Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Płacisz za dużo za konto bankowe? Zmień je!

Płacisz za dużo za konto bankowe? Zmień je!

Konto bankowe, które nie jest odpowiednio dopasowane pod kątem potrzeb do użytkownika może generować bardzo duże koszty. Warto jest w takiej sytuacji poszukać sposobów na zmniejszenie kosztów użytkowania kont bankowych. Nie jest to obecnie trudne, gdyż na rynku bankowym działa wiele banków, które oferują różnorodne warunki korzystania z kont bankowych.

Gdy chce się korzystać taniej z konta bankowego najważniejsze jest określenie tego jak konto chce się użytkować. Pozwala to na dopasowanie poszczególnych usług dostępnych przy korzystaniu z konta bankowego do indywidualnych potrzeb.

Konta bankowe są często kosztowne ze względu na korzystanie ze standardowych rozwiązań dotyczących usług dostępnych przy danym koncie bankowym. Z wielu usług przy koncie bankowym można zrezygnować co pozwala na zmniejszenie kosztów korzystania z usług bankowych.

Koszty konta osobistego

Przy korzystaniu z konta osobistego warto rozważyć między innymi czy chce się korzystać z dostępu do placówek bankowych. Dla wielu osób jest to niezbędne rozwiązanie.

Jednak w wielu bankach korzystanie z placówek bankowych jest dodatkowo płatne szczególnie przy przekroczeniu określonej liczby odwiedzin. Dotyczy to szczególnie banków, które działają przede wszystkim za pośrednictwem Internetu i nie posiadają odpowiednio dużej ilości placówek bankowych. Gdy nie jest konieczne korzystanie z placówek bankowych można z takiej usługi zrezygnować.

Dodatkowe koszty przy korzystaniu z rachunku bankowego, które można ograniczyć:

  • zrezygnowanie z karty debetowej i korzystanie jedynie z przelewów internetowych

  • wykonywanie odpowiedniej liczby transakcji kartą płatniczą do konta osobistego lub przekroczenie sumy wydatków w miesiącu przy użyciu karty płatniczej

  • utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku bankowym

  • ustawienie wpłat wynagrodzenia bezpośrednio na konto osobiste

Koszty związane z używaniem karty bankomatowej

Przy posiadaniu konta osobistego większość osób decyduje się na korzystanie z karty debetowej. W większości banków trzeba za posiadanie karty do kotna płacić comiesięczną opłatę, gdy nie spełni się określonych warunków.

Gdy zakłada się drugie czy trzecie konto bankowe można zdecydować się na brak korzystania z karty do takiego konta co pozwala na ograniczenie comiesięcznych opłat, które są coraz wyższe w poszczególnych bankach działających w Polsce.

Posiadając kartę debetową do konta warto sprawdzić, jakie są warunki ustalone przez bank, które pozwalają na uzyskanie możliwości ograniczenia takiej opłaty. Takie warunki najczęściej określają, że posiadacz rachunku musi przy użyciu karty wydać określoną sumę pieniędzy w miesiącu. W poszczególnych bankach takie kwoty wahają się od stu do kilkuset złotych.

Regularne użytkowanie karty debetowej pozwala zatem na korzystanie z takiej karty za darmo. Właśnie opłaty za karty debetowe są jednymi z najwyższych, regularnych opłat, które ściągane są przez banki bezpośrednio z konta bankowego. Wypełnienie warunków przedstawianych przez banki w zakresie korzystania z karty debetowej pozwala na uzyskanie oszczędności przy korzystaniu z konta osobistego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.