Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak wybrać korzystną lokatę bankową?

Jak wybrać korzystną lokatę bankową?

Niskie stopy procentowe przekładają się na znacznie mniej korzystne oferty lokat bankowych. Znalezienie korzystnej lokaty bankowej, która przyniesie realne zyski wymaga wyselekcjonowania atrakcyjnych ofert na rynku bankowym. Ważne jest również odpowiedzieć sobie na pytanie czy lokata jest najlepszym sposobem alokacji kapitału.

Lokata bankowa jest niewątpliwe jednym z najbezpieczniejszych sposobów uzyskania zysku z posiadanych oszczędności. Wynika to z zabezpieczeń środków finansowych przechowywanych w bankach poprzez Fundusz Świadczeń Gwarantowanych. Jednak lokata bankowa nie zawsze jest w stanie zapewnić zadowalający zysk w stosunku choćby do równie bezpiecznych kont oszczędnościowych.

Przy wybieraniu lokat bankowych niezbędne jest dopasowanie ofert do potrzeb i oczekiwań. Istotne jest branie pod uwagę między innymi czasu trwania lokaty oraz czasu zamrożenia gotówki w ramach lokaty bankowej. Większość lokat przy zamknięciu ich przed terminem nie pozwala na zapewnienie zysków z odsetek.

Długoterminowa czy krótkoterminowa lokata?

Lokaty bankowe można pod kątem czasu trwania umowy podzielić generalnie na lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe to lokaty miesięczne, trzymiesięczne, roczne. Lokaty krótkoterminowe pozwalają często w ramach promocyjnych ofert uzyskać wyższe zyski. Jednak lokaty takie przy dłuższym oszczędzaniu wymagają regularnego przedłużenia. Wówczas warunki umowy zmieniają się a oprocentowanie może nie być już takie korzystne.

Długoterminowe lokaty terminowe to rozwiązanie dla osób mogących zamrozić środki finansowe na dłuższy okres czasu. Długoterminowe lokaty bywają korzystne szczególnie przy dużych sumach pieniędzy, gdzie można korzystać z indywidualnych warunków oferowanych przez banki czy z lokat rentierskich. jesienna-pozyczka

Rodzaj oprocentowania lokaty

Lokaty różnią się również rodzajem oprocentowania. Najczęściej można spotkać oferty lokat z oprocentowaniem stałym. Jest to oprocentowania najbardziej przewidywalne w zakresie łatwości wyliczenia oczekiwanego zysku. Stałe oprocentowanie jest korzystne przy lokatach krótkoterminowych, gdyż pozwala uzyskać pewność, że warunki umowy nie zmienią się w trakcie trwania lokaty. Natomiast oprocentowanie zmienne zależne jest od zmian stóp procentowych ustalanych przez RPP przy NBP.

Jeśli stopy procentowe będą rosły wówczas oprocentowania lokaty również będzie rosło. Przy wybieraniu zmiennych stóp procentowych trzeba umieć przewidzieć zmiany, które będą dokonywane przez RPP. Oprocentowanie zmienne jest korzystniejsze przy zakładaniu lokat długoterminowych, gdyż w dłuższym okresie czasu nawet spadki stóp procentowych nie mają tak dużego przełożenia na zyski z lokaty. Innym rodzajem oprocentowania jest oprocentowanie dynamiczne. Takie oprocentowania regularnie rośnie w trakcie trwania umowy lokaty terminowej.

Oprocentowanie progresywne przynosi tym większe zyski im dłużej trwa umowa lokaty terminowej. Do najkorzystniejszych ofert lokat terminowych bez względu na rodzaj oprocentowania zaliczają się lokaty bankowe oferowane na promocyjnych warunkach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.