Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Spirala zadłużenia – sprawdź, czy Ci grozi!

Spirala zadłużenia – sprawdź, czy Ci grozi!

Spirala zadłużenia może dotknąć każdego z nas – jeśli zadłużamy się coraz to bardziej, w końcu może doprowadzić to do finansowej ruiny. W jaki sposób można rozpoznać, że zagrożenie jest realne?

Lubisz dużo kupować? W takim przypadku istnieje ryzyko, że spirala zadłużenia może być dla ciebie dużym niebezpieczeństwem. Także bardziej narażone są na nią osoby zarabiające mniej, ale również jest ona problemem tych zarabiających dość duże sumy.

Spirali zadłużenia powinniśmy się wystrzegać – jeśli powstaną długi, których nie będziemy spłacali, to pierwszy krok do windykacji, a następnie, gdy także nie oddamy zadłużenia, do problemów z komornikiem. Oczywiście, nasze dane będą wpisane też do różnych baz dłużników, co w przyszłości będzie dużą przeszkodą nie tylko w zaciągnięciu pożyczki albo kredytu, ale również podpisaniu umowy na abonament. Zatem, jak możemy rozpoznać, że spirala zadłużenia jest dla nas poważnym zagrożeniem?

1. Chcesz pożyczać coraz więcej

Masz już jedną pożyczkę, ale pieniądze z niej już dawno się skończyły. Myślisz więc o tym, aby wziąć kolejną, ponieważ nie chcesz czekać na to, aż otrzymasz wypłatę. W takiej sytuacji narażasz się na powstanie spirali zadłużenia, ponieważ pożyczek będzie coraz więcej, a ty możesz mieć poważne problemy z ich spłaceniem.

Jeśli chcesz coś kupić, po prostu zaczekaj na dopływ gotówki. Nie bierz kolejnej pożyczki, dopóki nie spłacisz tej już posiadanej, ponieważ potem może zabraknąć ci pieniędzy na spłatę tych długów. pożyczka na lato

2. W twoim budżecie jest coraz mniej pieniędzy

Masz pożyczkę lub nawet kilka pożyczek i w twoim budżecie jest coraz mniej pieniędzy na różne wydatki, także te codzienne? To kolejny objaw, którego nie powinniśmy lekceważyć. Jeśli już teraz musisz zaciskać pasa, aby dotrwać do wypłaty, wówczas spirala zadłużenia także jest coraz bliżej i może pojawić się niespodziewanie – wystarczy jeden większy wydatek, na przykład zepsuta lodówka.

Gdy widzisz, że pieniędzy nie masz zbyt wiele, wprowadź w życie różne sposoby na oszczędzanie, aby w ten sposób obniżyć swoje realne koszty. Także możesz poszukać innych wpływów. Gdy to możliwe, spłać najmniejsze pożyczki jak najszybciej.

3. Masz tendencje do podejmowania impulsywnych decyzji

Jeśli jesteś osobą, która podejmuje wiele decyzji, także tych związanych z pieniędzmi, pod wpływem chwili, możesz też być w grupie, która będzie narażona na powstanie spirali zadłużenia. Kupujesz rzeczy, które wydają się dobre, ale potem nie pasują i nie są potrzebne. Próbujesz swoich sił w internetowych inwestycjach, które nie przynoszą zysków. Szastasz pieniędzmi podczas spotkań ze znajomymi. To te działania mogą doprowadzić cię do spirali zadłużenia, gdy masz już pożyczkę.

Zatem jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji spirali zadłużenia, pamiętaj o naszych poradach.

Dzięki nim możesz zmniejszyć to ryzyko i tym samym spłacić swoje zobowiązanie bez niebezpieczeństwa. Jeśli jednak już teraz masz trudności, warto skontaktować się z pożyczkodawcami i wyjaśnić im sytuację, a także zacząć poszukiwać oszczędności i większych wpływów na własną rękę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.