Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Chargeback – jak wygląda krok po kroku

Chargeback – jak wygląda krok po kroku

Jeśli korzysta się z płatności z wykorzystaniem kart płatniczych można w określonych sytuacjach odzyskać środki finansowe. Niezbędne jest wówczas skorzystanie z procedury nazywanej chargeback.

Trzeba jednak brać pod uwagę, że taka procedura nie jest dostępna w każdej sytuacji i zależy to między innymi od posiadanej karty płatniczej.

Chargeback jest bardzo korzystną procedurą, która pozwala na odzyskanie pieniędzy choćby w przypadku reklamowania towarów.

Gdy można skorzystać z takiej opcji jak chargeback wówczas można w wielu sytuacjach uniknąć oszustw w firmach, które nie dostarczą odpowiedniego produktu zgodnego z zamówieniem czy też nie zrealizują przesyłki w określonym czasie.

Jednocześnie chargeback to również możliwość cofnięcia takich transakcji, których się nie dokonało. W takim przypadku wystarczy jedynie kontakt z bankiem, podpisanie odpowiedniego oświadczenia a środki zostaną zwrócone na konto. Przy chargeback występuje obciążenie konta sprzedawcy, który nie zrealizował określonej transakcji. jesienna-pozyczka

Korzyści z chargeback?

Do korzyści z tak zwanego obciążenia zwrotnego można szczególnie zaliczyć sytuacje zakupów w Internecie. W sieci można w wielu przypadkach spotkać się poprzez nieuwagę z oszustami.

Brak zauważenia sytuacji, w której zrealizuje się zakup u oszustów może prowadzić do sytuacji, w której trudno odzyskać pieniądze. Nawet procedury na serwisach sprzedażowych trwać mogą bardzo długi okres czasu.

Jeszcze trudniej jest uzyskać wsparcie ze strony policji przy kradzieżach środków finansowych przy transakcjach internetowych. Natomiast chargeback pozwala załatwić całą procedurę zwrotu bezpośrednio z bankiem. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób odzyskania środków finansowych.

Karty z chargeback

Trzeba brać pod uwagę, że chargeback nie jest dostępny we wszystkich bankach i przy każdego rodzaju kartach. Wynika to z faktu, że dla banków jest to procedura, która wymaga dodatkowego czasu, w którym realizowane są zwroty dla klientów, sprawdzane są informacje przedstawiane w oświadczeniach klientów dotyczących konkretnych transakcji.

Jednak można znaleźć na polskim rynku banki i karty pozwalające na korzystanie z takiej opcji. Warto jest rozważać korzystanie z takich produktów, gdyż jest to dodatkowe zabezpieczenie przy realizowaniu różnego rodzaju transakcji.

Jest to szczególnie korzystna opcja gdy realizuje się zakupy również w sklepach działających poza granicami kraju, gdzie realizowanie wszelkiego rodzaju reklamacji może być znacznie bardziej utrudnione.  jesienna-pozyczka

Nie wszystkie transakcje

Gdy chce się korzystać z opcji obciążenia zwrotnego bardzo ważne jest decydowanie się na dokładne sprawdzenie, w jakich sytuacjach z takiego obciążenia można skorzystać.

Występują bowiem wyjątki, które nie pozwalają wykorzystać chargeback, co zależy od branży, w której dokonuje się zakupów czy też konkretnego banku oferującego taką usługę. Warto również sprawdzić standardowe sytuacje, w których można wykorzystać chargeback, co pozwala na posiadanie wiedzy, w jakich sytuacjach można zdecydować się właśnie na taką opcję odzyskania środków finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.