Drugi próg podatkowy - jak go obliczyć?

Drugi próg podatkowy - jak go obliczyć?

Drugi próg podatkowy to element skali podatkowej, w który wpadają osoby, których roczne dochody przekroczą 85 528 zł. Jak dokładnie liczy się progi podatkowe, czy dochody z różnych źródeł się ze sobą sumują oraz ile wynoszą progi podatkowe 2020 r.? Odpowiadamy na nurtujące podatników pytania!

W Polsce istnieją różne sposoby opodatkowania, a przedsiębiorcy mogą wybrać, czy chcą rozliczać się w formie karty podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy może skalą podatkową.

Skala podatkowa ma dwie stawki. Pierwszy próg podatkowy wynosi 17% rocznych dochodów, a drugi próg podatkowy 32%. Takie rozłożenie stawek ma sprawić, że osoby, które zarabiają więcej, proporcjonalnie większą sumę oddają do budżetu państwa. Jeśli „wpadniemy” w drugi próg podatkowy, to wtedy mniej środków zostanie nam „w kieszeni”.

Drugi próg podatkowy – czym jest?

Progi podatkowe w Polsce, tak jak już wspomnieliśmy, kształtują się na dwóch poziomach. Drugi próg podatkowy to granica dochodów, od której należy odprowadzać wyższą stawkę podatku. Warto wiedzieć, że nawet gdy zarobisz więcej niż graniczna kwota, to wyższą stawką opodatkowujesz tylko nadwyżkę.

Progi podatkowe w 2020 roku

Progi podatku dochodowego są dwa. Drugi próg obowiązuje dla nadwyżki kwoty dochodów powyżej 85 528 zł. Oznacza to więc, że dochody do tej kwoty opodatkowujesz stawką niższą – 17%, a to, co powyżej wyższą, czyli 32%.

Andrzej Duda podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej podpisał nowelizację Ustawy o podatku dochodowym i zmniejszył pierwszy próg podatkowy do poziomu właśnie 17%. Przed zmianą obowiązywało 18%. Z kolei drugi próg podatkowy pozostał bez zmian.

Drugi próg podatkowy – jak obliczyć?

Jak sprawdzić, czy wpadłeś już w drugi próg podatkowy? Musisz zsumować wszystkie swoje przychody, które opodatkowujesz skalą podatkową (np. dochody z pracy, najem mieszkania, dodatkowa działalność), odjąć koszty uzyskania przychodu i uzyskany wynik jest Twoim dochodem do opodatkowania.

Pamiętaj, że gdy Twoje dochody przekroczą sumę 85 528 zł, to stosujesz dwa progi podatkowe. Pierwszy próg podatkowy stosujesz do tej sumy włącznie, a nadwyżkę opodatkowujesz drugim progiem.

Zarówno pierwszy próg podatkowy, jak i drugi próg podatkowy obowiązuje kwota wolna od podatku. W 2020 roku wynosi ona 8 000 zł, co oznacza, że jeśli w całym roku podatkowym zarobisz kwotę do równowartości tej sumy, to nie musisz płacić podatku dochodowego w ogóle.

Warto wiedzieć, że kwota wolna od podatku ma również znaczenie, jeżeli zarobisz więcej. Jest to bowiem suma, którą odliczasz od zaliczek na podatek dochodowy, który odprowadzasz Ty jako przedsiębiorca albo Twój pracodawca, jeśli jesteś pracownikiem.

W zeznaniu podatkowym widać, czy zaliczki były odprowadzane poprawnie. Jeśli na Twoim koncie zostało zgromadzone za dużo, to otrzymasz zwrot podatku, jeżeli za mało, to musisz dopłacić. Ostateczną sumę poznasz podczas składania corocznego PIT-u.

Kwota zmniejszająca podatek zależy nie tyle od progu podatkowego (w ramach jednego progu wartości są różne), ale od kwoty dochodu osiągniętego w całym roku. Przy niektórych poziomach osiągniętego dochodu stawka jest stała, a w innych zależy od podstawy do opodatkowania. Konkretne kwoty przedstawiają się następująco:

kwota zmniejszajaca podatek

Sprawdźmy w praktyce, jak obliczyć należny podatek, jeśli Twoje roczne dochody przekraczają sumę 85 528 zł!

