W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

5 przykładów złych nawyków finansowych

5 przykładów złych nawyków finansowych

Masz problemy z oszczędzaniem i nigdy nie możesz odłożyć żadnych pieniędzy? Nawet jeden niespodziewany wydatek jest w stanie zrujnować twój domowy budżet na kilka tygodni do przodu? W takim przypadku warto zmienić swoje nawyki finansowe. Jak to zrobić?

Nawyki finansowe są tym, co wpływa na nasz styl wydawania pieniędzy. Niektórzy odkładają najwięcej jak mogą, ocierając się o skąpstwo, inni z kolei są bardziej rozrzutni i wydają pieniądze bardzo szybko.

Nawyki są głównie wynikiem tego, jak podchodzimy do pieniędzy – duże znaczenie ma nasz charakter, ale również to, jak zostaliśmy wychowani. Obecnie coraz częściej mówi się o tym, że dzieciom powinno się wpajać dobre nawyki finansowe już od najmłodszych lat. Jakie są złe nawyki finansowe? Zapraszamy do sprawdzenia 5 największych z nich.

1. Brak zaplanowanego domowego budżetu

Prowadzenie domowego budżetu nie jest wcale takie trudne, jak może nam się wydawać. Dzisiaj, gdy do dyspozycji mamy specjalne aplikacje na smartfony oraz programy komputerowe, zaplanowanie budżetu to żaden problem.

Dzięki domowemu budżetowi jesteśmy w stanie łatwiej planować nasze wydatki oraz zmniejszyć ryzyko sytuacji, gdy po prostu nie starczy nam pieniędzy na życie. Dobrze rozplanowany budżet pomoże nam również w oszczędzaniu! wiosenna-pozyczka

2. Brak oszczędzania pieniędzy

Statystyki wskazują, że tylko mniej niż połowa Polaków ma oszczędności. Nawet jeśli je mamy, są one zwykle dość skromne. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że zarabiamy niewiele i zwykle większa część pensji trafia na nasze utrzymanie.

Jednak nawet z niewielkiej pensji możemy odłożyć pieniądze na czarną godzinę – w tym bardzo pomoże nam budżet, a także ograniczenie niepotrzebnych wydatków.

3. Impulsywne zakupy bez planu

Zdarza ci się kupować pod wpływem impulsu? To także niekorzystny nawyk finansowy, który może doprowadzić nas do budżetu. Zakupy najlepiej planować, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko kupowania tego, czego nie mieliśmy na swojej liście.

Zanim zdecydujemy się na jakiś zakup, powinniśmy przemyśleć, czy rzeczywiście go potrzebujemy. Najlepiej odłożyć decyzję na kolejny dzień i zastanowić się nad zakupem.

4. Brak wcześniejszego porównania ofert

Skorzystałeś z oferty jednego operatora telefonii komórkowej skuszony ciekawą promocją, ale okazało się, że konkurencja ma jeszcze lepszą? Brak porównywania ofert to także grzeszek wielu z nas, który może dać spore straty.

Jeśli nie chcemy przepłacać, warto wcześniej zobaczyć, co oferują nam różne firmy, banki, operatorzy. Teraz to naprawdę bardzo proste, ponieważ możemy zrobić to całkowicie przez internet. wiosenna-pozyczka

5. Kupowanie najtańszych rzeczy

Gdy kupujemy coś taniego, oszczędzamy, ponieważ wydaliśmy mniej pieniędzy. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że kupowanie najtańszych rzeczy nie zawsze się opłaca.

Tanie produkty często szybko się psują i przestają wyglądać dobrze. W konsekwencji niedługo musimy zakupić kolejny produkt i tym samym nasze koszty rosną. Gdy chcemy kupić coś, co posłuży nam na dłuższy czas, sprawdzajmy opinie klientów – dzięki nim możemy ustrzec się przed kupnem różnych bubli!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.