Karta dla dziecka i konto bankowe

Karta dla dziecka i konto bankowe

W większości banków dziecko, które ukończyło 13. rok życia, ma już możliwość założenia własnego konta bankowego wraz z kartą. Niektóre banki oferują również konta dla dzieci poniżej tego limitu wiekowego, ale w tym przypadku mamy do czynienia z innym produktem, ponieważ faktyczną opiekę nad kontem sprawuje rodzic.

Naukę własnymi pieniędzmi warto zacząć jak najprędzej. Bardzo pomocne są w tym także kont bankowe wraz z kartami oferowane przez większość banków. Dzięki nim dziecko może poczuć się jak dorosły – mieć własny rachunek z dostępem przez internet, aby kontrolować wydatki. Pieniądze może oszczędzać albo może płacić z konta kartą lub wypłacać środki z bankomatu.

Zasady zakładania rachunków bankowych przeznaczonych dla osób niepełnoletnich – dzieci i młodzieży reguluje odpowiednia ustawa. Wynika to z faktu, że osoby te mają jeszcze ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Konto dla dziecka od 13. roku życia

W wielu bankach, jak już wspomnieliśmy, można skorzystać ze specjalnej oferty kont bankowych dla dzieci i młodzieży. W przypadku dzieci i młodzieży od 13. do 18. roku życia konto to pozwala na wypłacanie i wpłacanie pieniędzy oraz płacenie kartą płatniczą. Zgodę na założenie takiego rachunku musi wyrazić rodzic albo opiekun dziecka.

W przypadku takich kont rodzic może też sprawdzać rachunek dziecka, na przykład w systemie bankowości elektronicznej albo bezpośrednio w oddziale banku.

pozyczka-online-na-lato

Rachunek dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat możemy założyć w placówce albo możemy zrobić to przez internet – takiej możliwości nie dopuszczają jednak wszystkie banki. Dziecko musi posiadać jeden z dokumentów takich jak legitymacja szkolna, paszport albo tymczasowy dowód osobisty.

Konto dla dziecka poniżej 13. roku życia

Wybrane banki posiadają też w ofercie konta dla dzieci poniżej 13. roku życia. W tym przypadku mamy do czynienia najczęściej z dodatkowym rachunkiem podpiętym do konta rodzica. Dziecko także ma dostęp do konta przez internet albo aplikację mobilną.

Konto to może być również oszczędnościowe, pozwalając na uzyskanie dodatkowych odsetek.

Nie tylko przelewy, ale też karta

W przypadku kont dla dzieci i młodzieży od 13. do 18. roku życia mamy do czynienia z kontami, do których mogą być wydane karty. Dzięki karcie dziecko może mieć łatwiejszy dostęp do swoich oszczędności i może korzystać z nich bezpieczniej.

Przy zakładaniu konta dziecko może często wybrać jeden z wybranych wzorów karty, dlatego dziecko może mieć taką kartę, która jest dla niego najbardziej atrakcyjna. Karta może być używana nie tylko do płatności w sklepach stacjonarnych czy do wypłacania pieniędzy w bankomatach, ale również do płatności internetowych – wiele dzieci coraz częściej kupuje on-line, więc to bardzo pomocne rozwiązanie.

Ile zapłacimy za prowadzenie konta dla dziecka?

Koszty związane z prowadzeniem konta dla dziecka zależne są od banku – znajdziemy także konta darmowe, ale w przypadku wydanych do nich kart najczęściej musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Można jednak ich uniknąć wtedy, gdy kartą wykonamy określoną liczbę transakcji albo przekroczymy limit kwotowy transakcji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.