Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kiedy możemy korzystać z bezpłatnego leczenia z EKUZ?

Kiedy możemy korzystać z bezpłatnego leczenia z EKUZ?

Funkcjonowanie Polski w UE sprawia, że podczas pobytu poza granicami kraju można korzystać z leczenie w ramach EKUZ. Przed wyjazdem poza granice kraju warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi możliwości korzystania z EKUZ w danym kraju. Pozwala to w razie konieczności skorzystać z możliwości jakie daje ubezpieczenie EKUZ.

Z EKUZ mogą korzystać Polacy, którzy są ubezpieczone w NFZ. Fundusz pokryje koszty leczenia podczas pobytu poza granicami kraju w krajach UE w przypadku konieczności realizowania pilnego leczenia. Korzystanie z takiego leczenia wymaga posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Posiadanie takiej karty pozwala na korzystanie z leczenie nagłego w ramach placówek, które działają w powszechnym systemie ochrony zdrowia działającym w danym kraju członkowskim UE. Jednocześnie EKUZ nie pozwala na korzystnie z leczenia planowego, które miało być wykonane w placówkach na terenie Polski.

Koszty korzystania z karty EKUZ

Gdy chce się mieć ewentualną możliwość korzystania poza granicami kraju z leczenia w ramach ubezpieczenia EKUZ trzeba przede wszystkim sprawdzić konkretne warunki leczenia wybranym kraju. Wynika to z faktu, że w wielu krajach leczenia w ramach powszechnej służby zdrowia jest wpółpłacone, co wymaga dopłacania do takiego leczenia. Jednocześnie w wielu krajach leczenie realizowane jest jedynie w prywatnych placówkach.

Zanim wyjedzie się do kraju UE niezbędne jest zatem sprawdzenie jaki zakres kosztów leczenia w ramach EKUZ będzie opłacony bez NFZ. Pozwala to na uniknięcie niespodzianek w zakresie kosztów, które trzeba będzie ponieść z własnej kieszeni. Niezbędne jest również branie pod uwagę, że w krajach, gdzie leczenie jest współdzielone trzeba będzie zapłacić za leczenie przy korzystaniu z usług medycznych.

Wyrobienie karty EKUZ

Korzystanie z karty EKUZ wymaga jej wyrobienia. Niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie takiej karty. Wniosek jest dostępny między innymi na stronie internetowej NFZ. Można również osobiście odebrać wniosek za pośrednictwem oddziałów NFZ. Wypełniony wniosek trzeba następnie złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jednocześnie do wniosku trzeba również dołączyć dodatkowe informacje w postaci między innymi dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Kartę EKUZ można również wyrobić dzieciom. Wówczas trzeba je wpisać do wniosków składanych przez rodzica. Do takiego wniosku trzeba dołączyć również informacje formie legitymacji szkolnej lub książeczki studenta a także druk ubezpieczenia zdrowotnego dziecka.

Ważność karty

Każda karta EKUZ ma swój okres ważności. Trzeba to brać pod uwagę, gdy wyrabiało się taką kartę a następnie chce się z niej skorzystać przy kolejnym wyjeździe zagranicznym. Okres ważności karty EKUZ wynosi pół roku. Wyjątkiem są między innymi emeryci, którym karta przy wyjazdach turystycznych wydawana jest na pięć lat.

Osoby bezrobotne uzyskują kartę EKUZ ważną przez okres dwóch miesięcy. Osoby, które udają się w celu podjęcia pracy poza granicami kraju uzyskują kartę EKUZ ważną jedynie do czasu rozpoczęcia pracy za granicą.

Ten wpis znajduje się w kategorii