Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Płaca minimalna w 2021 roku – ile wyniesie?

Płaca minimalna w 2021 roku – ile wyniesie?

Rada Ministrów właśnie podjęła decyzję, ile wyniesie najniższa krajowa w przyszłym roku. Względem zeszłego roku płaca minimalna została podniesiona i teraz wynosi 2 800 zł brutto miesięcznie i 18,30 zł brutto na godzinę. Najniższą krajową stosuje się w przypadku osób zatrudnionych na cały etat lub jego część oraz tych, którzy pracują na umowę zlecenie lub o dzieło.

Podczas dyskusji o zmianie wysokości najniższej krajowej przedstawicielom pracodawców i reprezentantom pracowników trudno było dojść do porozumienia. Pracodawcy optowali za utrzymaniem poziomu płacy minimalnej z 2020 roku, natomiast pracownikom zależało na podniesieniu tej stawki do 3 100 zł brutto.

W takich sytuacjach za ustalenie wartości najniższej krajowej jest odpowiedzialny rząd, który zdecydował się ustalić środkową, kompromisową wartość, aby pogodzić interesy obu stron.

Jest to o tyle ważne, że jeżeli jesteś pracownikiem, to zależy Ci na tym, aby pracodawca był zobowiązany płacić Ci więcej niż rok temu. Natomiast gdy to Ty zatrudniasz, to koszty pracy znacząco się podniosą i jak wynika z rządowych szacunków będzie to dotyczyło około 2 mln przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński obiecywał, że najniższa krajowa w 2021 roku wyniesie 3 000 zł brutto, a rok później dobije do 4 000 zł brutto. Te optymistyczne plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. jesienna-pozyczka

Płaca minimalna: podstawa prawna i definicja

Najniższą krajową zagwarantowała Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Artykuł 6 tego aktu prawnego mówi, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od płacy minimalnej ustalonej na cały rok.

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie pieniężne za pracę u kogoś, które obowiązuje za przepracowany miesiąc. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to wtedy proporcjonalnie przelicza mu się należną część minimalnego wynagrodzenia.

Do płacy minimalnej jest wliczane nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także:

 • wyrównanie do najniższej krajowej,
 • dodatki (np. kierowniczy),
 • premie i nagrody uznaniowe,
 • deputaty (wynagrodzenie w formie towarowej np. w postaci węgla),
 • wynagrodzenie za nadgodziny albo pełnienie dyżuru,
 • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop,
 • świadczenia związane z odszkodowaniami,
 • urlop szkoleniowy,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy lub podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Najniższa krajowa, to kwota, którą masz wpisaną w umowie. Od niej odlicza się jeszcze zaliczki na podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednak nie są wliczane koszty pracodawcy, które podwyższają tę pensję brutto.

Minimalne wynagrodzenie a forma zatrudnienia

Najniższa krajowa podana w wymiarze miesięcznym dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Z kolei minimalna stawka godzinowa obowiązuje osoby, które pracują na umowę cywilnoprawną, czyli umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a także tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, czyli są samozatrudnieni.

Ile wynosi najniższa krajowa?

Najniższa krajowa aktualnie wynosi 2 600 zł brutto miesięcznie oraz 17 zł brutto za godzinę. Zastanawiasz się, jak zatem wygląda płaca minimalna 2020 brutto netto? jesienna-pozyczka

Warto w tym celu skorzystać z takiego narzędzia, jak kalkulator wynagrodzeń 2020.

Pokazuje on, że zarabiając najniższą krajową, otrzymasz netto:

 • 1920,62 zł przy umowie o pracę na pełen etat,
 • 2 316,20 zł przy 160 godzinach pracy w miesiącu na umowę zlecenie.

Oczywiście, jeśli pracujesz mniej godzin w miesiącu, to minimalne wynagrodzenie będzie proporcjonalnie niższe.

Przelicznik brutto netto jest bardzo przydatnym narzędziem, który pozwoli Ci wyliczyć Twoje wynagrodzenie netto, tylko jeśli znasz kwotę brutto.

Płaca minimalna 2018, 2019, 2020

Najniższa krajowa 2020 wynosi więc 2 600 zł brutto miesięcznie i 17 zł brutto w wymiarze godzinowym. Porównując do płacy minimalnej, ustalonej na 2021 rok widzimy, że stawka miesięczna wzrosła o 200 zł, a godzinowa o 1,30 zł. Około 1,7 mln Polaków pracuje aktualnie za płacę minimalną, więc nawet te drobne wzrosty to dla nich poprawa sytuacji finansowej.

A jak przedstawiała się najniższa krajowa 2019? W zeszłym roku minimalnie trzeba było zarabiać 2 250 zł brutto miesięcznie i 14,70 brutto za godzinę. Możemy więc zanotować wyższy wzrost w latach 2019 -2020 niż 2020 -2021. W przyszłym roku ta stawka byłaby prawdopodobnie wyższa niż ta aktualnie zarządzona, ale również w ten sposób rząd chce walczyć z recesją, spowodowaną pandemią koronawirusa.

Z kolei najniższa krajowa 2018 wynosiła jeszcze mniej niż w poprzednich latach. W 2018 roku pracodawca musiał płacić pracownikowi minimum 2 100 zł na etacie oraz 13,70 zł za 60 minut osobie, pracującej na umowę zlecenie lub o dzieło.

Patrząc, jak sytuacja odnośnie do najniższej krajowej kształtowała się w ostatnich latach, to rok do roku widać wzrosty. Przykładowo, jeszcze 15 lat temu płaca minimalna wynosiła tylko 849 zł brutto. Za te wzrosty jest odpowiedzialna również inflacja, która obniża siłę nabywczą pieniądza.

Płaca minimalna w 2021 roku

Najniższa krajowa na przyszły rok została właśnie ustalona, więc już teraz kalkulator płac może pokazać Ci, ile przy minimalnej wartości brutto będziesz zarabiać netto.

Najniższa krajowa w wymiarze miesięcznym będzie wynosić 2 800 zł brutto, a w wymiarze godzinowym 18,30 zł brutto.

Kalkulator wynagrodzenia pokazuje więc, że gdy pracujesz na umowie o pracę na pełen etat, to w przyszłym roku musisz zarabiać 2 061,67 zł na rękę. Jeśli z kolei jesteś zatrudniony na umowę zlecenie i pracujesz 160 godzin w miesiącu, to zarobisz 2 151,18 zł netto.

Zarabiasz więcej? Także możesz skorzystać z takich narzędzi jak: kalkulator wynagrodzeń albo kalkulator płacy. Możesz wpisać wysokość swojej pensji brutto lub netto, a system wyliczy Ci odwrotną wartość.

Dla pracodawców znajduje się tam również ważna informacja, czyli łączny koszt pracodawcy. Dzięki temu można sprawdzić, ile faktycznie kosztuje zatrudnienie pracownika przy nowym poziomie najniższej krajowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.