Refinansowanie pożyczki - co to jest?

Refinansowanie pożyczki - co to jest?

Podczas podejmowania decyzji związanych z naszymi finansami powinniśmy dokładnie przeanalizować budżet domowy oraz kierować się rozsądkiem. Czasami jednak może to nie wystarczyć. Niektórych sytuacji nie jesteśmy w stanie po prostu przewidzieć. Co zrobić, kiedy brakuje nam środków na spłatę zobowiązania?

W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem okaże się refinansowanie pożyczki. Jak to działa? Sprawdźmy!

Odpowiedzialne pożyczanie

Bez względu na kwotę każda pożyczka niesie za sobą szereg poważnych konsekwencji. Podstawową z nich jest zobowiązanie się do terminowej spłaty. Dlatego też akceptacja wniosku wymaga od pożyczkodawcy przeanalizowania naszej sytuacji finansowej oraz historii kredytowej. Zdarza się, że z niewyjaśnionych dla nas przyczyn spotykamy się z odrzuceniem wniosku.

Jednak u podstaw podejmowanych przez pożyczkodawców decyzji leży odpowiedzialne pożyczanie. Dotyczy ono nie tylko pożyczkobiorcy, ale również wierzyciela.

Jeśli w budżecie niespodziewanie pojawiają się problemy finansowe, często jedyne, o czym myślimy, to szybkie znalezienie rozwiązania. W efekcie zapominamy o tym, aby sprawdzić, czy na pewno jesteśmy w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z podpisanej umowy. wiosenna-pozyczka

W takich momentach odpowiedzialność spada na firmę pożyczkową, która również w trosce o klienta analizuje jego finanse, a następnie podejmuje decyzję, czy zaciągnięcie pożyczki nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy mimo dobrych perspektyw spłata nie idzie po naszej myśli. Jak wybrnąć z kłopotów?

Refinansowanie pożyczki

W obliczu problemów finansowych najważniejsze będzie zachowanie zdrowego rozsądku i podjęcie próby znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Większość osób podczas wyboru pożyczkodawcy nie zwraca uwagi na konsekwencje nieterminowej spłaty czy też pomoc, jaką oferuje dana firma w takich sytuacjach.

Jesteśmy przekonani, że te zapisy nas nie dotyczą. Mimo to warto mieć świadomość dostępnych rozwiązań i możliwości otrzymania pomocy. Jednym z nich może być refinansowanie pożyczki. Usługa ta pojawiła się stosunkowo niedawno, dlatego warto zapoznać się z jej zasadami.

Refinansowanie polega na uruchomieniu odpowiednich procedur na wniosek pożyczkobiorcy, których efektem będzie udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki przez jedną z firm współpracujących z naszym wierzycielem. Warto pamiętać, że nowe zobowiązanie będzie opiewało na dokładnie taką samą kwotę co poprzednie. Jednak jeśli chodzi o koszty związane z usługą, należy spodziewać się obowiązku uiszczenia prowizji.

Aby uniknąć problemów z płynnością przepływu gotówki między instytucjami a klientem, pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na konto pierwszego pożyczkodawcy. Jakie konsekwencje czekają nas po skorzystaniu z tego rozwiązania?

Jak wnioskować o refinansowanie pożyczki?

Skorzystanie z usługi refinansowania pożyczki wiąże się z koniecznością stawienia czoła problemom ze spłatą. Konieczne będzie nie tylko przyznanie się do niemożności wywiązania się z obowiązków w terminie, ale również nawiązanie kontaktu z pożyczkodawcą. Dla wielu osób może być to nie lada wyzwaniem. wiosenna-pozyczka

Mimo to lepiej przebrnąć przez wymagane formalności niż czekać i patrzeć, jak nasze zadłużenie rośnie wraz z biegiem czasu. Większość firm wymaga zgłoszenia chęci skorzystania z refinansowania pożyczki przed upływem okresu kredytowania. Odpowiednią dyspozycję należy złożyć, wypełniając odpowiedni formularz w panelu klienta lub dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta. Ostateczną formę regulują wewnętrzne ustalenia danego pożyczkodawcy.

