przeglądu stanu finansowych. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na regularne kontrolowanie środków finansowych, które są zarówno pozyskuje, a także posiada.

Znaczenie ma między innymi kontrolowanie regularnie realizowanych wydatków. Planowanie wydatków pozwala na znacznie lepsze radzenia sobie z dużymi wydatkami. Nie bez znaczenia jest również radzenie sobie z nagłymi wydatkami co można realizować z oszczędności lub z pozyskiwanych środków finansowych na rynku. Jednak przeznaczenie oszczędności na nagłe wydatki jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Pożyczanie pieniędzy zawsze wiąże się z koniecznością spłacania z przyszłych dochodów takich środków finansowych.

Planowanie wydatków

Gdy planuje się wydatki można znacznie lepiej ograniczać niepotrzebne wydatki. Ma to znaczenie zarówno przy realizowaniu większych wydatków jak też przy regularnych wydatkach. Wiele osób, które nie ma umiejętności kontrolowania wydatków dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie domowej księgowości.

Wówczas można kontrolować poszczególne wydatki pod kątem kategorii wydatków. Można w ten sposób znaleźć takie wydatki, które można ograniczyć, co znów pozwala na oszczędności. Wiele osób za pośrednictwem sprawdzania domowej księgowości jest w stanie poznać własne zachowania zakupowe. Poznanie takich zachowań zakupowych pozwala między innymi na zmniejszenie pewnych wydatków, które nie są wcale potrzebne, ale realizuje się instynktownie czy z przyzwyczajenia. jesienna-pozyczka

Budowanie oszczędności

Jednocześnie w ramach realizowania odpowiedniej kontroli, a także planowania finansów można również budować odpowiednie oszczędności. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia budowania oszczędności. Budowanie poduszki finansowej ma znaczenie w przypadku gdy chce się mieć zabezpieczenie na różne sytuacje, które mogą się pojawić w przyszłości. Gdy realizuje się regularne planowanie wówczas można sprawdzić między innymi, na jakich wydatkach oszczędzać. Można również decydować się na pewne ograniczenia wydatków.

Wówczas generowanie oszczędności jest znacznie łatwiejsze. Domowe finansowe pozwalają na oszczędności przy różnych dochodach, ale ważne jest przede wszystkim właściwe podejście do kreowania oszczędności. Ważne jest między innymi regularne odkładanie pewnych kwot. Nawet odkładnie małych kwot pozwala na zapewnienie z czasem zbudowania nawet dużych oszczędności. Można przy oszczędzaniu wspierać się również korzystaniem z różnorodnych produktów finansowych dostępnych na rynku.    

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.