W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Czy kupno zmywarki się opłaca? [SPRAWDZAMY]

Czy kupno zmywarki się opłaca? [SPRAWDZAMY]

Wielu oszczędzających uważa, że zmywarka jest tak naprawdę zbędnym sprzętem w domu, ponieważ kosztuje bardzo dużo. Jednak są też i takie osoby, które bez zmywarki nie mogą już żyć. Czy kupno zmywarki się opłaca?

Na zmywaniu spędzasz dużo czasu? W takim przypadku warto pomyśleć o zakupieniu zmywarki. To urządzenie, które bez problemów potrafi pozmywać naczynia, garnki i sztućce w ciągu jednego cyklu. Po prostu wkładamy je brudne i po kilku godzinach w zależności od programu wyjmujemy czyste i suche. To takie proste i wygodne!

Ile kosztuje zmywarka i detergenty?

Zmywarki nie są już niczym dziwnym i możemy coraz częściej zobaczyć je w polskich domach. Za podstawową zmywarkę o szerokości 40 czy 60 centymetrów zapłacimy na ogół kwotę od 1 000 złotych. Oczywiście, w sklepach znajdziemy również droższe zmywarki, które kosztują nawet powyżej 3 000 złotych. Posiadają bardziej zaawansowane funkcje, ale również te tanie potrafią skutecznie zmywać.

Do zmywarki będziemy potrzebowali również odpowiednich detergentów. Możemy zakupić je w formie tabletek albo żelu lub proszku. Potrzebna będzie także sól do zmywarki, która odpowiada za prawidłową pracę urządzenia i przedłuża jego żywotność – należy stosować ją także wtedy, gdy kupujemy tabletki z solą. Możemy też zastosować nabłyszczacz. Cena za tabletki to zwykle około 30-60 groszy za jedną sztukę. Opakowanie soli to około 5-6 złotych, a nabłyszczacza kupimy za około 10-15 złotych.

Ile wody i prądu pobiera zmywarka?

Wszystko zależne jest od tego, jaki model wybierzemy, a także jaki program włączymy. Najmniej będzie nas kosztowało korzystanie z programów ekonomicznych – są one zwykle najdłuższe, ale za to zużywają najmniej wody i prądu.

Większość zmywarek na cykl ekonomiczny pobiera około 10-12 litrów wody, co daje kwotę od około 10 do 15 groszy, a także około 1 kWh prądu, co daje sumę rzędu 60-80 groszy. Zatem przy zakupie zmywarki warto sprawdzić te parametry, jeśli chcemy zmywać jak najtaniej.

Ile kosztuje używanie zmywarki?

Zatem na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić, że koszt użycia zmywarki pod kątem wody oraz prądu to średnio około 70-80 groszy za jedno uruchomienie i do tej ceny musimy dodać także cenę detergentów – zwykle to około 40-50 groszy za cykl. Zatem jedno użycie zmywarki to zwykle koszt od 1,1 złotego do 1,3 złotego. Jeśli będziemy używali zmywarki każdego dnia, jej użycie wyniesie nas około 35-36 złotych.

W porównaniu z ręcznym zmywaniem naczyń koszt ten wcale nie jest tak wysoki, jak może nam się wydawać. Pamiętajmy o tym, że ręczne zmywanie to więcej zużytej wody, która musi być też podgrzana. Również trzeba kupić płyn do mycia naczyń i gąbki, rękawic gumowych, aby nie zniszczyć dłoni.

Zatem zmywanie ręczne może być nawet droższe od zmywania zmywarką!

Oczywiście, dochodzi do tego także sprawa wygody – zmywanie ręczne zajmuje nam dużo czasu. Nie każdy chce tracić czas na zmywanie naczyń, dla innych to z kolei niezbyt przyjemna praca. Właśnie dlatego zmywarka może okazać się nie strzałem w dziesiątkę – nie tylko pod względem komfortu, ale również oszczędności!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,01%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 528,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 134,03 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 528,03 zł. Stan na dzień 18.04.2023 r.

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.