Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Nie stać mnie na zapłacenie raty

Nie stać mnie na zapłacenie raty

Na kredyty i pożyczki powinniśmy decydować się tylko wtedy, gdy mamy perspektywę regularnego otrzymywania środków na ich spłatę, na przykład z tytułu zatrudnienia. Jednak życie pisze różne scenariusze, dlatego może się zdarzyć, że w budżecie domowym zacznie brakować pieniędzy na unormowanie zadłużenia. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Istnieje wiele powodów utraty płynności finansowej, na które najczęściej nie mamy bezpośredniego wpływu. Mogą być to utrata pracy, długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek. Czasami zdarza się też, że trudności w spłacie wynikają ze zbyt wielu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gdy zauważamy, że na raty nie wystarcza nam środków, nie powinniśmy załamywać rąk. Zatem, co zrobić, jeśli nie stać mnie na zapłacenie raty kredytu? Zapraszamy do sprawdzenia!

Nie udawaj, że nie ma sprawy

Przede wszystkim nie powinniśmy udawać, że nic się nie stało. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednią sumą na spłatę raty, chowanie głowy w piasek niczego nie da. Dług zacznie narastać, informacja o nim trafi do biura dłużników, pojawią się dodatkowe kary umowne, sprawa trafi do windykatora, a w końcu może nawet zakończyć się egzekucją komorniczą.

Jeżeli zaczniemy działać od razu i stawimy czoła problemom, będziemy mogli uniknąć tych trudności, które mogą zadecydować również o naszej przyszłości. Niezależnie od tego, czy masz chwilówkę, pożyczkę ratalną czy długoterminowy kredyt, szybkie działanie to klucz.

Skontaktuj się z pożyczkodawcą

Pierwszym krokiem, gdy w portfelu mamy pustki i nie starczy nam na spłatę raty, będzie skontaktowanie się z pożyczkodawcą. Informując firmę o tym, że masz problemy ze spłatą, dajesz się poznać również jako osoba odpowiedzialna. jesienna-pozyczka

Najczęściej pożyczkodawca pozwala wówczas na przedłużenie okresu spłaty lub też na rozłożenie długu na jeszcze mniejsze raty, które będą łatwe w spłacie. Wtedy będziemy mogli łatwiej wkomponować je w nasz budżet domowy. W wielu instytucjach są to usługi związane z mniejszą lub większą opłatą. W firmie pożyczkowej Aaasa z kolei zmiana harmonogramu spłaty pożyczki lub wydłużenie okresu kredytowania to darmowe usługi.

Poszukaj dodatkowego źródła dochodu

Jeżeli nie zanosi się na szybką poprawę twojej sytuacji finansowej, w takiej sytuacji warto zdecydować się na poszukanie dodatkowego źródła dochodu. Praca dorywcza oraz sprzedanie niepotrzebnych przedmiotów przez portale aukcyjne i ogłoszeniowe to tylko dwie propozycje.

Warto też pomyśleć o oszczędnościach, na przykład przy nadarzającej się okazji można zrezygnować z niektórych abonamentów lub zmniejszyć ilość zużywanej wody, prądu.

Uwaga na spiralę zadłużenia!

W trudnej sytuacji finansowej nie powinniśmy jednak wnioskować o kolejne pożyczki. To może być pierwszy krok do powstania spirali zadłużenia, która może jeszcze bardziej pogorszyć obecne już kłopoty.

Podsumowując, niezależnie od tego, czego dotyczy twoje zadłużenie, a także jaka jest jego wysokość, pamiętaj o tym, aby zawsze brać sprawy w swoje ręce. Dzięki temu zaciągnięta chwilówka, pożyczka ratalna lub długoterminowy kredyt nie staną się ciężarem ponad twoje siły.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.