Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy niska rata zawsze jest korzystna?

Czy niska rata zawsze jest korzystna?

Chcesz zaciągnąć pożyczkę i zastanawiasz się nad tym, jak arata będzie dla ciebie najbardziej korzystna? W takim przypadku warto pamiętać o kilku sprawach, aby spłata zadłużenia była prosta, szybka i bezpieczna.

Większość pożyczkobiorców decyduje się na skorzystanie z pożyczek ratalnych. Dzięki nim możemy pożyczyć większą sumę na różne wydatki i potem spłacać ją w comiesięcznych ratach. W ten sposób nawet większa suma możliwa jest do oddania.

Dzisiaj większość banków oraz firm pożyczkowych pozwala swoim klientom na samodzielne wybranie wysokości raty do spłaty. Określamy ją poprzez zmianę okresu spłaty zadłużenia. Im dłuższa pożyczka ratalna, tym mniejsza będzie nasza comiesięczna rata. Wobec tego przy krótszym terminie spłaty pożyczki rata będzie już wyższa. Co jest lepszym rozwiązaniem?

Dopasuj wysokość raty do siebie

Najważniejsze jest dobranie wysokości raty do naszego domowego budżetu. Rata powinna być wtedy łatwa w spłacie i pozostawiać nam też do dyspozycji jakąś sumę w ciągu miesiąca na te nieprzewidziane wydatki. Zatem nie powinniśmy wybierać takiej wysokości raty, która pozwoli nam na wydanie naszych pieniędzy „na styk”. Wtedy istnieje spora szansa, że po prostu zabraknie nam środków.

Przykładowo, jeśli zarabiamy 2 000 złotych netto i na stałe wydatki przeznaczamy 1 000 złotych netto, a reszta pozostaje nam na jedzenie i inne koszty, wysokość raty nie powinna być wyższa niż około 200 złotych miesięcznie. jesienna-pozyczka

Banki i instytucje pozabankowe proszą swoich klientów o wpisywanie we wniosku pożyczkowym danych o comiesięcznych dochodach, a także o wydatkach, a ponadto o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Na podstawie tych danych określają też samodzielnie, jaka wysokość raty byłaby dla klienta najbardziej korzystna i nie zwiększała ryzyka niespłacenia zobowiązania.

Niska rata – jej zalety i wady

Gdy chcemy płacić jak najniższą ratę, po prostu rozciągnijmy okres spłaty tak, aby jej wysokość była dla nas odpowiednia. Na stronach internetowych wielu banków oraz firm pożyczkowych możemy znaleźć specjalne kalkulatory pożyczkowe, które pozwalają nam na obliczenie wysokości raty przy konkretnej kwocie pożyczki i okresie spłaty.

Zatem niska rata na pewno jest dobrym wyborem, ponieważ nie musimy wtedy ryzykować, że zabraknie nam pieniędzy. Jednak musimy pamiętać też o tym, że niskie raty mają też swoje minusy. Przede wszystkim głównym z nich jest większy koszt całej pożyczki. Możemy się o tym przekonać, korzystając ze wspomnianych wyżej kalkulatorów. Im pożyczka ratalna ma dłuższy okres spłaty, tym będzie ona również droższa – różnica może wynosić nawet kilka tysięcy złotych przy wyższych sumach.

Ponadto niska rata to także większa niepewność. Nigdy nie wiemy, co wydarzy się za kilka lat, gdy tak długo ma trwać spłata pożyczki. Czy nadal będziemy mieli wtedy pracę? Czy nie przydarzy się coś, co będzie powodowało problemy w spłacie zadłużenia? Zatem przy dłuższym okresie spłaty także ryzykujemy bardziej, ponieważ nie wiemy, czy obecna wysokość raty, która jest łatwa do spłaty, będzie też bezproblemowa w dłuższej perspektywie czasu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.