Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak płacić za granicą? Karta kredytowa czy gotówka?

Jak płacić za granicą? Karta kredytowa czy gotówka?

Gdy wyjeżdża się za granicę niezbędne jest sprawdzenie w jaki sposób będzie można płacić za usługi czy zakupy produktów.

Ma to duże znaczenie z punktu widzenia oceny czy lepszym rozwiązaniem jest korzystanie wyłącznie z kart płatniczych, czy też niezbędne będzie posiadanie gotówki. Ocena tego czy lepszym rozwiązaniem jest gotówka, czy karta zależy między innymi od tego, do jakiego kraju jedzie się na wakacje czy w sprawach służbowych.

W wielu egzotycznych krajach trzeba liczyć się z tym, że płacenie kartą jest utrudnione. Wynika to między innymi z braku obsługiwania w takich krajach kart płatniczych choćby pochodzących od europejskich wystawców kart płatniczych. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że poza granicami kraju szczególnie w małych sklepach często trudno liczyć na możliwość korzystania z terminali płatniczych. Zatem warto jest decydować się na wypłacenie i wymianę na walutę kraju, do którego się udajemy przynajmniej drobnych sum pieniędzy. Wówczas nie posiada się przy sobie nadmiernej ilości gotówki, a jednocześnie można bez problemu zapłacić drobne kwoty choćby w małych sklepikach.

Bezpieczeństwo posiadania gotówki

Generalnie przy wyjazdach zagranicznych nawet do bezpiecznych krajów nie warto zabierać ze sobą nadmiernej ilości gotówki. Zawsze można zdecydować się na uruchomienie opcji wypłaty gotówki z bankomatów za granicą, co pozwala na uzupełnienie posiadanej gotówki.

Posiadanie małej gotówki przy sobie jest najczęściej niezbędne. Jednak są wyjątki, do jakich zaliczają się kraje gdzie gotówka niemal całkowicie nie jest używana. jesienna-pozyczka

Do takich krajów można zaliczyć Szwecję, gdzie niemal wszędzie zapłaci się kartą, a jednocześnie bardzo trudno jest znaleźć miejsca, gdzie można płacić gotówką. Należy jest uznać, że jest to bardzo wyjątkowa sytuacja. Posiadanie przy sobie nadmiernej ilości gotówki jest ryzykowne, gdyż brak znajomości innego kraju może łatwo prowadzić do sytuacji gdzie gotówka zostanie ukradziona.

Jakie karty?

Ważne jest by dokładnie sprawdzić, czy w kraju, do którego się jedzie posiadana karta płatnicza jest obsługiwana. Jeśli posiadana karta nie jest obsługiwana zawsze można sprawdzić, czy bank, w którym posiadamy konto wydaje karty płatnicze innych firm, których karty są obsługiwane w kraju zagranicznym.

Można również założyć rachunek bankowy, gdzie można liczyć na uzyskanie karty płatniczej, która będzie obsługiwana w wybranym kraju.

Znacznie lepszym rozwiązaniem w stosunku do używania kart płatniczych jest korzystanie z kart kredytowych. Są one znacznie bardziej powszechnie akceptowane poza granicami kraju.

Karta kredytowa

Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie karty kredytowej. Jeśli nie posiada się karty kredytowej przed wyjazdem zagranicznym warto decydować się na jej wyrobienie. Będzie ona przydatna również przy kupowaniu biletów lotniczych, biletów kolejowych zarówno w kraju jak też poza granicami kraju.

Karty płatnicze i kredytowe pozwalają również na bezpieczne korzystanie z posiadanego kapitału na rachunkach, co ma duże znaczenie przy wyjazdach poza granice kraju. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.