Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak dawać napiwki? Kiedy wręczyć napiwek?

Jak dawać napiwki? Kiedy wręczyć napiwek?

Napiwki to temat wzbudzający duże kontrowersje. Nie każdy z nas wie, jak je dawać, niektórzy w ogóle od nich stronią i nie dają ich w ogóle. Co powinniśmy wiedzieć na temat napiwków?

Jeszcze nie tak dawno napiwki dawaliśmy sporadycznie. Obecnie jednak zostawianie napiwków jest już bardziej powszechne. Wręczamy je nie tylko kelnerom, ale również taksówkarzom, fryzjerom, pracownikom stacji benzynowych, kurierom, aby wspomnieć tylko o niektórych przykładach.

Wiele osób nie wie jednak, jak powinniśmy dawać napiwki. Ile powinien wynieść napiwek? Kiedy powinniśmy go dać? Co zrobić wtedy, gdy płacimy kartą płatniczą albo nie mamy przy sobie drobnych?

Komu zostawiamy napiwek?

W wielu krajach na świecie dawanie napiwków jest w dobrym guście, a czasami nawet jest upatrywane jako obowiązek. Dobrym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, gdzie praktycznie każdy zostawia napiwki. Co więcej, często wliczane są one już w rachunek.

W Polsce nie mamy takiego obowiązku. Uznaje się, że jeśli jesteśmy zadowoleni z poziomu obsługi, wtedy możemy zostawić napiwek – w przeciwnym przypadku nie musimy dodatkowo płacić. Zatem to, czy zostawimy komuś napiwek, zależy tylko i wyłącznie od nas.

Jaka powinna być wysokość napiwku?

Najczęściej wysokość napiwku powinna wynosić od 5% do 15% wartości rachunku. Przykładowo, gdy zostawiam w restauracji 50 złotych, napiwek może wynieść 5 złotych. Oczywiście, nic nie stanie się wtedy, gdy zostawimy 2 złote, pamiętajmy jednak o tym, żeby nie zostawiać drobnych monet, ponieważ zostawienie takiego napiwku jest odczytywane jako przejaw złego stylu.

Są też osoby, które zostawiają znacznie większe napiwki, gdy są szczególnie zadowolone z obsługi.

Jak wręczać napiwki?

Zostawienie napiwku to żaden problem – wiele osób jednak nie wie, jak to zrobić. W restauracjach, gdzie jesteśmy obsługiwani przy stoliku, po prostu możemy zostawić go na stole – umieścić go na talerzyku, który otrzymujemy z rachunkiem, czy też w specjalnym etui.

Gdy nie mamy drobnych i chcemy zapłacić banknotem, wtedy możemy powiedzieć kelnerowi, ile powinien nam wydać. Przykładowo, gdy rachunek wynosi 50 złotych, a my mamy w portfelu banknoty 50 złotych i 10 złotych, dajemy je razem kelnerowi i prosimy o wydanie 5 złotych. Gdy nie upomnimy się o te pieniądze, kelner zachowa całe 10 złotych.

Napiwki a płatność kartą płatniczą

Co jednak powinniśmy zrobić wtedy, gdy płacimy kartą i nie mamy drobnych? W takim przypadku istnieją dwa rozwiązania. Możemy poprosić o naliczenie większej sumy, ale musimy pamiętać o tym, że napiwek może nie trafić do kelnera. Drugie rozwiązanie to podziękowanie dobrymi słowami i przyniesienie większego napiwku podczas kolejnej wizyty.

Zatem najlepiej mieć pod ręką drobne, którymi będziemy mogli podziękować kelnerowi czy innej osobie za profesjonalną obsługę.

Pamiętajmy o tym, że Polsce działa coraz więcej restauracji, które również doliczają cenę obsługi do końcowego rachunku (service charge)– zatem otrzymamy większy rachunek niż wynikałoby to z kosztów poszczególnych potraw. Informacje na ten temat możemy najczęściej znaleźć w menu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.