Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czarna lista dłużników – kto na nią trafi?

Czarna lista dłużników – kto na nią trafi?

W długi może popaść niemalże każdy z nas. Dotykają one zarówno tych biedniejszych osób, które z trudem wiążą koniec z końcem, jak i tych zarabiających lepiej, które w wyniku niekorzystnych decyzji czy splotu nieszczęśliwych okoliczności utraciły pieniądze. Gdy mamy długi, możemy zostać wpisani na czarną listę dłużników. Kiedy dokładnie jest to możliwe?

W Polsce działa obecnie kilka różnych baz zbierających informacje o pożyczkobiorcach, kredytobiorcach, a także o osobach mających długi. Do najbardziej popularnych z nich zaliczają się BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, a także różne BIG-i, czyli biura informacji gospodarczej. Do biur tego rodzaju zaliczają się między innymi BIG InfoMonitor, KRD – Krajowy Rejestr Długów czy ERIF BIG.

Biura te działają od siebie niezależnie i nie wymieniają się informacjami. W przypadku BIK do baz trafia każdy kredytobiorca i pożyczkobiorca – zarówno dłużnicy, jak i osoby regularnie spłacające swoje zobowiązania w terminie. Z kolei w pozostałych biurach wpisuje się dłużników, czyli osoby, które w wyznaczonym czasie nie spłaciły długów.

Kto narażony jest na wpis na listę dłużników?

Zasadniczo na listę dłużników możemy dostać się w wielu przypadkach – praktycznie w każdym, gdy powstaje dług. Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że na listy tego rodzaju jesteśmy wpisywani przez innych, dlatego to od danej instytucji, firmy czy osoby zależy, czy wpisze nas na listę.

Na listach dłużników możemy przede wszystkim znaleźć osoby, które nie spłacił w terminie pożyczki czy kredytu. Wówczas informacje takie zapisywane są w BIK, a także najczęściej we wszystkich pozostałych biurach dłużników. Także do baz można trafić wtedy, gdy nie spłaci się faktur lub rachunków, na przykład za prąd, gaz, abonament, gdy nie zapłaci się za wykonane usługi, na przykład remontowe czy transportowe. W biurach znajdują się również osoby, które nie płacą mandatów wystawianych przez policję i inne służby, na przykład za parkowanie. Ponadto od niedawna do biura trafiają też osoby niespłacające alimentów.

Wobec tego widzimy, że na listy dłużników nie tak trudno się dostać. Jednak są też pewne ograniczenia.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby być wpisanym na listę dłużników?

Oprócz posiadania długu musimy również spełnić inne wymagania. Weźmy tutaj za przykład Krajowy Rejestr Długów, w którym możemy znaleźć zarówno firmy, jak i konsumentów, czyli osoby prywatne. Aby na listę dostał się konsument, musi posiadać dług w wysokości minimum 200 złotych, z kolei dla przedsiębiorcy limit to 60 złotych. Termin płatności wymagalnego świadczenia musi przekraczać 60 dni.

Warto przy tym zaznaczyć, że instytucje lub firmy przed wprowadzeniem dłużnika na listę powinny poinformować go o tym. Wobec tego otrzymujemy wtedy list, w którym znajduje się informacja, że gdy nie spłacimy długu do konkretnego terminu, wtedy nasze dane trafią na czarną listę dłużników.

Bycie na liście tego rodzaju może naprawdę utrudnić nam życie – możemy mieć problemy z wzięciem pożyczek i kredytów, zawieraniem umów na abonamenty, znalezieniem kontrahentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.