Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Czarna lista dłużników – kto może na nią trafić?

Czarna lista dłużników – kto może na nią trafić?

W długi może popaść niemalże każdy z nas. Dotykają one zarówno tych biedniejszych osób, które z trudem wiążą koniec z końcem, jak i tych zarabiających lepiej, które w wyniku niekorzystnych decyzji czy splotu nieszczęśliwych okoliczności utraciły pieniądze. Gdy mamy długi, możemy zostać wpisani na czarną listę dłużników. Kiedy dokładnie jest to możliwe?

W Polsce działa obecnie kilka różnych baz zbierających informacje o pożyczkobiorcach, kredytobiorcach, a także o osobach mających długi. Do najbardziej popularnych z nich zaliczają się BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, a także różne BIG-i, czyli biura informacji gospodarczej. Do biur tego rodzaju zaliczają się między innymi BIG InfoMonitor, KRD – Krajowy Rejestr Długów czy ERIF BIG.

Biura te działają od siebie niezależnie i nie wymieniają się informacjami. W przypadku BIK do baz trafia każdy kredytobiorca i pożyczkobiorca – zarówno dłużnicy, jak i osoby regularnie spłacające swoje zobowiązania w terminie. Z kolei w pozostałych biurach wpisuje się dłużników, czyli osoby, które w wyznaczonym czasie nie spłaciły długów.

Kto narażony jest na wpis na listę dłużników?

Zasadniczo na listę dłużników możemy dostać się w wielu przypadkach – praktycznie w każdym, gdy powstaje dług. Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że na listy tego rodzaju jesteśmy wpisywani przez innych, dlatego to od danej instytucji, firmy czy osoby zależy, czy wpisze nas na listę.

Na listach dłużników możemy przede wszystkim znaleźć osoby, które nie spłacił w terminie pożyczki czy kredytu. Wówczas informacje takie zapisywane są w BIK, a także najczęściej we wszystkich pozostałych biurach dłużników. Także do baz można trafić wtedy, gdy nie spłaci się faktur lub rachunków, na przykład za prąd, gaz, abonament, gdy nie zapłaci się za wykonane usługi, na przykład remontowe czy transportowe. W biurach znajdują się również osoby, które nie płacą mandatów wystawianych przez policję i inne służby, na przykład za parkowanie. Ponadto od niedawna do biura trafiają też osoby niespłacające alimentów.

Wobec tego widzimy, że na listy dłużników nie tak trudno się dostać. Jednak są też pewne ograniczenia.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby być wpisanym na listę dłużników?

Oprócz posiadania długu musimy również spełnić inne wymagania. Weźmy tutaj za przykład Krajowy Rejestr Długów, w którym możemy znaleźć zarówno firmy, jak i konsumentów, czyli osoby prywatne. Aby na listę dostał się konsument, musi posiadać dług w wysokości minimum 200 złotych, z kolei dla przedsiębiorcy limit to 60 złotych. Termin płatności wymagalnego świadczenia musi przekraczać 60 dni.

Warto przy tym zaznaczyć, że instytucje lub firmy przed wprowadzeniem dłużnika na listę powinny poinformować go o tym. Wobec tego otrzymujemy wtedy list, w którym znajduje się informacja, że gdy nie spłacimy długu do konkretnego terminu, wtedy nasze dane trafią na czarną listę dłużników.

Bycie na liście tego rodzaju może naprawdę utrudnić nam życie – możemy mieć problemy z wzięciem pożyczek i kredytów, zawieraniem umów na abonamenty, znalezieniem kontrahentów.

Ten wpis znajduje się w kategorii