Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Płaca minimalna wyższa od 2018 roku

Płaca minimalna wyższa od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna rośnie z poziomu 2000 złotych brutto do 2100 złotych brutto. W związku z tym stawka godzinowa będzie wynosiła 13,0 złotych. Oznacza to, że do ręki pracownik otrzyma około 1530 złotych. Ustalona kwota płacy minimalnej wynosi około 47% przeciętnego wynagrodzenia.

Wobec tego te osoby, które obecnie zarabiają minimalną pensję, będą mogły zarabiać więcej niż dotychczas. Oczywiście, oznacza to również większe obciążenia dla pracodawców, a także dla pracowników, ponieważ z ich pensji również pobierane są składki ubezpieczeniowe – w rezultacie więcej pieniędzy trafi do ZUS-u.

Czym jest płaca minimalna?

Jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, musi wypłacić mu płacę minimalną.

Płaca minimalna jest najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę. Jest ona ustalana przez państwo i określona w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Wynagrodzenie minimalne pozostaje niezależne od tego, jakie są kompetencje pracownika.

W Polsce wynagrodzenie minimalne jest ustalane na podstawie Ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ogłaszana do 15 września każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w ostatnich latach:

• 2000 rok – 700 złotych

• 2001 rok – 760 złotych

• 2003 rok – 800 złotych

• 2004 rok – 824 złote

• 2005 rok – 849 złotych

• 2006 rok – 899,10 złotych

• 2007 rok – 936 złotych

• 2008 rok – 1126 złotych

• 2009 rok – 1276 złotych

• 2010 rok – 1317 złotych

• 2011 rok – 1386 złotych

• 2012 rok – 1500 złotych

• 2013 rok – 1600 złotych

• 2014 rok – 1680 złotych

• 2015 rok – 1750 złotych

• 2016 rok – 1850 złotych

• 2017 rok – 2000 złotych

• 2018 rok – 2100 złotych

Jak widać, minimalne zagrożenie zmieniało się w ciągu ostatnich lat dość znacznie – w ciągu kilkunastu lat zostało podwojone. Musimy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej oraz rosły też inne koszty związane z utrzymaniem.

Czy pensja minimalna jest wystarczająca do przeżycia?

Od wielu lat toczą się dyskusje na temat tego, czy pensja minimalna jest wystarczającą sumą do godnego przeżycia dla jednej osoby oraz dla całej rodziny, w której osoby dorosłe pracują przy takiej stawce.

Pensja minimalna, szczególnie w dużym mieście, jest dość dużym problemem, ponieważ nie pozwala na samodzielne wynajęcie mieszkania oraz utrzymanie się na średnim poziomie. Ponadto osoby posiadające pensje minimalne nie mogą wziąć kredytów hipotecznych na kupno własnego „M”, ponieważ ich zarobki są zbyt niskie.

Wielokrotnie podnosi się również kwestię pensji minimalnej w innych krajach, w których jest ona wyższa i w przeliczeniu pracownicy zarabiający minimum mogą pozwolić sobie na więcej niż Polacy.

Ten wpis znajduje się w kategorii