Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Nie stać mnie na zapłacenie raty

Nie stać mnie na zapłacenie raty

Na kredyty i pożyczki powinniśmy decydować się tylko wtedy, gdy mamy perspektywę regularnego otrzymywania środków na ich spłatę, na przykład z tytułu zatrudnienia. Jednak życie pisze różne scenariusze, dlatego może się zdarzyć, że w budżecie domowym zacznie brakować pieniędzy na unormowanie zadłużenia. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Istnieje wiele powodów utraty płynności finansowej, na które najczęściej nie mamy bezpośredniego wpływu. Mogą być to utrata pracy, długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek. Czasami zdarza się też, że trudności w spłacie wynikają ze zbyt wielu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gdy zauważamy, że na raty nie wystarcza nam środków, nie powinniśmy załamywać rąk. Zatem, co zrobić, jeśli nie stać mnie na zapłacenie raty kredytu? Zapraszamy do sprawdzenia!

Nie udawaj, że nie ma sprawy

Przede wszystkim nie powinniśmy udawać, że nic się nie stało. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednią sumą na spłatę raty, chowanie głowy w piasek niczego nie da. Dług zacznie narastać, informacja o nim trafi do biura dłużników, pojawią się dodatkowe kary umowne, sprawa trafi do windykatora, a w końcu może nawet zakończyć się egzekucją komorniczą.

Jeżeli zaczniemy działać od razu i stawimy czoła problemom, będziemy mogli uniknąć tych trudności, które mogą zadecydować również o naszej przyszłości. Niezależnie od tego, czy masz chwilówkę, pożyczkę ratalną czy długoterminowy kredyt, szybkie działanie to klucz.

Skontaktuj się z pożyczkodawcą

Pierwszym krokiem, gdy w portfelu mamy pustki i nie starczy nam na spłatę raty, będzie skontaktowanie się z pożyczkodawcą. Informując firmę o tym, że masz problemy ze spłatą, dajesz się poznać również jako osoba odpowiedzialna.

Najczęściej pożyczkodawca pozwala wówczas na przedłużenie okresu spłaty lub też na rozłożenie długu na jeszcze mniejsze raty, które będą łatwe w spłacie. Wtedy będziemy mogli łatwiej wkomponować je w nasz budżet domowy. W wielu instytucjach są to usługi związane z mniejszą lub większą opłatą. W firmie pożyczkowej Aaasa z kolei zmiana harmonogramu spłaty pożyczki lub wydłużenie okresu kredytowania to darmowe usługi.

Poszukaj dodatkowego źródła dochodu

Jeżeli nie zanosi się na szybką poprawę twojej sytuacji finansowej, w takiej sytuacji warto zdecydować się na poszukanie dodatkowego źródła dochodu. Praca dorywcza oraz sprzedanie niepotrzebnych przedmiotów przez portale aukcyjne i ogłoszeniowe to tylko dwie propozycje.

Warto też pomyśleć o oszczędnościach, na przykład przy nadarzającej się okazji można zrezygnować z niektórych abonamentów lub zmniejszyć ilość zużywanej wody, prądu.

Uwaga na spiralę zadłużenia!

W trudnej sytuacji finansowej nie powinniśmy jednak wnioskować o kolejne pożyczki. To może być pierwszy krok do powstania spirali zadłużenia, która może jeszcze bardziej pogorszyć obecne już kłopoty.

Podsumowując, niezależnie od tego, czego dotyczy twoje zadłużenie, a także jaka jest jego wysokość, pamiętaj o tym, aby zawsze brać sprawy w swoje ręce. Dzięki temu zaciągnięta chwilówka, pożyczka ratalna lub długoterminowy kredyt nie staną się ciężarem ponad twoje siły.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.