Załóżmy, że w ciągu roku zarobiłeś 100 tys. zł i ta kwota jest Twoją podstawą do opodatkowania, czyli od przychodu odjąłeś koszty, a od otrzymanego wyniku należne Ci ulgi podatkowe.

Najpierw wyliczasz kwotę zmniejszającą podatek, czyli: 525,12 zł – (525,12 zł x (100 000 zł – 85 528 zł)/41 472 zł) = 341,85 zł

Następnie sprawdzasz, jaka kwota będzie opodatkowana drugim progiem: 100 000 zł – 85 528 zł = 14 472 zł

Teraz wyliczasz, jaka kwota podatku będzie wynikała z pierwszego, a jaka z drugiego podatku dochodowego:

17% * 85 528 zł = 14 539,76 zł

32% * 14 472 zł = 4 631,04 zł

Następnie sumujesz obie kwoty podatku, odejmujesz kwotę zmniejszającą i zaokrąglasz do pełnych złotych:

14 539,76 zł + 4 631,04 zł – 341,85 zł = 18 829 zł

Od tego odejmujesz jeszcze składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i uzyskujesz sumę, którą musisz odprowadzić do urzędu skarbowego.

Drugi próg podatkowy a rozliczenie z małżonkiem

Jeśli obawiasz się, że wpadniesz w drugi próg podatkowy, to zawsze możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Dochody dwóch osób są uśrednione, czyli najpierw sumowane, a potem dzielone na dwa. Jeżeli więc Twój małżonek ma o wiele niższe dochody niż Ty i Wasza średnia nie przekroczy sumy 85 528 zł, to wtedy Ty mimo wyższych dochodów również możesz korzystać ze stawki 17%.

Z oczywistych względów takie rozwiązanie nie opłaca się, gdy, obie osoby mają podobne, wysokie dochody.

Przekroczenie progu podatkowego w ciągu roku

Progi podatkowe w Polsce, a konkretnie zaliczki na podatek są od 2020 roku rozliczane proporcjonalnie. Jeżeli więc w jakimś miesiącu przekroczysz dany próg podatkowy, to do dnia, w którym to się stało zaliczki są odprowadzane zgodnie ze stawką 17%, a później jest to 32%.

Oczywiście zaliczki odprowadzamy miesięcznie, więc jej wysokość w miesiącu granicznym musi być wyliczona proporcjonalnie. Przykładowo, gdy przekroczenie progu nastąpiło 15. dnia miesiąca, to wtedy połowa dochodu to pierwszy próg podatkowy, a kolejna połowa to drugi.

Drugi próg podatkowy – jak uniknąć?

Progi podatku dochodowego są uzależnione od kwoty dochodu. Przedsiębiorcy mogą więc manewrować tą wartością, od przychodów odejmując więcej kosztów. Jeżeli więc mamy końcówkę roku i grozi Ci wpadnięcie w drugi próg podatkowy, to możesz zwiększyć koszty przedsiębiorstwa, np. wynajmując nowy lokal, zatrudniając kolejnego pracownika czy inwestując w nowy sprzęt.

Etatowcom będzie trudniej, bo to pracodawca odpowiada za odprowadzanie ich zaliczek. Mogą oni jednak zdecydować się na wspólne rozliczenie małżonków. Jeżeli żona lub mąż zarabia o wiele mniej, to takie rozwiązanie będzie naprawdę opłacalne, bo więcej z wypłaty zostanie Ci w kieszeni.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej.

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 60 miesięcy wynosi 35,79%. Rata miesięczna od 302,03 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 8962,86 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 4912,86 zł, prowizja 4050 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17962,86 zł. Stan na dzień 18.07. 2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                                                                                                                                                

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 60 miesięcy wynosi 35,79%. Rata miesięczna od 258,41 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7668,17 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 4203,17 zł, prowizja 3465 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 15368,17 zł. Stan na dzień 18.07.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 1400 zł.      

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.