Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy warto przechowywać gotówkę w domu?

Czy warto przechowywać gotówkę w domu?

Gotówkę można zarówno przechowywać w banku jak też w domu. Decydując się na przechowywanie gotówki w domu a szczególnie większych sum pieniędzy trzeba jednak brać pod uwagę ryzyko związane z włamaniami. Gdy chce się przechowywać gotówkę w domu ważne jest odpowiednie jej zabezpieczenie.

Pozwala to na znaczne ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnymi kradzieżami.

Wielu ekspertów wskazuje, że przechowywanie choćby części gotówki w domach nie jest wcale najgorszym pomysłem. Pozwala to na posiadanie środków finansowych, które mogą stanowić tak zwany funduszy awaryjny. Takie środki finansowe mogą być przydatne gdy w bardzo krótkim czasie pojawia się konieczność dysponowania większymi środkami finansowymi. Obecnie coraz więcej banków wprowadza ograniczenia dotyczące wysokości wypłat z bankomatów.

Ogranicza to możliwości szybkiego wypłacenia większych sum pieniędzy, które można wypłacać jedynie za pośrednictwem placówek bankowych. Do innych zagrożeń można zaliczyć sytuacje kryzysów finansowych oraz problemów finansowych banków. Wówczas posiadanie gotówki w domach pozwala na posiadanie środków finansowych bez względu czy można korzystać ze zgromadzonych środków finansowych przechowywanych w bankach.

Kryzysy bankowe w wielu krajach prowadziły do znacznego ograniczenia wypłat z kont bankowych, z których można było korzystać jednorazowo. jesienna-pozyczka

Gdzie przechowywać gotówkę w domu?

Jeśli nie pozyskuje się sejfu do bezpiecznego przechowywania gotówki w domu wówczas niezbędne jest znalezienie odpowiedniego miejsca na przechowywanie pieniędzy. Nie zawsze w domu przechowuje się aż tak duże środki finansowe w formie gotówki, które wymagają decydowania się na zakup sejfu. Jednocześnie nie zawsze posiada się odpowiednią ilość wolnego miejsca na sejf. Gdy wybiera się miejsce w domu, w którym zamierza się przechowywać środki finansowe w formie gotówki najważniejsze jest wybieranie miejsc, które są nietypowe.

Pozwala to ograniczyć szanse na znalezienie gotówki przez złodzieja. Im bardziej nieprzewidywalne jest miejsce, w którym znajduje się gotówka tym znacznie trudniej jest takie miejsce wyselekcjonować przez złodzieja.

Do takich nietypowych miejsc przechowywania gotówki można zaliczyć na przykład lodówkę, gdzie można schować odpowiednio opakowaną gotówkę, choćby w opakowaniu po lodach. Wykorzystać można również stopnie w schodach w domach, w których są schody można stworzyć tak zwany fałszywy stopień, gdzie można umieścić gotówkę.

Zakup sejfu

Postawienie na sejf pozwala na zapewnienie zdecydowanie najbardziej bezpiecznego sposobu na przechowywanie gotówki. Obecnie można decydować się na wybór bardzo różnych typów sejfów, a także sejfów odmiennych pod kątem wielkości, kształtu, ceny oraz klasy ochrony. Do ciekawych rozwiązań można zaliczyć choćby małe sejfy imitujące różne przedmioty jak książki.

Takie sejfy pozwalają na zapewnienie elementu zaskoczenia dla złodzieja, czyli są to sejfy trudne do zidentyfikowania w przestrzeni domu. Innym rozwiązaniem jest postawienie na sejfy antywłamaniowe o klasach bezpieczeństwa od jeden do cztery.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.