Kara za jazdę bez OC - co grozi?

Kara za jazdę bez OC - co grozi?

Polisa OC jest od dawna obowiązkowym ubezpieczeniem każdego kierowcy. Jak to możliwe, że część z nas, decyduje się na jazdę samochodem bez aktualnej polisy? Z czego wynika niechęć do opłacenia umowy dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)? Czy może jest to niewiedza? Być może niedbalstwo?

A może po prostu wynika to przekonania, że jest się niedoścignionym? To poważny błąd. Dowiedz się czy łatwo zostać namierzonym i co grozi za jazdę bez braku polisy OC. Można stracić naprawdę wiele – to warto wiedzieć!

Zapominalstwo nie popłaca

Oczywiście mamy świadomość, że duża część osób, które dotknęła kara za brak polisy, spowodowana była niedbalstwem kierowcy i zwyczajnie nieprzedłużeniem obecnej polisy – to się zdarza! Jednak najczęściej tłumaczenia zapominalskiego kierowcy nie zostaną uwzględnione, a kara zostanie nałożona.

Kary jakie mogą zostać nałożone na kierowców niewykupujących ubezpieczenia OC są zależne od czasu, w jakim zwlekają oni z opłatą, czyli długości trwania przerwy w ubezpieczeniu ich pojazdu. Ich wysokość jest regulowana przez obowiązujące w danym roku kalendarzowym minimalne wynagrodzenie ustalane przez rząd, które w 2019 r. wynosi 2250 PLN>

Najwięcej zapłacimy, jeżeli czas bez wykupionej polisy OC przekroczy 14 dni i będzie to dwukrotność płacy minimalnej w danym roku w przypadku samochodu osobowego, a w przypadku ciężarówek - trzykrotność. Nasze auto może więc zostać ukarane kwotą 4500 za brak polisy. Jeżeli zwlekamy z opłatą w terminie od 4 do 14 dni, będzie to 50% najwyższej kary dla danego samochodu (czyli w przypadku samochodu osobowego równowartość pensji minimalnej – 2250 PLN). Natomiast jeżeli zdarzy nam się zapomnieć wykupić ubezpieczenia do 3 dni po dacie jego wygaśnięcia, zapłacimy 20% najwyższej opłaty – czyli 900 PLN.

W przypadku pozostałych pojazdów takich jak motocykle lub motorowery, najwyższa kara będzie stanowiła nie więcej niż 1/3 minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Pozostałe, niższe kary to odpowiednio 50 i 20% tej kwoty.

Dlatego już dziś zachęcamy do dokładnego zorientowania się, kiedy mija termin polisy, a następnie ustawienia przypomnienia w telefonie oraz kalendarzu z odpowiednim wyprzedzeniem. Weź pod uwagę wszelkie wypadki losowe i nigdy nie zostawiaj ważnych spraw, takich jak ta na ostatnią chwilę. Najrozsądniej będzie zapisać wzmiankę o zbliżającej się dacie końca polisy na co najmniej tydzień przez ostatecznym terminem.

Polisa nie tylko dla użytkowanego auta

Największy odsetek niewykupionej polisy dotyka aut, które nie są już używane, ponieważ są przestarzałe, a często nawet niezdolne do jazdy. Należy wiedzieć, że właściciele takich pojazdów również mają obowiązek opłacenia polisy OC za ten samochód. Takie prawo dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu. W przypadku niewykupienia omawianej polisy, trzeba liczyć się z możliwością otrzymania kary finansowej, wydanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W czasach cyfryzacji wszelkich dokumentów nie warto jest oszczędzać w ten sposób na ubezpieczeniach. Odnalezienie właściciela pojazdu z nieopłaconą polisą nie stanowi już większego problemu.

Jeśli więc w Twoim garażu stoi od lat nieużywane i niedziałające auto, warto pomyśleć o jego wyrejestrowaniu oraz utylizacji. Twój garaż odzyska dawną przestrzeń, a Tobie uda się zaoszczędzić trochę pieniędzy, które wydałbyś na obowiązkowe polisy.

Brak ubezpieczenia podczas wypadku – co dalej?

Najbardziej dotkliwe konsekwencje braku ubezpieczenia pojazdu, przychodzą, kiedy auto ulegnie wypadkowi. Jeśli incydent był spowodowany z winy kierującego pojazdem bez OC, należne odszkodowanie dla drugiego kierowcy opłaci Fundusz Gwarancyjny. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie Funduszu z wnioskiem o zwrot należności dla kierowcy, który spowodował wypadek. Jest to tak zwane roszczenie regresowe. W celu wyliczenia kwoty za wyrządzoną szkodę nie będzie brana pod uwagę wartość pojazdu, które spowodowało wypadek. Podstawą do rozliczeń będzie przede wszystkim stan uszkodzonego pojazdu.

Jeśli wypadek odbędzie się z udziałem luksusowego auta, które w wyniku stłuczki zostanie uszkodzone – jego naprawa może kosztować naprawdę dużo pieniędzy. Do całkowitych kosztów należy doliczyć również szereg opłat, które zwykle opłacane są z tytułu ubezpieczenia. Należą do nich między innymi opłaty za wynajem auta zastępczego dla poszkodowanego, czy też jego ewentualne holowanie. W przypadku, kiedy poszkodowany odniesie obrażenia cielesne, może ubiegać się o zadośćuczynienie, które również zostanie pokryte ze środków nieubezpieczonego sprawcy kolizji.

Jak pokazują statystyki, egzekucja kosztów, wydawana jest przez Fundusz Gwarancyjny niemal od razu po opłaceniu szkody. Instytucja z powodzeniem odzyskuje wyłożone środki, choć często sprawy dotyczące dochodzenia zwrotu trwają latami. Warto przypomnieć sobie te fakty, podczas rozmyślania nad sensem zakupienia polisy OC. Podpowiadamy – to ma sens!

Mamy nadzieję, że dzisiejszy wpis wpłynął na osoby, które jak do tej pory poddawały wątpliwości sens płacenia polisy OC. Wizja ogromnej kary pobudza wyobraźnię niejednego z nas. Na szczęście niedoświadczonych śmiałków jest znacznie mniej niż świadomych kierowców, którzy opłacają polisę.

Bądź świadomym kierowcą i uświadamiaj innych. Dbaj o wspólne bezpieczeństwo na drodze – to się nam wszystkim opłaci.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.