Większość firm pozabankowych udostępniających tę usługę nie wymaga od swoich klientów samodzielnego znalezienia pożyczki refinansowej. W zamian musimy udzielić pożyczkodawcy zgody na działanie w naszym imieniu. Pozwoli nam to zaoszczędzić czas oraz ograniczyć wymagane formalności. Należy jednak pamiętać, że bez względu na to, czy znalezieniem instytucji refinansującej zajmiemy się sami lub pożyczkodawca, skorzystanie z usługi wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zależą one od cennika ustalonego indywidualnie przez firmę oraz wysokości i okresu kredytowania aktywnego zobowiązania. Zazwyczaj uiszczenie odpowiednich opłat będzie wymagane przed realizacją pożyczki refinansowej.

Spłata pożyczki refinansowej

Procedura refinansowania pożyczki może wydawać się dla wielu osób skomplikowana. Jednak w istocie jest jednym z najprostszych rozwiązań problemów z terminową spłatą zobowiązania. Po przejściu przez cały proces często pojawia się pytanie, komu należy oddać pożyczone pieniądze. Kiedy zdecydujemy się na ten krok, musimy być świadomi, że miejsce pierwszego pożyczkodawcy zastępuje nowy wierzyciel.

Dawna umowa zostaje rozwiązana w momencie zaksięgowania wpłaty pożyczki refinansowej i od tego momentu podlegamy zasadom obowiązującym w firmie, która spłaciła nasze zadłużenie.  Zasady spłaty nowej pożyczki różnią się w niewielkim stopniu od tych obowiązujących przy pierwszym zobowiązaniu.

Jak już wspominaliśmy, kwota takiego wsparcia finansowego jest równa wartości poprzedniego. Przykładowo, jeśli pożyczyliśmy w firmie A 1000 zł, a następnie zgłosiliśmy konieczność skorzystania z refinansowania, wówczas firma B oferuje nam możliwość otrzymania pomocy w takiej samej wysokości. Po dopełnieniu wszelkich formalności kwota ta zostanie przelana bezpośrednio na konto pierwszego pożyczkodawcy, a my pozostaniemy z obowiązkiem spłaty zadłużenia w firmie B.

Jednak należy pamiętać, że nowy pożyczkodawca oprócz zwrotu należności w wysokości 1000 zł będzie od nas wymagał również pokrycia kosztów usługi, czyli prowizji oraz odsetek. Szczegółowe informacje na temat kosztów znajdziemy w umowie lub na stronie internetowej firmy B. Okres kredytowania może pozostawać bez zmian. Zdarza się, że pożyczkodawcy oferują dłuższy czas na spłatę zobowiązania. Należy jednak pamiętać o wiążącym się z taką decyzją wzroście kosztów.

Czy refinansowanie pożyczki jest zgodne z prawem?

Jak wspominaliśmy, pożyczka refinansowa pojawiła się na rynku stosunkowo niedawno. Została wprowadzona wskutek zmian wynikających z nowelizacji ustawy antylichwiarskiej. Miała ona na celu przede wszystkim ograniczenie kosztów pozaodsetkowych pożyczek pozabankowych. Aktualnie mogą wynosić maksymalnie 25% pożyczonej kwoty oraz 30% tej sumy w skali roku.

W efekcie wiele firm zrezygnowało z możliwości przedłużenia terminu spłaty zobowiązania, które nierzadko oznaczało wysokie opłaty. Miejsce tej usługi zajęło wówczas refinansowanie. Czy nowa oferta jest korzystna dla konsumentów? Niewątpliwie skorzystanie z pożyczki refinansowej może obciążyć klienta niemałymi kosztami. Jednak dla wielu konsumentów w obliczu problemów finansowych będzie to ostatnia deska ratunku, a uniknięcie wpisu do baz dłużników oraz pozostałych konsekwencji nieterminowej spłaty wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem.

Dla osób, które nie są pewne, czy w ciągu miesiąca lub dwóch będą w stanie zgromadzić sumę potrzebną na spłatę zobowiązania, zaleca się skorzystanie z pożyczek ratalnych. Wśród nich można znaleźć również ofertę Aasa. Sprawdź szczegóły ofert i złóż wniosek nawet o 10 000 zł na 24 miesiące!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.