W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

7 cytatów wielkich ludzi o pieniądzach

7 cytatów wielkich ludzi o pieniądzach

Pieniądze. Podobno szczęścia nie dają. Ale podobno mówią to tylko ci, którzy mają ich w nadmiarze. Bardzo często są obiektem naszych starań, zmartwień, marzeń, a tak rzadko obiektem refleksji. Kto z nas zapytany: „czym są pieniądze?” lub o to „jaka jest definicja pieniędzy”? Nie miałby problemu z udzieleniem odpowiedzi?

Właśnie dlatego dzisiaj postanowiliśmy poświęcić chwilę temu, aby dowiedzieć się, co o pieniądzach, nawet tych małych powiedzieli wielcy. Przygotowaliśmy dla Was garść cytatów ludzi, którzy zapisali się na kartach historii wielkimi literami.

Więc mamy dla Was propozycję – zróbcie sobie kawę, herbatę, usiądźcie wygodnie i najbliższe minuty poświęćcie nie zarabianiu pieniędzy, ale na refleksję nad nimi. Zobaczycie – taki czas, to nic innego jak czysta inwestycja :)

Wierzymy, że znajdziecie wśród tych cytatów inspirację dla siebie oraz swoich finansowych postanowień w 2019 roku.

Jesteś bogatszy niż myślisz!

Najwięksi filozofowie i myśliciele świata bardzo często zastanawiali się nad tym, co to znaczy mieć i ile trzeba mieć, aby przysłowiowo „wystarczyło”. Analizując ich słowa można wysnuć jeden wniosek – jesteśmy bogatsi niż myślimy. Najpiękniej opisał to słynny stoik – Seneka Młodszy:

Biednym jest nie ten, kto ma mało, ale ten, kto tęskni za tym, by mieć więcej.

Niech Ci się nie wydaje…

Praktycy biznesu, milionerzy oraz innowatorzy z kolei często koncentrują się na pomnażaniu posiadanych zasobów. Naprawdę warto ich posłuchać, bo kwoty na ich kontach są najlepszym dowodem na prawdziwość tych tez. Zacznijmy od jednego z najbogatszych, najbardziej charyzmatycznych i medialnych ludzi świata finansów, czyli od Warrena Buffetta. Dlaczego? Ponieważ jest on typowym przykładem na możliwość realizacji mitu „od zera do milionera”.

Zasada nr 1: Nigdy nie trać pieniędzy.

Zasada nr 2: Zawsze pamiętaj o zasadzie nr 1.

I inny, brzmiący jak oczywistość, a jednocześnie zaskakująco odkrywczy cytat nieznanego autora:

Posiadanie pieniędzy polega na niewydawaniu ich.

Ostatni cytat mówiący o wydawaniu, a raczej nie wydawaniu jest autorstwa Ayn Rand – amerykańskiej pisarki i myślicielki:

Jest tylko jeden sposób, który pozwoli ci utrzymać bogactwo: wydawaj mniej, niż zarabiasz, a różnicę inwestuj.

Zarządzaj pieniędzmi, żeby one nie zaczęły rządzić Tobą

#ADV_LARGE#

Ostatnia „pula” cytatów, które dla Was przygotowaliśmy to cytaty koncentrujące się na odpowiednim podejściu do finansów. W tym przypadku doskonale sprawdza się powiedzenie, że to, czym sam nie zaczniesz zarządzać, to zacznie zarządzać Tobą.

Zobaczcie, co na ten temat powiedzieli wielcy:

Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. JOHN C. MAXWELL

Bogaci bogacą się, tak jak zawsze się bogacili – rozumiejąc, jak działają pieniądze i sprawiając, by pracowały dla nich. ROBERT KIYOSAKI

Jeśli kupujesz rzeczy, których nie potrzebujesz, wkrótce zaczniesz sprzedawać rzeczy, których potrzebujesz. WARREN BUFFETT

Nasze refleksje nad pieniędzmi kończymy inspirującym cytatem nieznanego autorstwa, który brzmi Nie musisz być bogaty, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być bogaty.

Mówimy i działamy, od teorii do praktyki – tacy właśnie jesteśmy Aasa Polska

W tym miejscu pragniemy Wam przypomnieć, że w każdej chwili możecie liczyć na wsparcie zespołu naszych specjalistów. Aasa Polska S.A. to pochodząca ze Skandynawii instytucja finansowa, której celem działania jest przede wszystkim dostarczanie usług zapewniających stabilność finansową wielu polskim gospodarstwom, firmom i domom.

Odwiedzajcie naszą stronę www.aasapolska.pl, czytajcie naszego bloga i pamiętajcie, że możecie na nas liczyć tak w sprawach teorii finansów jak również w sprawach praktycznych.

Kończąc przytoczymy cytat słynnego reżysera i osoby, która zupełnie nie kojarzy się nam ani ze światem finansjery, ani filozofii. Jednak właśnie to jego refleksja wydaje nam się w swojej prostocie po prostu genialna. Jak ona brzmi?

Posiadanie pieniędzy jest lepsze od ich braku, przynajmniej z powodów finansowych – powiedział nie kto inny jak Woody Allen.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,01%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 528,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 134,03 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 528,03 zł. Stan na dzień 18.04.2023 r.

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.