Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Alimenty na ex małżonka można płacić także dożywotnio

Alimenty na ex małżonka można płacić także dożywotnio

Przy rozwodzie (z winy wyłącznej) może pojawić się obowiązek alimentacyjny w stosunku do ex-małżonka.

Taki obowiązek alimentacyjny w stosunku do współmałżonka pojawia się w sytuacji gdy nie ma on możliwości uzyskiwania dochodów pozwalających na życie podobnym do sytuacji w trakcie trwania małżeństwa.

Alimenty są zasądzane gdy jeden z małżonków nie pracował zawodowo lub nie mógł rozwijać się zawodowe ze względu na zajmowanie się dziećmi czy domem, lub jego sytuacja znacznie pogorszyła się w wyniku rozwodu.

Obowiązek alimentacyjny występować może przy różnych orzeczeniach w sprawach rozwodowych. Dotyczyć to może zarówno sytuacji orzeczenia winy jednego ze współmałżonków jak też orzeczenia rozwodu bez winy jednej ze stron. Najważniejsza w tym względzie jest sytuacja związana z sytuacją materialną małżonka, który znajduje się w niedostatku.

Dla sądu znaczenie ma czy współmałżonek ma możliwości utrzymania się za środki finansowe, które jest w stanie uzyskiwać. Jednocześnie ważne jest również branie pod uwagę sytuacji finansowej współmałżonka, który będzie zobowiązany do płacenia alimentów. Jednak to jak orzeczony zostanie rozwód będzie miało wpływ na to jaki obowiązek alimentacyjny będzie obowiązywał współmałżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Ustalenie niedostatku

Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego ważne jest w sądzie by określić między innymi kwalifikacje zawodowe współmałżonka. Mają one znaczenie z punktu widzenia możliwości utrzymania się. Jednocześnie w przypadku gdy małżonek nie rozwijał zawodowych umiejętności czy też nie pracował w zawodzie i ma trudności w znalezieniu pracy wówczas obowiązek alimentacyjny jest ustalany przez sąd.

Do ważnych pojęć w kontekście alimentacyjnych obowiązków zalicza się również nieusprawiedliwionego niedostatku. Dotyczy to sytuacji, w której sprawdza się sytuację finansową małżonka. Dodatkowo ustalana jest również sytuacja materialna zobowiązanego do płacenia alimentów. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie takiej wysokości płaconych alimentów, które są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie ustalenie przez sąd obowiązku alimentacyjnego zależy również od tego jak został orzeczony rozwód. Wpływa to między innymi na czas trwania obowiązku alimentacyjnego.

Orzeczenie rozwodu

Rozwód może być orzeczony za porozumieniem stron. Takie rozwody są znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyż małżonkowie nie muszą udowadniać winy drugiego współmałżonka. Natomiast inaczej jest w kontekście rozwodów orzeczonych z winą jednego ze współmałżonków. Takie sprawy są trudniejsze do prowadzenia. Jednak rodzaj orzeczonego rozwodu wpływa również na to jaki rodzaj zobowiązania alimentacyjnego będzie musiał być płacony przez współmałżonka.

Dotyczy to między innymi czasu płacenia alimentów związanych z obowiązkiem alimentacyjnym. Przy orzeczeniu rozwód za porozumieniem stron alimentacyjny obowiązek jest czasowy. Ustalany jest on na pięć lat, ale może być on przedłużony. Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może być zrealizowane za pośrednictwem sądów. Jednocześnie obowiązek alimentacyjny może być ustalony do końca życia współmałżonka lub ponownego małżeństwa.

Ten wpis znajduje się w kategorii