W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Spirala zadłużenia – sprawdź, czy Ci grozi!

Spirala zadłużenia – sprawdź, czy Ci grozi!

Spirala zadłużenia może dotknąć każdego z nas – jeśli zadłużamy się coraz to bardziej, w końcu może doprowadzić to do finansowej ruiny. W jaki sposób można rozpoznać, że zagrożenie jest realne?

Lubisz dużo kupować? W takim przypadku istnieje ryzyko, że spirala zadłużenia może być dla ciebie dużym niebezpieczeństwem. Także bardziej narażone są na nią osoby zarabiające mniej, ale również jest ona problemem tych zarabiających dość duże sumy.

Spirali zadłużenia powinniśmy się wystrzegać – jeśli powstaną długi, których nie będziemy spłacali, to pierwszy krok do windykacji, a następnie, gdy także nie oddamy zadłużenia, do problemów z komornikiem. Oczywiście, nasze dane będą wpisane też do różnych baz dłużników, co w przyszłości będzie dużą przeszkodą nie tylko w zaciągnięciu pożyczki albo kredytu, ale również podpisaniu umowy na abonament. Zatem, jak możemy rozpoznać, że spirala zadłużenia jest dla nas poważnym zagrożeniem?

1. Chcesz pożyczać coraz więcej

Masz już jedną pożyczkę, ale pieniądze z niej już dawno się skończyły. Myślisz więc o tym, aby wziąć kolejną, ponieważ nie chcesz czekać na to, aż otrzymasz wypłatę. W takiej sytuacji narażasz się na powstanie spirali zadłużenia, ponieważ pożyczek będzie coraz więcej, a ty możesz mieć poważne problemy z ich spłaceniem.

Jeśli chcesz coś kupić, po prostu zaczekaj na dopływ gotówki. Nie bierz kolejnej pożyczki, dopóki nie spłacisz tej już posiadanej, ponieważ potem może zabraknąć ci pieniędzy na spłatę tych długów. wiosenna-pozyczka

2. W twoim budżecie jest coraz mniej pieniędzy

Masz pożyczkę lub nawet kilka pożyczek i w twoim budżecie jest coraz mniej pieniędzy na różne wydatki, także te codzienne? To kolejny objaw, którego nie powinniśmy lekceważyć. Jeśli już teraz musisz zaciskać pasa, aby dotrwać do wypłaty, wówczas spirala zadłużenia także jest coraz bliżej i może pojawić się niespodziewanie – wystarczy jeden większy wydatek, na przykład zepsuta lodówka.

Gdy widzisz, że pieniędzy nie masz zbyt wiele, wprowadź w życie różne sposoby na oszczędzanie, aby w ten sposób obniżyć swoje realne koszty. Także możesz poszukać innych wpływów. Gdy to możliwe, spłać najmniejsze pożyczki jak najszybciej.

3. Masz tendencje do podejmowania impulsywnych decyzji

Jeśli jesteś osobą, która podejmuje wiele decyzji, także tych związanych z pieniędzmi, pod wpływem chwili, możesz też być w grupie, która będzie narażona na powstanie spirali zadłużenia. Kupujesz rzeczy, które wydają się dobre, ale potem nie pasują i nie są potrzebne. Próbujesz swoich sił w internetowych inwestycjach, które nie przynoszą zysków. Szastasz pieniędzmi podczas spotkań ze znajomymi. To te działania mogą doprowadzić cię do spirali zadłużenia, gdy masz już pożyczkę.

Zatem jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji spirali zadłużenia, pamiętaj o naszych poradach.

Dzięki nim możesz zmniejszyć to ryzyko i tym samym spłacić swoje zobowiązanie bez niebezpieczeństwa. Jeśli jednak już teraz masz trudności, warto skontaktować się z pożyczkodawcami i wyjaśnić im sytuację, a także zacząć poszukiwać oszczędności i większych wpływów na własną rękę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.