Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy warto przechowywać gotówkę w domu?

Czy warto przechowywać gotówkę w domu?

Gotówkę można zarówno przechowywać w banku jak też w domu. Decydując się na przechowywanie gotówki w domu a szczególnie większych sum pieniędzy trzeba jednak brać pod uwagę ryzyko związane z włamaniami. Gdy chce się przechowywać gotówkę w domu ważne jest odpowiednie jej zabezpieczenie.

Pozwala to na znaczne ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnymi kradzieżami.

Wielu ekspertów wskazuje, że przechowywanie choćby części gotówki w domach nie jest wcale najgorszym pomysłem. Pozwala to na posiadanie środków finansowych, które mogą stanowić tak zwany funduszy awaryjny. Takie środki finansowe mogą być przydatne gdy w bardzo krótkim czasie pojawia się konieczność dysponowania większymi środkami finansowymi. Obecnie coraz więcej banków wprowadza ograniczenia dotyczące wysokości wypłat z bankomatów.

Ogranicza to możliwości szybkiego wypłacenia większych sum pieniędzy, które można wypłacać jedynie za pośrednictwem placówek bankowych. Do innych zagrożeń można zaliczyć sytuacje kryzysów finansowych oraz problemów finansowych banków. Wówczas posiadanie gotówki w domach pozwala na posiadanie środków finansowych bez względu czy można korzystać ze zgromadzonych środków finansowych przechowywanych w bankach.

Kryzysy bankowe w wielu krajach prowadziły do znacznego ograniczenia wypłat z kont bankowych, z których można było korzystać jednorazowo.

Gdzie przechowywać gotówkę w domu?

Jeśli nie pozyskuje się sejfu do bezpiecznego przechowywania gotówki w domu wówczas niezbędne jest znalezienie odpowiedniego miejsca na przechowywanie pieniędzy. Nie zawsze w domu przechowuje się aż tak duże środki finansowe w formie gotówki, które wymagają decydowania się na zakup sejfu. Jednocześnie nie zawsze posiada się odpowiednią ilość wolnego miejsca na sejf. Gdy wybiera się miejsce w domu, w którym zamierza się przechowywać środki finansowe w formie gotówki najważniejsze jest wybieranie miejsc, które są nietypowe.

Pozwala to ograniczyć szanse na znalezienie gotówki przez złodzieja. Im bardziej nieprzewidywalne jest miejsce, w którym znajduje się gotówka tym znacznie trudniej jest takie miejsce wyselekcjonować przez złodzieja.

Do takich nietypowych miejsc przechowywania gotówki można zaliczyć na przykład lodówkę, gdzie można schować odpowiednio opakowaną gotówkę, choćby w opakowaniu po lodach. Wykorzystać można również stopnie w schodach w domach, w których są schody można stworzyć tak zwany fałszywy stopień, gdzie można umieścić gotówkę.

Zakup sejfu

Postawienie na sejf pozwala na zapewnienie zdecydowanie najbardziej bezpiecznego sposobu na przechowywanie gotówki. Obecnie można decydować się na wybór bardzo różnych typów sejfów, a także sejfów odmiennych pod kątem wielkości, kształtu, ceny oraz klasy ochrony. Do ciekawych rozwiązań można zaliczyć choćby małe sejfy imitujące różne przedmioty jak książki.

Takie sejfy pozwalają na zapewnienie elementu zaskoczenia dla złodzieja, czyli są to sejfy trudne do zidentyfikowania w przestrzeni domu. Innym rozwiązaniem jest postawienie na sejfy antywłamaniowe o klasach bezpieczeństwa od jeden do cztery.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.